POLICY OM INTEGRITET OCH COOKIES

Version: 2.2
Datum: 25/5/2018

1. Inledning

Personuppgiftsansvarig när det gäller denna integritetspolicy (Integritetspolicy) är Mangas Gaming Malta Limited – ett bolag registrerat på Malta med organisationsnummer C 46185 och med huvudkontor på adress Level 3, Tagliaferro Business Centre, High Street c/w Gaiety Lane, Sliema, SLM1551, Malta.

Dataskyddsombud: Om du har några frågor eller vill komma i kontakt med vårt dataskyddsombud kan du skicka ett e-postmeddelande till: Privacy.team@betclicgroup.com

Betclic ("vi", "oss", "Betclic", "vår"), är ett firmanamn inom Betlic Everests Group ("Gruppen"). Mangas Gaming Malta Ltd driver webbplatserna www.betclic.com, och alla versioner av den ("Webbplatsen" eller "Webbplatserna" och mobilapplikationen m.betclic.com och alla versioner av den ("Mobilerbjudandet"). De licensierade bolagen bland vilka varumärket Betclic ingår som en del, omfattar holdingbolag eller dotterbolag och andra enheter som ingår i Gruppen.

Vi vidtar strikta säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och är angelägna om att respektera och skydda integriteten för alla besökare och kunder ("du, "dig", "din") på vår webbplats.

Alla hänvisningar till "personuppgifter" i denna integritetspolicy avser personuppgifter om en fysisk person vilket möjliggör att personen direkt eller indirekt kan identifieras via de tillhandahållna uppgifterna. Följande information lämnas av oss för att våra besökare ska få full information om hur vi insamlar, lagrar, använder och skyddar dina personuppgifter och för att förklara vilka rättigheter du har när det gäller dessa uppgifter. När du besöker Betclics webbplatser, utnyttjar vårt Mobilerbjudande eller registrerar dig som användare av våra tjänster ("Tjänster") och öppnar ett spelkonto ("Konto") och när du kontaktar oss tillämpas vår Integritetspolicy.

Vi betraktar de uppgifter som du lämnar till oss som strikt privata uppgifter som enbart får användas av oss, av medarbetare i vår Grupp eller av noga utvalda tredjeparter som respekterar bestämmelserna i dataskyddsförordningen för att administrera det konto du öppnar hos oss, för att skapa kundprofiler, för att garantera säkerheten på webbplatsen, för att skicka marknadsföringsmeddelanden och för att du ska kunna använda våra tjänster.

Betlic är angelägna om att noga följa EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och alla övriga nationella lagar och regler om skydd av personuppgifter och elektronisk kommunikation som avser behandling av personuppgifter, vilka gäller eller kommer att träda i kraft under den tid som denna integritetspolicy är gällande (gemensamt kallade "Dataskyddsbestämmelserna").

Observera att du kan välja om du vill tillåta oss, någon annan medlem i vår Grupp eller någon av våra partners att använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Om du inte vill att dina personuppgifter används överhuvudtaget kommer det inte att påverka de tjänster vi levererar till dig.

Ta dig tid att noga läsa igenom vår Integritetspolicy. Om du önskar mer information eller har frågor om integritet eller sekretess är du välkommen att kontakta vårt Integritetsteam.

 

2. Vilka personuppgifter insamlas och för vilket ändamål?

Den information som vi insamlar gör att vi kan erbjuda våra kunder säkra och användarvänliga villkor. Vårt syfte är att kunna erbjuda bästa möjliga tjänster och samtidigt försäkra oss om att betting och spel på vår webbplats ska vara till nöje och avkoppling! Om vi insamlar uppgifter som avsevärt avviker från den typ av information vi tidigare insamlat eller avsevärt ändrar det sätt på vilket vi använder dina uppgifter, kommer vi att meddela dig samtidigt som vi eventuellt gör ändringar av denna Integritetspolicy.

A. Behandling av personuppgifter endast för serviceändamål

Vi insamlar följande uppgifter när du besöker våra webbplatser, när du utnyttjar vårt Mobilerbjudande, när du registrerar dig för användning av våra tjänster genom att öppna ett konto eller när du kontaktar oss:

• Uppgifter för registrering. Följande uppgifter lämnar du till oss när du ska öppna ett konto hos oss: förnamn, efternamn, kön, födelsedatum, bostadsort, postadress, e-postadress, telefonnummer, språk, valuta, pass- eller ID-kortnummer, nationalitet och födelseort. Du kommer också att behöva ange valfria inloggningsuppgifter – nämligen användarnamn, lösenord och svaret på den hemliga frågan som sparas hos oss. Om du registrerar dig preliminärt innan du fullt ut registrerat dig som kund behöver vi få följande information av dig: titel, förnamn, efternamn, födelsedatum och e-postadress. Vi lagrar denna information för att kunna ge dig ett förhandsifyllt registreringsformulär om du bestämmer dig för att definitivt registrera dig hos oss.

• Ekonomiska uppgifter och ID-uppgifter. Vi behöver dessutom uppgifter om betalningsmetod och betalningsuppgifter (banköverföring, kreditkort eller annat accepterat betalningssätt) för att du ska kunna kreditera ditt konto. Innan första uttaget från ditt konto kommer vi att be dig att skicka en kopia av ett officiellt dokument (t.ex. pass, körkort eller annan godkänd identitetshandling) för att bekräfta att de uppgifter du har lämnat är korrekta. Vi kan komma att begära ytterligare uppgifter och/eller dokument om dig, t.ex. om hur och varifrån du fått tillgång till dina medel och tillgångar; detta för att vi ska uppfylla våra förpliktelser med avseende på bestämmelserna om penningtvätt. Vi kan komma att använda personuppgifter som du lämnat för att kunna utföra anti-bedrägerikontroller och fullgöra våra förpliktelser med avseende på tillämpliga lagar och regler. Personuppgifter som inges kan komma att lämnas ut till kreditvärderingsinstitut eller bedrägeribekämpningsbyråer som kan komma att spara dessa uppgifter. Detta görs endast för att bekräfta din identitet – det görs ingen kreditkontroll och din kreditvärdighet påverkas inte. När du kontaktar vår kundsupport kan dina samtal bli inspelade och användas i utbildningssyfte. Innehållet kan komma att lämnas ut om detta begärs av myndighet och/eller med stöd av rättslig bestämmelse i gällande lag.

• Tekniska uppgifter. När du utnyttjar vårt Mobilerbjudande insamlar vi följande uppgifter om dig: IP-adress, internetoperatör och vilken typ/version av webbläsare som du använder. Vi begär att få dessa uppgifter för att försäkra oss om att du kan identifiera dig när du använder webbplatsen, att du inte är för ung för att få utnyttja våra tjänster, för att förbättra våra tjänster och hålla dig uppdaterad om våra tjänster ifråga om sådant som kan vara av intresse. Vi använder oss av geolokaliseringsverktyg för att registrera din internetprotokolladress (IP-adress) och för att jämföra den med ditt användar-ID för att förhindra bedrägerier och skapa en verifieringskedja. I likhet med de flesta webbplatsservrar använder vi loggfiler. Detta inkluderar IP-adresser, IP-adresser, webbläsartyp, internetserviceleverantör (IPS), referens/utgångssidor, typ av plattform, datum/tidstämpel och antal klick, spårning av användarens rörelser totalt sett och inhämtande av demografisk information för insamlingsändamål.

Förutom ovan angivna ändamål insamlar och behandlar vi dina uppgifter för följande ändamål:

• för att skicka skriftliga kommunikationer till dig vid eventuella ändringar av tjänsterna, tekniska uppdateringar, underhåll som innebär tillfällig stängning av en eller flera av våra tjänster och ändringar av de regler och/eller villkor som ligger till grund för tjänsterna,

• tillhandahållande av kundsupport när du kontaktar oss,

• skapande av spelprofiler och säker tillgång till webbplatsernas tjänster och administration av spelkonton,

• skydd mot bedrägliga aktiviteter och olagliga aktiviteter inklusive aktiviteter som syftar till att skada spelens integritetsskydd,

• uppföljning av eventuella klagomål och tvister,

• förfrågningar för institutionella subjekts räkning med anledning av nödåtgärder.

B. Behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål

Om du har gett ett kompletterande och tydligt medgivande vid tidpunkten för aktivering av begärd tjänst eller efter aktivering av spelkontot kan vissa av dina personuppgifter komma att behandlas av Betclic i samband med kommunikationer/reklamutskick, information och kommersiell information från Betclic eller tredjeparter.

Vi använder den e-postadress du har lämnat till oss särskilt för att skicka ett e-postmeddelande där vi välkomnar dig till Betclic. Sedan du lämnat ditt samtycke, kan vi från tid till annan komma att skicka e-postmeddelanden till dig, brev via post och SMS-meddelanden som innehåller information som kan gälla allt från specialkampanjer till teknisk och annan information om vilka tjänster vi och andra bolag i vår Grupp har att erbjuda. Om du vill avföras från vår utskickslista gör du det enkelt genom att antingen ändra dina kontoinställningar eller klicka på "Avanmälan" längst ned i e-postmeddelandet. Om du sagt ja till att ta emot erbjudanden från Betclic och/eller våra samarbetspartners på sidan för föranmälan och om du senare vill avanmäla dig, klickar du bara på "avanmälan"-länken i e-postmeddelandet. Om du inte vill få SMS-meddelanden kan du avanmäla den tjänsten genom att följa anvisningarna om avanmälan i det SMS-meddelande som skickats till dig. Om du valt att ta emot erbjudanden från våra utvalda samarbetspartners kan du avanmäla dig från utskickslistan genom att ändra dina inställningar i "Mitt konto" och "Nyhetsbrev".

Förutom för ovan angivna ändamål behandlar vi dina uppgifter även för följande ändamål: • för att visa eller skicka reklam, information och erbjudanden som du kan vara intresserad av, • för direkta och indirekta säljaktiviteter, • marknadsundersökningar och undersökningar rörande kundtillfredsställelse med avseende på kvaliteten hos tillhandahållna tjänster på webbplatsen/Mobilerbjudandet.

C. Behandling av personuppgifter för legitima ändamål

Enligt Artikel 6, f) i GDPR kan vi behandla uppgifter som är listade i punkt A ovan även på automatiserad väg för att kunna övervaka din användning av våra tjänster inklusive loggfiler, såsom IP-adresser, webbläsartyp, internetleverantör, referens-/utgångssidor, typ av plattform, datum/tidstämpel och antal klick, spårning av användarens rörelser totalt sett och insamlande av demografisk information för användning i aggregerad form. Vi behandlar dessa uppgifter för följande ändamål: • för analys av trender och administration av webbplatsen för att kunna förbättra våra tjänster till dig, • för att uppdatera dig om tjänster som kan vara av intresse för dig, • för att öka effektiviteten och säkerheten hos webbplatsen, • för att genomföra en potentiell fusion, försäljning av tillgångar eller överföring av hela eller en stor del av Betclics verksamhet, genom att lämna ut och överföra dina personuppgifter till en eller flera tredjeparter som ingår i transaktionen som en del av den. Den som förvärvar oss eller en del av vår verksamhet kommer att ha rätt att fortsätta att använda dina uppgifter, dock endast på det sätt som anges i denna integritetspolicy såvida inte annat särskilt meddelas.

3. Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Vi tar vårt ansvar enligt dataskyddsförordningen på största allvar och försäkrar oss om att vi endast insamlar och behandlar uppgifter om dig på ett sätt som uppfyller de krav som ställs enligt tillämpliga lagar och förordningar.

Så snart dina personuppgifter lämnats till oss ska de skyddas, förvaras säkert i vår databas och enbart användas för de ändamål för vilka de insamlats.

Vår behandling av dina personuppgifter för de ändamål som listats under punkt A i avsnitt 1, kommer i huvudsak att vara nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra tjänster, d.v.s. för att kunna uppfylla ett kontrakt eller för att vi ska följa tillämpliga lagar och/eller förordningar enligt bestämmelserna om penningtvätt och relevanta lagar och förordningar om spel och betting på nätet. Om de uppgifter som ska anges för ovan nämnda ändamål saknas, är ofullständiga eller felaktiga innebär det att vi tyvärr inte kan tillhandahålla våra tjänster till dig. Att tillåta dig att använda våra tjänster skulle innebära att vi bröt mot våra rättsliga förpliktelser.

Vår behandling av dina personuppgifter för de ändamål som är listade under punkt B i avsnitt 1 ovan grundar sig på ditt tidigare lämnade medgivande. Det är du som väljer om du ska lämna dina uppgifter eller inte och om du inte ger ditt godkännande får det inga följder när det gäller det avtal du tecknat med oss. Vi påminner dig om att de uppgifter som är listade kan bidra till bättre serviceerbjudanden och andra erbjudanden som kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst kontrollera och återkalla ditt medgivande för dessa ändamål (genom att gå till "Nyhetsbrev" på "Mitt konto").

Efter att du meddelat att du inte ger ditt godkännande eller återkallar det kommer dina uppgifter att behandlas endast för de ändamål som anges i punkt A och C i avsnitt 1 ovan.

Vår behandling av dina personuppgifter för de ändamål som är listade under punkt C i avsnitt 2 ovan grundar sig på Betclics legitima intresse av de ekonomiska aktiviteter som hänvisas till där, vilket på ett korrekt sätt avvägs mot dina intressen genom att databehandlingen utförs endast inom ramen för vad som är nödvändigt.

Denna databehandlingsaktivitet som baseras på legitima intressen är inte obligatorisk och du kan invända mot databehandlingen när du så vill via de funktioner som definieras i denna integritetspolicy.

För utövandet av dina rättigheter kan du när som helst kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy.team@betclicgroup.com. Vi kommer att göra vårt bästa för att tillmötesgå alla dina förfrågningar inom en månad från den dag du framställde dem. Observera att vi måste verifiera din identitet innan vi kan få tillgång till din förfrågan.

Enligt gällande lag har du rätt att:

o ändra eller korrigera dina personuppgifter som kan ha blivit ändrade eller ogiltiga,

o begära information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar,

o invända mot vår behandling av dina uppgifter efter att du har blivit registrerad hos oss. Det måste tydligt framgå att så snart ekonomiska transaktioner har behandlats på ditt konto är vi skyldiga att följa bestämmelserna om distansspel och penningtvätt.

o inge klagomål till en kontrollmyndighet på Malta (lead authority) eller till en kontrollmyndighet i den EU-medlemsstat där du är bosatt om du anser att dina rättigheter blivit kränkta,

o begära att dina uppgifter raderas. Betclici är dock förpliktade att enligt bestämmelserna om penningtvätt behålla alla uppgifter under fem år efter avslutande av ett kontot. Detta innebär att dina uppgifter kan raderas först efter ovan angivna tidsperiod. Skulle du göra en sådan förfrågan kommer ditt konto att stängas och dina uppgifter inte behandlas förutom för uppfyllande av vad som åligger personuppgiftsansvarig enligt gällande lagar och regler.

o begära en begränsning av behandlingen av dina uppgifter i de fall där: i) du ifrågasätter korrektheten hos personuppgifterna till dess Betclic har vidtagit nödvändiga åtgärder för att korrigera uppgifterna eller verifiera deras korrekthet, ii) behandlingen är olaglig men du inte vill att vi ska radera dina personuppgifter, iii) Betclic inte längre behöver dina personuppgifter för behandling, men du begär att få dem för att ställa, utöva eller försvara dig mot rättsliga krav, eller iv) om du har invänt mot behandling som påstås ske på grund av legitima intressen, och inväntar besked om huruvida Betclic har tvingande legitima skäl att fortsätta att behandla uppgifterna eller inte.

'o få tillgång till dina uppgifter och begära att vi skickar en kopia av de personuppgifter som du lämnat, i ett strukturerat, standardiserat och maskinläsbart format och äger rätt att få dessa uppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig i samband med att vi behandlar dina personuppgifter, beroende på ditt medgivande eller det faktum att behandlingen är nödvändig för tillhandahållandet av våra tjänster och personuppgifterna behandlas på automatisk väg.

Du har också rätt att välja bort att få marknadsföringsinformation om våra och/eller våra samarbetspartners tjänster.

 

5. Mottagande av uppgifter

Om du väljer att använda tjänsten Refer-A-Friend där du informerar en vän om vår webbplats kommer vi att fråga efter din väns e-postadress och automatiskt skicka ett engångsmail till honom/henne där vi föreslår ett besök på vår webbplats och att han/hon registrerar sig hos oss. Vi kommer att skicka ditt namn till din vän och uppge dig som referensperson. Om din vän inte registrerar sig hos Betclic kommer vi inte att lagra vännens e-postadress i någon databas och vi kommer inte att kontakta vännen efter att vi har skickat detta e-postmeddelande såvida inte du återigen eller någon annan kund rekommenderar Betclic till vännen via tjänsten Refer-A-Friend. Tjänsten Refer-A-Friend finns eventuellt inte tillgänglig inom alla jurisdiktionsområden eller för alla kunder.

Som ett led i vårt samarbete med affärsbanker och/eller de bolag som ansvarar för verifieringen av att kreditkort är äkta eller för behandlingen av uppgifter vid elektronisk betalning har dessa verksamheter tillgång till dina personuppgifter. De har emellertid endast rätt att använda dessa uppgifter för behandlingsändamål eller i samband med rättsliga undersökningar (till exempel vid misstänkt penningtvätt). Vi kan också komma att ingå partnerskap med databehandlare och bolag inom säkerhet, åldersverifikation och identitetsverifikation för att vi ska försäkra oss om att vi följer relevanta bestämmelser. Sådana bolag kan få tillgång till dina personuppgifter för att de ska kunna behandla nödvändiga uppgifter och upprätthålla säkerheten på webbplatsen. De bolag vi väljer för utförandet av dessa funktioner följer strikta policyer om personuppgiftsskydd. Vi kommer att vidta alla rimligen nödvändiga åtgärder för att se till att din information behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna integritetspolicy. Vi kommer inte att avslöja beloppen på dina vinster eller förluster till någon person eller tredje part än till dig själv såvida vi inte är förpliktade enligt lag att avslöja sådana uppgifter till behöriga myndigheter. Det är din plikt att redovisa dina vinster till berörda myndigheter om du är bosatt i ett land där sådana vinster är föremål för beskattning. Vi förbehåller oss rätten lämna ut alla våra kunders personuppgifter till bolag som erbjuder betalningstjänster och till offentliga myndigheter, rättsliga myndigheter eller andra berörda myndigheter om detta är nödvändigt eller krävs i samband med rättslig undersökning och/eller i samband med att vi på rimliga grunder misstänker att det har skett bedrägerier eller kriminella handlingar och för att vi ska kunna utföra våra förpliktelser enligt relevanta bestämmelser om bedrägeri, penningtvätt och andra tillämpliga lagar och förordningar.

När det gäller denna Integritetspolicy avser "Kontrollorgan" en myndighet som har utfärdat en licens för distansspel till något av Betclic Everest-koncernens bolag. Begreppet avser alla kontrollorgan och/eller spelorgan som har översyn över de policyer som styr integriteten och verkställandet av de regler som gäller för en viss sport och/eller spel samt avslöjandet av kriminella aktiviteter. Betclic Everest-gruppen och/eller bolag som ingår i bolagsgruppen förbehåller sig rätten att upprätta och ingå avtal med dessa kontrollorgan och att lämna ut kunduppgifter om det skulle avslöjas eller komma till kännedom att brott begåtts mot sådana regler eller lagar eller i övrigt innebär ett hot mot integriteten för berörd sport eller berört spel. Dessa organ kan sedan använda dina personuppgifter för att göra undersökningar och agera vid denna typ av brott i enlighet med fastställda rutiner.

Vi kan dessutom lämna ut dina personuppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 1 ovan till någon av följande kategorier av tredjeparter som vi har förtroende för och har anlitat för:

• installation/underhåll av IT/telematiksystem,
• assistans, annonsering, reklamkampanjer och kommunikationer till våra kunder (t.ex. call center),
• utskrifter och översändande av dokumentationer till våra kunder.

En komplett lista över databehandlare finns att få på begäran. Skicka begäran till e-postadressen privacy.team@betclicgroup.com.

De personuppgifter som lämnas av våra kunder kan komma att lagras och/eller behandlas i länder där vi eller våra samarbetspartners, leverantörer, dotterbolag eller ombud har utrustning inklusive platser utanför EES-området. För överföringar från EU till länder som Europeiska kommissionen inte betraktar som säkra, har vi installerat lämpliga och passande säkerhetssystem för att skydda dina personuppgifter. På så sätt blir dina personuppgifter överförda i enlighet med de krav och förpliktelser som gäller enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Betclic kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att så fort personuppgifter ska överföras kommer detta att göras enbart inom Gruppen och av dess utvalda samarbetspartners som har standarder för integritet och sekretess som uppfyller erforderliga krav oavsett lokalisering.

Betclic kan också överföra dina personuppgifter till ett tredjeland utanför EU om kommissionen har fastställt att detta tredjeland, ett territorium eller en eller flera specificerade områden inom berört tredjeland kan garantera ett säkert skydd av uppgifterna.

Vid överföring till USA tillämpas EU-US Privacy Shield.

Betclic ansvarar endast för sin egen policy om integritet och cookies och lämnar inga garantier angående standarden på de integritetspolicyer som tillämpas av tredjeparter som har lagt in länkar på våra webbplatser. Vi rekommenderar dig starkt att du, när du går till en extern webbplats via en länk på vår webbplats, tar dig tid att läsa igenom integritetspolicyn för den nya webbplats som du då kommer till. Vi kan inte hållas ansvariga för dina uppgifter som lämnats till tredje parters webbplatser eftersom vi inte har någon kontroll över dem.

↑TILLBAKA TILL ÖVERST PÅ SIDAN

6. Bevarande av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att lagras under den tid som krävs för att uppfylla det ändamål för vilket de insamlats i enlighet med vad som anges i denna integritetspolicy.

Som vår kund kan du eller vi stänga ditt konto hos när som helst. Efter att ha stängt ditt konto kommer vi att behålla dina personuppgifter som insamlats för de ändamål som är listade under punkt A och C i avsnitt 1 i vårt register under minst fem år med undantag för när det är nödvändigt att behålla uppgifterna för att kunna agera i samband med eller för att vidta rättslig åtgärd, på grund av begäran av behöriga myndigheter eller enligt bestämmelserna om penningtvätt, skatter och moms enligt vad som framgår av bestämmelserna om penningtvätt. Uppgifter om ekonomiska transaktioner kommer att arkiveras under ytterligare fem år vilket är ett krav enligt bestämmelserna om skatter och moms. Vi kommer att använda dina uppgifter endast ifall detta krävs av behöriga myndigheter i samband med bedrägeri eller undersökning om annan olaglig verksamhet. Detta är enda undantaget när det gäller användningen av dina personuppgifter fram till dess att de definitivt raderas från våra arkiv.

Personuppgifter som insamlas för de ändamål som är listade under punkt B i avsnitt 1 ovan som rör till exempel utsändande av marknadskommunikationer och enkäter sparas så länge kontraktet med Betclic löper och därefter i 24 månader.

↑TILLBAKA TILL ÖVERST PÅ SIDAN

7. Automatiserad behandling

För ditt skydd, för vårt legitima intresse av att skydda oss mot bedrägeri och värna om vårt rykte samt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser för distansspel och bestämmelserna om penningtvätt använder vi automatiserade system som en hjälp att övervaka och granska våra kunder. Dessa system hjälper oss att identifiera kunder som kan kräva särskild uppmärksamhet. Alla slutliga beslut som fattas ifråga om våra åtgärder fattas av fysiska personer i en beslutsprocess där fysiska personer agerar.

8. Skydd av minderåriga

De online-bettingtjänster och speltjänster vi erbjuder är strängt förbjudna för den som inte fyllt 18 år eller är för ung för att få utöva online-betting och spel enligt lagarna i det jurisdiktionsområde där personen bor. Minderåriga får därmed inte registrera sig på vår webbplats eller Mobilerbjudandet och får inte heller lämna några personuppgifter till oss. Vi insamlar bevis på identitet från våra kunder som en del av vår åldersverifikationsprocess.

Om vi upptäcker att någon som är minderårig spelar hos Betclic ska hans/hennes vinster konfiskeras och hans/hennes konto spärras omedelbart. Betclic förbehåller sig rätten att göra en säkerhetskontroll för att bekräfta din identitet och ålder. Ditt godkännande av vår policy om integritet och cookies ger oss rätt att utföra sådana säkerhetskontroller vilket kan inkludera beställning av kreditupplysningar eller verifikationer av den information som ingetts av dig till tredjeparts databaser.

↑TILLBAKA TILL ÖVERST PÅ SIDAN

9. Cookies

Vad är en cookie?

En cookie är en kort textfil som skickas via din webbläsare och sparas i din utrustning när du besöker en webbplats. Din webbläsare skickar sedan dessa cookies tillbaka till den ursprungliga webbplatsen vid varje besök därefter eller till en annan webbplats som känner igen dessa cookies. Vi använder cookies för navigationsändamål och för att optimera våra tjänster och göra dem mer personliga, t.ex. för att få sidorna att laddas snabbare genom att visst innehåll finns lagrat i din webbläsare eller för att hjälpa oss att autentisera dig för att kunna ge dig ett mer personligt innehåll. Du kan läsa mer om cookies och hur man hanterar dem på t.ex. www.allaboutcookies.org

Vi använder olika typer av cookies på vår webbplats och var och av dem har sin specifika funktion.

Cookies som anses vara absolut nödvändiga

Dessa cookies gör att du kan använda huvudfunktionerna på vår webbplats och få tillgång till säkra områden på vår webbplats (till exempel åtkomst till ditt konto). Utan dessa cookies fungerar vår webbplats inte som den ska. Dessa cookies garanterar också säkerheten på webbplatsen för Betclic och deras användare. Vi använder till exempel sessionscookies för att se hur lång tid du är uppkopplad. Det är därför du ombeds att koppla upp dig på nytt när det har gått en viss tid. Vi använder också en permanent identifieringscookie som registrerar ditt användarnamn (men inte ditt lösenord) för att göra det enklare nästa gång du kopplar upp dig genom att fältet "Användarnamn" fylls i på förhand.

Analyscookies

Dessa cookies möjliggör för oss att mäta webbplatsfrekvens för att veta hur den används och hur användarna reagerar på föreslagna produkter. På så sätt gör de insamlade uppgifterna att vi kan förbättra vår webbplats och din surfupplevelse. De insamlade uppgifterna är strikt anonyma och används enbart för statistisk bearbetning. För detta ändamål anlitar vi en tredjepart: Google Analytics. Om du inte vill att Google Analytics samlar in eller använder dina uppgifter kan du direkt med hjälp av din webbläsare avregistrera dig på följande Googlesida (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Funktionscookies

Med dessa cookies kan du få en mer personlig upplevelse på vår webbplats (till exempel att du får en påminnelse om att göra din första insättning eller att du direkt förflyttas till ditt favorituniversum). Tack vare dessa cookies kan du också, beroende på varifrån du är ansluten, få information om särskilda reklamkampanjerbjudanden. De kan också ge dig funktioner som du själv har begärt. Vi kan använda en cookie som hjälper oss att skicka trafik mellan servrar och på så sätt mäta laddningstider. Ibland lagrar vi också uppgifter på din webbläsare eller din utrustning så att de funktioner som du oftast använder blir automatiskt uppladdade och på så sätt svarar snabbare.

Marknadsföringscookies

Dessa cookies används för att visa annonser som svarar mot det som har intresserat dig mest när du surfat på vår webbplats. De används också bland annat för att begränsa antalet gånger som du får se ett visst reklaminslag och gör så att vi kan mäta hur effektiv reklamen är. Vi jobbar med webbredigerare, annonsörer och serviceleverantörer för att marknadsföra Betclic på andra webbplatser. Betclic kan komma att använda dina navigationsuppgifter med hjälp av cookies som administreras av en samarbetspartner. De insamlade uppgifterna är strikt anonyma och används enbart till statistiska ändamål. Alla banners som visas är personaliserade.

Cookies och utrustningsidentifierare för säkra transaktioner

När du gör en insättning på webbplatsen informerar vi dig om att Betclic eller serviceleverantörer som agerar för vår räkning kan använda cookies eller insamla uppgifter som är relaterade till din utrustning, vilka krävs för att känna igen vilken utrustning som används (teknisk information om datorn, läsplattan, telefonen ...) för att identifiera och skydda en transaktion (skydd mot bedrägeririsker). Cookies eller utrustningsidentifierare används för detta ändamål. Du informeras sedan av en banner när du kommer in på webbplatsen. Genom att fortsätta att navigera på vår webbplats godkänner du att vi insamlar och skapar en identifierare.

Hur du hanterar dina cookies

För närvarande är det inte tekniskt möjligt att ändra cookie-inställningarna på dina individuella webbplatser men du kan administrera dina cookies via din webbläsare. Vi rekommenderar att du inte blockerar eller raderar dina cookies eftersom det kan innebära att din upplevelse av vissa webbplatser som du besöker inte blir lika bra som de annars skulle vara. Cookies kan vanligen ändras via "Inställningar" i din webbläsare. Nedan finns mer information om de populäraste webbläsarna: Firefox Internet Explorer Chrome Opera Safari

↑TILLBAKA TILL ÖVERST PÅ SIDAN

10. Säkerhet

Betclic gör sitt absolut bästa för att skydda sekretessen för dina personuppgifter och för att hindra obehöriga externa och interna användare från att få tillgång till sådana uppgifter utan ditt medgivande. Betclic tar inte ansvar för händelser utanför vår kontroll inklusive men inte begränsat till force majeure eller naturkatastrofer samt elavbrott och strejker.

Vi är övertygade om att du som kund är införstådd med att vår verksamhet befinner sig i ett utvecklingsskede på grund av ständigt nya tekniska innovationer och även om vi strävar efter att göra vårt bästa för att säkerställa skyddet och integriteten för dina personuppgifter kan vi inte garantera att våra tjänster alltid kommer att vara felfria. Skulle sådant fel påverka eller få följdverkningar för integriteten för dina personuppgifter ska vi inte vara skadeståndsansvariga eller i övrigt avseende bära något ansvar.

Vi kan komma att använda personuppgifter som lämnats av dig för att utföra kontroller av eventuella bedrägerier. Personuppgifter som lämnats av dig kan komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag eller bedrägeribekämpningsorgan som kan komma att spara dessa uppgifter. Detta görs endast för att bekräfta din identitet – det görs ingen kreditkontroll och din kreditvärdighet påverkas inte.

Vi rekommenderar starkt att du inte lämnar ut dina personuppgifter till främmande personer eller tredjeparter när du livechattar. Tänk på att dina personuppgifter är känsliga och att det är viktigt att stanna upp och tänka efter innan du lämnar ut dina personuppgifter.

11. Loggfiler

I likhet med de flesta webbplatsservrar använder vi loggfiler. Detta inkluderar IP-adresser, webbläsartyp, internetserviceleverantör (IPS), referens/utgångssidor, typ av plattform, datum/tidstämpel och antal klick, spårning av användarens rörelser totalt sett och insamlande av demografisk information för insamlingsändamål.

12. Datakryptering

Alla känsliga uppgifter som överförs mellan din dator och Betclic överförs på ett säkert sätt via internet genom att vi använder oss av effektiv kryptering. Betclic använder säker och testad krypteringsteknik som certifierats av välrenommerade certifieringsmyndigheter.

13. Övriga säkerhetsåtgärder

När en användare skickar känslig information via webbplatsen skyddas hans/hennes uppgifter både online och offline. När vi i vårt registreringsformulär ber användarna att lämna känsliga uppgifter (t.ex. kreditkortsnummer) krypteras denna information och skyddas med Secure Socket Layer-teknik (SSL-teknik) När du är inne på en säker sida, t.ex. vår insättningssida, blir låsikonen längst ner på sidan eller i URL-raden i webbläsaren låst. Låsikonen blir upplåst, eller öppen, när användaren "surfar" och inte lägger in känslig information. Alla betalningar som görs på vår webbplats och vårt Mobilerbjudande är skyddade i enlighet med EU:s relevanta regler och bestämmelser.

Vi använder SSL-kryptering för att skydda känsliga uppgifter online men vi gör dessutom allt som står i vår makt för att skydda användaruppgifter även offline. Alla användaruppgifter, inte bara känsliga uppgifter enligt ovan, får användas endast av vissa utvalda medarbetare på våra kontor. Endast behöriga medarbetare/leverantörer ges tillgång till information som gör att en person kan identifieras. Våra medarbetare/leverantörer informeras om säkerhetsmässigt bästa praxis inom branschen och det görs regelbundna säkerhetskontroller. Till sist, de servar där vi lagrar uppgifter som gör en person identifierbar är placerade på skyddade och säkra platser.

↑TILLBAKA TILL ÖVERST PÅ SIDAN

14. Förändringar inom vårt bolag/vår verksamhet

Om Gruppen skulle förändra sin bolagsstruktur t.ex. pga. en fusion, uppköp av ett annat bolag eller förvärv av delar av verksamheten är det högst sannolikt att våra kunders personuppgifter kommer att ingå i försäljningen eller överföringen. Som en del av vår policy kommer vi att informera våra kunder via e-post innan sådan överföring kan komma att påverka personuppgifterna.

↑TILLBAKA TILL ÖVERST PÅ SIDAN

15. Ändringar

Det kan bli nödvändigt att vid något tillfälle göra ändringar av webbplatsen och/eller Mobilerbjudandet eller spelreglerna, bestämmelserna och villkoren eller policyn om integritet och cookies. Vi kommer då att informera våra användare om alla eventuella ändringar på förhand. Syftet med sådana ändringar kan vara att ytterligare förenkla våra processer eller att ytterligare förbättra våra säkerhetsåtgärder och göra uppgraderingar för anpassning till framtida, nya tekniska innovationer. I sådana fall kommer alla kunder som är registrerade på vår webbplats att behålla sina användarnamn och lösenord; inga ändringar behöver göras av kunderna. Genom att fortsätta använda vår webbplats efter eventuella ändringar av webbplatsen, Mobilerbjudandet, spelreglerna, bestämmelserna och villkoren eller vår policy om integritet och cookies anses detta innebära att du godkänner ändringarna. Det är varje kunds ansvar att regelbundet kontrollera spelreglerna, bestämmelserna och villkoren och vår policy om integritet och cookies för att se om det har gjorts några uppdateringar.

↑TILLBAKA TILL ÖVERST PÅ SIDAN

Genom att använda den här sidan accepterar du användandet av cookies. Läs mer här.