Ansvarsfullt Spelande

Version 1.0

  Expekt Nordics Limited ("Expekt", "vi", "oss", "vårt"), som en del av Betclic Everest Group, har stor erfarenhet av onlinespel. Det är vår starka övertygelse att spel är en rolig aktivitet som kan underhållas på ett ansvarsfullt sätt av majoriteten av våra kunder.


  Samtidigt medger vi att spel borde ske på ett ansvarsfullt sätt. Vi är därför engagerade i att tillhandahålla en säker och hälsosam spelupplevelse till alla våra kunder, och vi gör vårt yttersta för att förhindra minderårigas åtkomst till våra spel och hjälpa dem som kan ha utvecklat spelrelaterade missbruk.


  För det ändamålet har Expekt infört en rad policyer och verktyg som förhindrar minderårigas spelande och tillåter spelare att styra sitt spelbeteende.

  Det finns många aktiviteter som kan bli ett problem om de inte utövas på ett måttligt sätt, såsom alkoholkonsumtion, shopping eller till och med datorspel. Detsamma gäller spel. Tecken på missbruk är ofta enkla att övervaka och behöver inte nödvändigtvis vara pengarelaterade.

  Spel kan bli ett symptom för ett större problem. Det kan t.ex. vara att spel har blivit ett sätt att fly från ett annat problem. Det är därför viktigt att identifiera denna typ av beteende så tidigt som möjligt. Lyckligtvis kan de flesta delta i spelaktiviteter problemfritt.

  Skador relaterade till spel

  Att spela hos oss på Expekt ska vara förenat med nöje. Att känna spänning och att ha kul. Det finns dock risker med spelande, som är viktiga att veta om. Oftast ökar skadan när risken med problemspelande ökar, vi ser det oftare i en högre frekvens av problemspelande och det är mer framträdande i spelare som upplever problem med spel. De sju olika spelrelaterade skadorna är:

  •    Relationsproblem
  •    Hälsoproblem
  •    Emotionell & psykologisk ångest
  •    Finansiella problem
  •    Problem på jobbet eller skola
  •    Kulturella problem
  •    Kriminell aktivitet

  På Expekt vill vi framhäva den positiva kulturen där spelande är någonting roligt och som är inom varje spelares personliga gränser. Här är några tips för att spela ansvarsfullt:

  •    Sätt en personlig budget och håll dig till den
  •    Spela för att det är kul, inte för att försöka tjäna pengar
  •    Spela bara när du är nykter och vid dina sinnens fulla bruk
  •    Ta pauser
  •    Hur får spelande dig att känna? Är det roliga överskuggat av negativa känslor? Då är det dags att ta en paus eller att använda de verktyg och supportmedel vi erbjuder.

  Expekt har etablerat åtta nyckelregler för säkert och ansvarsfullt spelande:

  1. Spel bör vara roligt och ska inte ses som en karriär.
  2. Fördubbla aldrig bara för att vinna tillbaka förluster.
  3. Ställ in en budget per dag/vecka/månad inom gränserna för vad du har råd att spela bort.
  4. Spela aldrig om pengar när du är påverkad av alkohol, droger eller om du känner dig trött eller nere.
  5. Håll koll på hur mycket tid du har spenderat online och håll reda på hur mycket du har satsat.
  6. I kasinospel, och när du spelar poker, ta pauser då och då för att se till att du håller dig pigg.
  7. Sätt en budget innan du börjar spela, och håll fast vid den.
  8. Ha kul!

  Om du känner att du riskerar att utveckla ett spelberoende, finns det många specialisttjänster och webbplatser som kan erbjuda hjälp. För att hjälpa dig att bestämma om spel blev ett problem, kan du även ta självtestet som finns på vår webbplats.

  Expekt erbjuder ett brett utbud av verktyg som kan hjälpa dig att styra ditt spelbeteende och hjälpa dig om du känner att du utvecklar ett spelberoende.

  Vi har infört en uppsättning av åtgärder så att kunderna kan satsa och spela i en säker miljö. Ditt konto har utformats och upprättats på ett sätt som tillåter dig att ha kul på ett ansvarsfullt sätt.

  När du spelar spel som involverar riktiga pengar, vänligen kom ihåg att resultatet aldrig är säkert. Även om ett mynt har singlats tio gånger, och landar med krona upp tio gånger, är chansen att det blir klave på nästa singlande fortfarande 50 %.

  Det finns dock vissa sätt du kan tillämpa för att göra din upplevelse både säkrare och roligare. Vi uppmuntrar dig att överväga alla nedanstående åtgärder när du spelar.
 • Det är alltid en bra idé att ge dig själv en budget. Insättningsgränser är därför utformade för att hjälpa dig att styra de belopp du spenderar på spel. Vår webbplats innehåller logotyper som länkar till verktyget för insättningsgräns.

  Du måste ställa in en gräns per dag/vecka/månad för insättningar. Du kan alltid konfigurera dina gränser på sidan "Ansvarsfullt spel" på ditt konto. Du kan inte sätta in mer pengar när gränsen för den inställda perioden har uppnåtts. En begäran om att höja en insättningsgräns kommer att träda i kraft 72 timmar efter det att instruktionen har givits. Det här låter dig tänka över om du faktiskt vill höja gränsen. En begäran om att sänka en insättningsgräns träder i kraft omedelbart.

  Om du höjer eller ställer in din insättningsgräns med mer än 10 000 SEK per månad, kommer Expekt att kontakta dig för att uppfylla sin omsorgsplikt. Högst ¼ av prisbasbeloppet kan sättas in på konton av tillfällig karaktär.

  Vänligen observera att det är obligatoriskt för våra kunder att ställa in de indikerade insättningsgränserna. Detta måste ske vid registrering.

 • Gränser för inloggningstid är utformade för att hjälpa dig att styra hur mycket tid du spenderar på spel. Vår webbplats innehåller logotyper som länkar till gränsverktyget för inloggningstid. Du måste ställa in en gräns per dag/vecka/månad för inloggningstid. Du kan alltid konfigurera dina gränser på sidan "Ansvarsfullt spel" på ditt konto. Du kommer att loggas ut när den inställda inloggningstiden har uppnåtts. En begäran om att höja en gräns för inloggningstid kommer att träda i kraft 72 timmar efter det att instruktionen har givits. Det här låter dig tänka över om du faktiskt vill höja gränsen. En begäran om att sänka en gräns för inloggningstid träder i kraft omedelbart. Vänligen observera att det är obligatoriskt för våra kunder att ställa in de indikerade gränserna för inloggningstid. Detta måste ske vid registrering.

 • Under en spelsession får kunderna varningar varje timme som informerar dem om deras:
  •    Vinster.
  •    Förluster.
  •    Inloggningstid.
  Kunderna måste därefter bekräfta visningen av informationen genom att bekräfta om de vill fortsätta spela.

 • En av de viktigaste faktorerna för ansvarsfullt spelande är att tillåta kunder att spåra sin egen spelaktivitet. Därför får våra kunder vid varje inloggning tydlig information om:
  •    Expekts åtgärder för ansvarsfullt spel.
  •    Deras egna insättningsgränser.
  •    Deras ackumulerade förluster under de senaste 12 månaderna.

  När en kund loggar in i systemet finns även en popup-ruta med information om datum och tid för den tidigare omedelbara inloggningen tillgänglig. Dessutom har alla kunder möjlighet att få information om sin aktivitet via sitt konto. Kontot ger åtkomst till information om bland annat saldo, spelhistorik, vinster, insättningar, uttag och andra transaktioner. Sådan information är tillgänglig för kunderna på deras respektive konto i 12 månader.

 • Om du känner att du är på väg att bli spelberoende, bör du överväga att utestänga dig från alla spelmiljöer, både online och offline. Vi har åtgärder på plats för att säkerställa att, så snart din begäran om egenavstängning är behandlad, vi inte längre tillåter dig att spela via någon tillgänglig enhet. Vänligen observera att egenavstängning gäller för alla spelmiljöer som vi erbjuder.

  Vid varje inloggning kontrollerar vårt system om den befintliga kunden har bestämt sig för egenavstängning, antingen hos oss eller med regulatorn. Om kontrollen visar att kunden faktiskt har använt alternativet för egenavstängning, kommer kundens spelåtkomst att nekas. Om den befintliga kunden permanent bestämde sig för egenavstängning med regulatorn, kommer kontot som innehas med Expekt att avslutas. Vår webbplats länkar till regulatorns webbplats där en anmälan om egenavstängning kan lämnas in, och innehåller logotyper som länkar till Expekts verktyg för egenavstängning.

  Blivande kunder som har beslutat sig för egenavstängning med regulatorn kommer inte att kunna öppna ett konto hos Expekt tills perioden för egenavstängning har upphört eller upphävts. Registrerade spelare får möjligheten att utestänga sig från spel:
  •    Temporärt: egenavstängningen varar under en period mellan 1 och 12 månader. Spelåtkomst nekas.
  •    Permanent: egenavstängning varar tills den upphävs av kunden, men den får inte upphöra innan 12 månader har passerat. Kontot avslutas.
  •    Omedelbart (betänketid): tillämpas omedelbart under 24 timmar. Spelåtkomst nekas.

  Efter egenavstängning gör vi vårt bästa för att inte skicka ut ytterligare marknadsföringsmaterial till dig.

  Vid ett fall av självexkludering när ett bet är pågående, blir dessa bets inte annulerade och alla vinster från utkomsten blir betalt till användaren. Av den anledningen måste användaren kontakta kundservice@expekt.se för överföringen av dessa vinster. Dock ska dessa vinster ej betalas ut om Expekt har en giltig anledning att inte betala ut vinsten till användaren. Våra kunder är alltid välkomna att kontakta kundservice@expekt.se för dessa frågor och utbetalning av vinster.

  Våra kunder har alltid möjlighet att avsluta sitt konto av skäl som inte relaterar till en önskan kring att hantera spel eller utgifter. Vänligen observera även att vi efter eget gottfinnande, och från fall till fall, kan besluta att avsluta en kunds konto om vi anser att en kund skulle dra nytta av permanent utestängning.

 • Expekt erbjuder alla sina kunder möjligheten att bedöma sitt spelbeteende. Därför länkar vår webbplats till ett självtest som tillhandahålls av Stödlinjen.

  Expekt erbjuder eller underlättar inte möjligheten för kunder att få kredit för spel.

  Om du känner att du skulle ha nytta av professionell hjälp gällande ditt spelbeteende, eller om du känner någon som kan vara i riskzonen, finns det ett antal rådgivningstjänster som kan ge adekvat stöd. En av dem är Stödlinjen, som arbetar på uppdrag av svenska socialdepartementet. Dess främsta uppgift är att ge råd och stöd till personer med spelrelaterade problem, samt deras familj. Det är möjligt att kontakta institutionen via telefon, chatt eller webbformulär. Stödlinjen erbjuder även individer möjligheten att genomföra en självbedömning som syftar till att göra det möjligt för spelarna att identifiera om de har spelrelaterade problem eller riskerar att utveckla sådana problem.

  www.stodlinjen.se

  Om du känner att du riskerar att utveckla ett spelberoende eller vill vara säker på att ingen, inklusive dig själv, kan komma åt spelwebbplatser, kan du överväga att installera programvara som syftar till att förhindra användare att komma åt sådana webbplatser. Det finns icke-anslutna webbplatser som erbjuder installerbara produkter som syftar till att blockera spelrelaterade webbplatser eller programvara. Ett exempel på en sådan produkt är Betfilter (http://www.betfilter.com/). Denna programvara kan inte tas bort från en enhet när den väl installerats. Detta för att garantera maximalt skydd för personer som drabbats av spelproblem. Betfilter fungerar även på befintliga nedladdningsbara klienter som finns på din enhet

  Samtidigt som vi gör vårt bästa för att erbjuda dig en mängd olika verktyg så att du kan spela på ett ansvarsfullt sätt, vänligen observera att vi inte tar något ansvar, och utesluter alla former av ansvar, i de fall då du bryter mot våra användarvillkor genom att öppna eller försöka öppna flera konton hos oss och/eller genom att tillhandahålla falska och/eller vilseledande uppgifter och/eller personuppgifter. Om du lyckas öppna ett nytt konto med hjälp av falska uppgifter, eller på liknande sätt, accepterar du att allt ansvar för eventuella förluster som senare uppkommer till följd av användande av våra tjänster inte kommer att falla på Expekt

  Alla medlemmar i vårt kundserviceteam har utbildats i socialt ansvar och är medvetna om riskerna med spelmissbruk. Om du känner att du kan vara i riskzonen, är de här för att hjälpa dig genom att förklara vilka åtgärder du kan vidta för att begränsa ditt spel och hänvisa dig till enheter som kan hjälpa dig. 


  Tveka inte att kontakta vårt kundserviceteam: +356 2345 5425; kundservice@expekt.se.

Genom att använda den här sidan accepterar du användandet av cookies. Läs mer här.