Sporter (A-Ö)

Fotboll / EM-kval

torsdag 21 mars 2019

11:00

Kazakstan - Skottland

114

spel

Kaza kstan 4,67
X 3,37
Skot tland 1,79

15:45

Belgien - Ryssland

112

spel

Bel gien 1,32
X 5,10
Ryss land 8,70

Nordirland - Estland

112

spel

Nordir land 1,48
X 3,83
Est land 7,50

Netherlands - Vitryssland

112

spel

Netherl ands 1,16
X 6,95
Vitryss land 15,75

Cypern - San Marino

76

spel

Cyp ern 1,03
X 17
San Ma rino 57

Slovakien - Ungern

114

spel

Slov akien 1,72
X 3,45
Ung ern 5,05

Kroatien - Azerbajdzjan

110

spel

Kroa tien 1,12
X 7,65
Azerbajd zjan 23

Makedonien - Lettland

114

spel

Makedo nien 1,53
X 3,78
Lett land 6,50

Österrike - Polen

115

spel

Öste rrike 2,46
X 3,15
Po len 2,90

Israel - Slovenien

115

spel

Isr ael 2,44
X 3,08
Slov enien 2,99

fredag 22 mars 2019

15:45

England - Tjeckien

113

spel

Eng land 1,29
X 4,90
Tjec kien 11

Portugal - Ukraina

113

spel

Port ugal 1,47
X 4,07
Ukr aina 7,00

Luxemburg - Litauen

115

spel

Luxe mburg 2,35
X 3,12
Lit auen 3,08

Moldavien - Frankrike

112

spel

Mold avien 20,50
X 8,10
Fran krike 1,12

Andorra - Island

111

spel

And orra 16,50
X 6,10
Isl and 1,18

Albanien - Turkiet

114

spel

Alba nien 3,90
X 3,15
Tur kiet 2,02

Bulgarien - Montenegro

115

spel

Bulg arien 2,18
X 3,13
Monten egro 3,42

lördag 23 mars 2019

10:00

Georgien - Schweiz

114

spel

Geor gien 6,20
X 3,77
Sch weiz 1,56

13:00

Sverige - Rumänien

113

spel

Sve rige 1,71
X 3,43
Rumä nien 5,20

Gibraltar - Irland

77

spel

Gibr altar 46,50
X 16
Irl and 1,03
Lägg till ditt första spel!

Du har inga val på din kupong, klicka på oddsen för att lägga till val.

Genom att använda den här sidan accepterar du användandet av cookies. Läs mer här.