Sporter (A-Ö)

Fotboll / EM-kval

fredag 7 juni 2019

12:00

Georgien - Gibraltar

10

spel

Geor gien 1,06
X 15,50
Gibr altar 46

14:45

Ukraina - Serbien

15

spel

Ukr aina 2,50
X 3,17
Ser bien 3,20

Österrike - Slovenien

16

spel

Öste rrike 1,73
X 3,78
Slov enien 5,30

Litauen - Luxemburg

16

spel

Lit auen 2,20
X 3,30
Luxe mburg 3,68

Danmark - Irland

16

spel

Dan mark 1,76
X 3,58
Irl and 5,45

Lettland - Israel

16

spel

Lett land 4,83
X 3,63
Isr ael 1,83

Montenegro - Kosovo

16

spel

Monten egro 1,80
X 3,58
Kos ovo 5,10

Tjeckien - Bulgarien

16

spel

Tjec kien 1,80
X 3,75
Bulg arien 4,82

Sverige - Malta

10

spel

Sve rige 1,06
X 15,25
Ma lta 50

Nordmakedonien - Polen

16

spel

Nordmakedo nien 5,70
X 3,70
Po len 1,71

lördag 8 juni 2019

09:00

Kroatien - Wales

16

spel

Kroa tien 1,57
X 4,00
Wa les 6,90

Island - Albanien

16

spel

Isl and 1,64
X 3,88
Alba nien 6,20

12:00

Finland - Bosnia & Herzegovina

16

spel

Fin land 3,57
X 3,30
Bosnia & Herzego vina 2,24

Estland - Nordirland

15

spel

Est land 4,27
X 3,38
Nordir land 2,00

Azerbajdzjan - Ungern

15

spel

Azerbajd zjan 3,35
X 3,33
Ung ern 2,32

Ryssland - San Marino

10

spel

Ryss land 1,01
X 30,50
San Ma rino 140

Moldavien - Andorra

15

spel

Mold avien 1,45
X 4,65
And orra 7,85

Armenien - Liechtenstein

15

spel

Arme nien 1,20
X 7,70
Liechtens tein 14,75

14:45

Vitryssland - Tyskland

15

spel

Vitryss land 19
X 7,70
Tysk land 1,18

Turkiet - Frankrike

16

spel

Tur kiet 5,45
X 3,75
Fran krike 1,72
  • Betslip
  • Mina spel
Lägg till ditt första spel!

Du har inga val på din kupong, klicka på oddsen för att lägga till val.

Genom att använda den här sidan accepterar du användandet av cookies. Läs mer här.