GENERELLA REGLER OCH VILLKOR

Allt du behöver veta på ett och samma ställe

 • 1.1. Dessa villkor reglerar din åtkomst till, och användning av, webbplatsen www.expekt.se, oavsett om åtkomsten sker genom webbplatsen eller via mobiltelefoner, smartphones eller surfplattor ("Webbplats"). Vänligen läs igenom dessa villkor noggrant innan du börjar använda någon del av webbplatsen.

  1.2. Expekt Nordics Limited är ett bolag registrerat i Malta med företagsregistreringsnummer C86968 och med sitt säte på Level 3, Tagliaferro Business Centre, High Street c/w Gaiety Lane, Sliema, SLM 1551, Malta ("Expekt", "vi", "oss", "vårt"). Det ingår i Betclic Everest Group.

  1.3. Expekt är licensierat och reglerat för att tillhandahålla tjänster enligt beslut av Lotteriinspektionen den 11 december 2018 i ärendenummer 18Li7388. Licenserna tillåter oss att tillhandahålla kommersiella onlinespel och vadslagningstjänster via webbplatsen ("Tjänster"):

  1.4. All hänvisning till "du" och "din" hänvisar till dig, användaren av webbplatsen.

  1.5. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner" på registreringssidan godkänner du att du har läst, förstått och är bunden av dessa villkor. Dessa villkor består av:
  • dessa villkor;
  • sekretess- & cookiespolicyn;
  • alla villkor och regler med avseende på kampanjer, bonusar och specialerbjudanden som kan komma att gälla;
  • våra vadslagnings- och spelregler, inklusive, när det är tillämpligt, villkor för särskilda kampanjer som kan finnas på webbplatsen och som kan återfinnas på sidan som är avsedd för den specifika kampanjen under den relevanta delen av webbplatsen ("Spelregler")

  1.6. Om du inte godkänner dessa villkor, helt eller delvis, eller inte vill vara bunden av dem, bör du lämna webbplatsen omedelbart och, om tillämpligt, direkt ta bort eventuell programvara som har laddats ner från webbplatsen till din dator. Din fortsatta användning av webbplatsen kommer att utgöra ett godkännande av dessa villkor.

 • Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren när som helst. Vi kommer att se till att alla väsentliga ändringar av villkoren kommer att meddelas på förhand genom en lämplig metod (till exempel via e-post eller via ett meddelande på webbplatsen) och du kommer att bli ombedd att bekräfta ditt godkännande av villkoren innan ändringarna träder i kraft. Du kommer inte tillåtas att spela om du inte accepterar de nya villkoren, men du kommer att tillåtas ta ut dina pengar.

 • 3.1. I dessa regler & villkor, om inget annat krävs av sammanhanget:

  3.1.1. hänvisningar till dessa villkor inkluderar hänvisningar till dessa villkor så som de tidvis är ändrade, kompletterade och/eller ersatta på något sätt;

  3.1.2. Om det råder någon konflikt eller motsägelse mellan villkoren och andra regler i sekretesspolicyn, gäller dessa allmänna villkor i första hand. Om det råder någon konflikt eller motsägelse mellan dessa villkor och reglerna för vadslagning och spel, gäller reglerna för vadslagning och spel i första hand.

  3.1.3. hänvisningar till "klausuler" eller "delavsnitt" är hänvisningar till klausuler och delavsnitt av dessa villkor.

  3.1.4. klausulernas rubriker är endast referenser och påverkar inte tolkningen av dessa villkor.

  3.1.5. hänvisningar till "satsningar" inkluderar, om tillämpligt, en hänvisning till "vad" och "insatser";

  3.1.6. hänvisningar till "servrar" eller "våra servrar", där det är tillämpligt, innehåller en hänvisning till Expekt-servrar och tredjepartsservrar som används för att tillhandahålla våra tjänster på eller genom webbplatsen;

 • 4.1 För att göra en eller flera satsningar på webbplatsen måste du öppna ett konto hos oss ("Konto"). Du kan ansöka om att öppna ett konto genom att fylla i ansökningsformuläret på www.expekt.se/register. Det är bara genom att fylla i det fullständiga ansökningsformuläret online som du anses vara en kontoinnehavare och kan spela för riktiga pengar på webbplatsen. Ditt konto anses vara av tillfällig karaktär innan du skickar in de begärda handlingarna som behövs för verifiering av de personuppgifter som anges i ansökningsformuläret. Du kommer att kunna använda ett konto av tillfällig karaktär i högst 30 dagar.

  4.2. Genom att ansöka om ett konto representerar och garanterar du oss att:

  4.2.1. du är minst arton (18) år gammal. Du förstår att användningen av våra tjänster inte är lämplig för minderåriga och att du inte hjälper en minderårig att ansöka om, eller använda, ett konto;

  4.2.2. du kommer alltid att följa dessa villkor. Spelare är förbjudna att sälja, överföra och skaffa konton till eller från andra spelare;

  4.2.3. du kommer inte att på något sätt missbruka vadslagning eller online, eller något bonuserbjudande, eller annat marknadsföringsprogram som erbjuds av oss;

  4.2.4. all information som du har lämnat till oss, antingen vid ansökan om ett konto, senare eller i samband med ditt konto (inklusive men inte begränsat till förnamn, efternamn, födelsedatum, adress, personnummer, e-postadress och telefonnummer) är fullständig, korrekt, aktuell och inte vilseledande och att du omedelbart informerar oss om sådan information ändras;

  4.2.5. du har godkänt att motta information om bonuserbjudanden och annan information från Expekt eller från någon medlem i Betclic Everest Group (vilket definieras i klausul 4.3) och dess dotterbolag. Om du inte vill bli informerad om bonusar och andra erbjudanden har du rätt att avprenumerera genom att följa länken och de steg som beskrivs i vår sekretess- & cookiespolicy;

  4.2.6. du förstår att det finns risk för att du förlorar pengar genom hasardspel eller att spela spel på webbplatsen och att du är fullt ansvarig för eventuella förluster;

  4.2.7. du har inte ett konto hos oss, ditt konto har inte stängts av eller avslutats av oss i enlighet med villkoren, och är inte egenavstängt;

  4.2.8. du bör inte ha orimliga förväntningar om vinsterna du kan uppnå genom att spela på webbplatsen. Du erkänner och förstår att en liten del av kunderna kan drabbas av en spelberoende och behöver ofta professionell hjälp för att hantera och övervinna deras missbruk. Vänligen se vår sida "Ansvarsfullt spel", tillgänglig via en länk på webbplatsen, för att bekanta dig med de ansvarsfulla spelåtgärder som Expekt erbjuder;

  4.2.9. att källan till alla pengar som används av dig på webbplatsen är inte olaglig och att du inte ska använda webbplatsen för olaglig eller bedräglig verksamhet, inklusive, men inte begränsat till, penningtvätt enligt lagen i någon jurisdiktion som gäller dig. Du uppger dessutom att du inte kommer att göra några insatser på webbplatsen i fall då du mottagit information på ett oetiskt eller olagligt sätt, eller är inblandad på något oetiskt eller olagligt sätt, direkt eller indirekt;

  4.2.10. du erkänner och förstår att brottmålsförfaranden och/eller civilrättsliga förfaranden kan åberopas mot dig och någon annan person i samband med din inblandning i någon av ovan nämnda aktiviteter och vi förbehåller oss rätten att vidarebefordra, efter eget gottfinnande, all information till lämpliga myndigheter för vidare utredning om någon av ovanstående verksamhet misstänks eller på annat sätt är kopplad till ditt konto, och utan att meddela dig om varför vi gör detta. Du noterar att vi kommer att rapportera till de berörda myndigheterna vid minsta indikation på transaktioner och/eller aktiviteter som indikerar potentiell penningtvätt. Du godkänner härmed att avstå från alla rättigheter du kan ha, enligt lag eller på annat sätt, av vilken natur och i vilken jurisdiktion som helst, i samband med sådant offentliggörande. Dessutom förbehåller vi oss rätten att hålla kvar pengar som vi misstänker vara kopplade till olaglig eller bedräglig verksamhet, och om det inte är obligatoriskt enligt lag, är vi inte skyldiga att ge dig en anledning för detta.

  4.3. Du får inte ansöka om ett konto eller använda någon av våra tjänster om du eller en medlem i ditt hushåll är anställd hos oss, eller anställd av något företag inom Betclic Everest Group. I klausul 4.3 omfattar "anställd" tredjepartsleverantörer såsom licensgivare, programvaruleverantörer, utvecklare eller samarbetspartners och alla personer som på något sätt är anslutna till någon medlem av Betclic Everest Group. En "medlem av Betclic Everest Group" avser varje enskild enhet där Betclic Everest Group SAS France har majoritetsinnehav.

  4.4. Du får inte ansöka om, eller öppna, ett konto om du inte är huvudperson och agerar på uppdrag av någon annan eller för någon annans fördel.

  4.5. Om du har valt egenavstängning från spel med den svenska regulatorn (spelpaus.se) kan du inte öppna ett konto tills perioden för egenavstängning har löpt ut.

  4.6 Ett Expekt-konto får endast innehas av en fysisk person som har en fast adress i Sverige, eller som vanligtvis är bosatt i Sverige. För att undvika tvivel är företagskonton inte tillåtna. Din identitet kommer att verifieras genom en tillförlitlig elektrisk identifikation eller liknande, men Expekt förbehåller sig rätten att när som helst begära ytterligare dokumentation för att verifiera din identitet och informationen som lämnats vid registreringen.

  4.7. Den personuppgifter som vi förbehåller oss rätten att kräva vid registrering är: förnamn; efternamn; kön; personnummer; födelsedatum; adress; e-postadress; telefonnummer. Du kommer även att behöva tillhandahålla inloggningsuppgifter som du väljer, det vill säga ett användarnamn och ett lösenord. Det är ditt ansvar att se till att alla uppgifter som du lämnat i registreringsformuläret är korrekta och uppdaterade. Du kan när som helst komma åt och redigera några av dina personuppgifter i sektionen "Mitt konto" på webbplatsen eller genom att kontakta kundservice. Du kan även ta bort detaljerna för ett betalkort eller kreditkort och/eller registrera ett nytt kort när som helst. Underlåtenhet att informera oss om sådana ändringar kan leda till att transaktioner avvisas av din bank, hypoteksinstitut eller kreditkortsföretag och vi accepterar inte någon skyldighet eller något ansvar för transaktioner som avvisas till följd av att du inte lämnat oss korrekta personuppgifter. Det är även ditt ansvar att skydda ditt betalkort och/eller kreditkort mot förlust eller stöld och du ska kontakta kundservice omedelbart om ditt kort har förlorats eller stulits. Vänligen observera att vissa ändringar kan kräva ny verifiering via en tillförlitlig elektronisk identifieringskälla. Vänligen observera även att inga ändringar kan göras gällande ditt förnamn, efternamn och födelsedatum som ursprungligen angavs vid registrering, såvida du inte tillhandahåller oss tillfredsställande bevis för att dessa och eventuella övriga personuppgifter ändrats på ett lagligt sätt enligt Sveriges lagar. Vidare krävs bevis på ny adress för att ändra adressen som du ursprungligen angav vid registrering. Dessutom kan inga ändringar göras gällande ditt användarnamn som ursprungligen angavs vid registrering.

  4.8. När du öppnar ett konto, och när som helst under tiden du innehar ett konto, hos oss godkänner du att vi kan komma att:

  4.8.1. be dig om bevis gällande din identitet, ålder och finansierings ursprung och, även om ditt konto har öppnats, blockera det efter eget gottfinnande om vi inte är nöjda med den information som du har lämnat till oss eller i händelsen att det uppstår förseningar gällande att tillhandahålla den begärda informationen;

  4.8.2. begära ett fotografi i färg av dig där du håller upp ditt/dina identifikationsdokument, i fall då vi ifrågasätter sanningsenligheten av kontohavarens identitet;

  4.8.3. ogiltigförklara och returnera gjorda insatser och förbjuda dig från att spela tills din identitet, ålder och/eller finansierings ursprung har verifierats till vår tillfredsställelse.

  4.8.4. avsluta ditt konto med omedelbar verkan och att behålla pengar på kontot om det finns skälig misstanke om bedräglig verksamhet inklusive, men inte begränsat till, tillhandahållande av bedrägliga personuppgifter, förfalskade, förändrade eller stulna identitetsdokument eller finansiella dokument eller registrering av flera konton.

  4.9. Expekt godkänner endast färgkopior av identifieringsdokument.

  4.10. Användarnamnet du väljer får inte vara obscent, hotfullt, rasistiskt, stötande, nedsättande, ärekränkande eller kränka någon tredje parts immateriella äganderätt eller äganderätter och om vi, enligt vårt eget gottfinnande, anser att användarnamnet du har valt är olämpligt förbehåller vi oss rätten att avvisa och förhindra att du använder sådant användarnamn när som helst med eller utan förvarning till dig.

  4.11. När du har skapat ett konto hos oss måste du sedan ange ditt användarnamn och lösenord för att få åtkomst till ditt konto och använda våra tjänster. Ditt användarnamn och lösenord ska inte lämnas ut till någon tredje part och du är ensam ansvarig för alla åtgärder som uppstår till följd av åtkomst till tjänsten genom ditt användarnamn och lösenord. I sådant fall accepterar du fullt ansvar för följderna av att tillåta sådan åtkomst och verksamhet och, utan att förringa allmänheten av något annat skadestånd häri, skyddar dig mot förlust och håller inte Expekt ansvariga för eventuella skador som härrör från samma. Eventuella överträdelser mot dessa villkor av någon som du avslöjar ditt lösenord för kommer att behandlas som en överträdelse från dig.

  4.12. Om du glömmer ditt lösenord, eller om ditt lösenord blir, eller om du misstänker att det kan bli, känt för någon obehörig användare, ska du omedelbart meddela oss om en sådan händelse.

  4.13 Vi förbehåller oss rätten att avsluta ett konto och behålla saldot för det kontot om vi har skälig misstanke om att kontot används eller kontrolleras av en annan person än den person som angivits som den registrerade kontoinnehavaren och/eller där vi har skälig misstanke om att kontot används på ett bedrägligt sätt eller på annat sätt i samband med en eller flera marknadsförings-affiliates i Betclic Everest Group.

  4.14. Med förbehåll för vad som specifikt anges i 4.15 nedan kan pengar som sätts in på ett konto inte överföras till ett annat konto.

  4.15. Du får bara inneha ett konto hos oss vid en viss tidpunkt. Vi förbehåller oss rätten att avsluta alla ytterligare konton som öppnas i samma namn eller som på något sätt hänvisar till samma person. Vid Expekts eget gottfinnande, och i fall då vi anser att flera konton har öppnats på grund av ett äkta fel, kan vi komma överens om att kreditera ett konto som du har öppnat hos oss med eventuella resterande belopp från ditt/dina ytterligare konto/konton. Skulle vi ha rimliga skäl att tro att bedrägerier har begåtts eller försökts, förbehåller vi oss rätten att avbryta eventuella relaterade transaktioner, eventuella bonusar eller andra erbjudanden utan att det påverkar andra åtgärder. I dessa villkor ska en hänvisning till "bedrägeri" anses inkludera "bonusmissbruk". Bonusmissbruk inkluderar, men är inte begränsat till, öppnande av mer än ett konto för att göra anspråk på ytterligare bonusar eller förmåner. Endast ett konto får öppnas per IP-adress och/eller datorenhet.

  4.16. Du får inte tillåta någon tredje part att använda ditt konto, och du är fullt ansvarig för eventuella förluster som uppkommit av en tredje parts användande av ditt konto. Du ska omedelbart informera oss om du misstänker att en tredje part har fått åtkomst till ditt konto, och du ska hjälpa oss fullt ut i våra undersökningar av ärendet.

  4.17. Du förstår att medel som har satts in på ditt konto inte tjänar någon ränta, och du ska inte betrakta Expekt som någon form av finansiellt institut eller bankinstitut.

  4.18. Du förstår och godkänner att Expekt strängt förbjuder användning av robot, automatiserad, mekanisk, elektronisk eller annan utrustning för att fatta automatiska beslut i något spel eller någon vadslagning på webbplatsen, oavsett om sådan användning försöks eller påverkas av dig eller av någon tredje part. Om Expekt har skälig misstanke om att sådan enhet används på webbplatsen förbehåller sig Expekt rätten att ogiltigförklara vad eller insatser som misstänkts ha gjorts med hjälp av en sådan enhet och/eller utesluta någon kund från någon kampanj eller tävling där det misstänks att en sådan enhet har använts och/eller stänga av det aktuella kontot i avvaktan på utredningen av ärendet och/eller avsluta kontot efter eget gottfinnande. Expekt anser att användningen av sådana enheter är likvärdig med bedrägeri och förbehåller sig rätten att i så fall inte återbetala något saldo på kontot vid tidpunkten för uppsägning, och att avbryta eventuella pågående vad eller spel.

  4.19. Du förstår och godkänner att du är förbjuden att använda någon resurs som är utformad för att ge en spelare en orättvis fördel. Sådana förbjudna resurser kan innefatta, men är inte begränsade till, programvaror och databaser från tredje part samt webbplatser, webbaserade databaser, abonnemangstjänster och hjälp från någon annan person oavsett om den personen är innehavare av ett Expekt-konto eller ej. "Orättvis fördel" definieras som användning av speltekniker, såsom korträkning, eller insamling och/eller sammanställning av information, om händelser eller personer som ännu inte är tillgängliga för allmänheten, såsom att veta att en stjärnspelare är skadad. Detta betraktas som fördelsspel, känslig information eller insiderinformation och kan användas för att få en orättvis fördel. Expekt kan säga upp kontot och hålla kvar saldot på kontot för alla spelare som funnits dra nytta av en orättvis fördel.

  4.20. Expekt förbehåller sig rätten att säga upp ett konto, förbjuda en spelare och behålla alla medel där den spelaren rimligen misstänks använda dem eller hjälpa andra att använda dem, fusk, samt bedrägliga aktiviteter, exempelvis då användning sker av stulna eller förfalskade kreditkort eller kontonummer, markerdumpning, förfalskning, samverkan och inlämning av data eller handlingar som är förfalskade, stulna eller på annat sätt missbrukade.

  4.21. Expekt förbehåller sig rätten att säga upp ett konto, förbjuda en spelare, behålla medel och betrakta alla pågående insatser som förlorade, där den spelaren skäligen misstänks för att delta i, eller försöka delta i, mutningsverksamhet.

  4.22. Du förstår och godkänner att vi inte på något sätt garanterar att din användning av webbplatsen är laglig i någon jurisdiktion och att det är ditt ansvar att säkerställa lagenligheten av dina handlingar. Vi kan inte ge dig någon juridisk rådgivning om lagenligheten av internetspel i din jurisdiktion, och vi kan inte heller ta ansvar för något straff som åläggs dig av någon relevant myndighet till följd av olaglig användning av webbplatsen. Vi ber dig att vidta egna åtgärder för att fastställa lagligheten i den jurisdiktion där du befinner dig innan du försöker komma åt och spela på vår webbplats.

  4.23. Du får inte ansöka om, eller öppna, ett konto om du befinner dig i en jurisdiktion där det är olagligt eller strider mot någon tillämplig förordning ("Förbjuden jurisdiktion") att ansöka om, eller öppna, ett konto och/eller använda våra tjänster. Det är ditt ansvar att se till att detta inte är fallet. Vi förbehåller oss rätten att omedelbart stänga av ditt konto om vi upptäcker att ditt konto har öppnats, eller används, från en förbjuden jurisdiktion. "Förbjudna jurisdiktioner" omfattar Frankrike, Italien, Storbritannien, USA och andra jurisdiktioner där vi inte är verksamma.

  4.24. Vi antar att alla transaktioner som genomförs efter att ett korrekt och matchande användarnamn och lösenord har angetts görs av den rättmätiga kontoinnehavaren och därför är giltig. I den utsträckning som tillåts enligt lag är vi inte ansvariga för förlust som du drabbats av till följd av obehörig användning eller missbruk av dina personuppgifter. För att skydda både dig och oss mot identitetsbedrägerier förbehåller vi oss rätten att när som helst begära tillfredsställande identitetsbevis i färg med ett foto (kopia av giltigt pass/identitetskort/officiellt utfärdat ID/körkort) och/eller en kopia av alla använda kort och/eller adressbevis (nyligen utfärdad hushållsfaktura eller kontoutdrag från bank/kreditkort). Underlåtenhet att lämna sådan dokumentation kan leda till att kontot stängs av.

  4.25. Vi kommer att använda oss av strikta säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten för personuppgifterna som innehas av oss från obehörig åtkomst. Du är ensam ansvarig för säkerheten, och att upprätthålla sekretessen för ditt användarnamn och lösenord, samt för alla åtgärder som sker som ett resultat av åtkomst till tjänsterna genom ditt användarnamn och lösenord.

  4.26. Dina personuppgifter är strikt konfidentiella och kommer att användas av oss, och där så krävs, av ett eller flera företag inom Betclic Everest Group, för att skapa och hantera ditt konto, att bygga upp kundprofiler och att ge dig möjlighet att använda de tillgängliga tjänsterna på webbplatsen. Om du har "anslutit dig" för att få bonuserbjudanden och annan information från Expekt, kan vi även använda dina personuppgifter för att skicka e-post med direktreklam, vanliga brev, sms-meddelanden och telefonsamtal i marknadsföringssyfte (detta inkluderar automatiserade samtal) gällande nya produkter och/eller erbjudanden som vi tror kan vara av intresse för dig om de erbjuds av oss eller av ett annat företag inom Betclic Everest Group. Du kan få sådana e-postmeddelande med direktreklam, vanliga brev, sms-meddelanden och telefonsamtal i marknadsföringssyfte när du har registrerat ett konto hos oss, även om du inte har gjort några insatser eller satt in några pengar på ditt konto. Vänligen se vår sekretess- & cookiespolicy för information om hur du avprenumererar. Om du har "anslutit dig" till att få kommersiella erbjudanden från utvalda partners i Betclic Everest Group, får du sådana erbjudanden via e-post om du inte avprenumererar dig från denna tjänst.

  4.27. Vi förbehåller oss rätten att vidarebefordra personuppgifter till tredje part, som till exempel betalningsleverantörer från tredje part, statliga institutioner, där vi begärs eller erfordras att göra det för att följa tillämplig lag, förordning, rättsprocess, domstolsbeslut eller myndighetsförfrågan, i synnerhet där detta krävs för att upptäcka eller på annat sätt förhindra ett brott.

  4.28. Ytterligare information som används för att tillhandahålla en snabb och effektiv service på webbplatsen samlas vanligtvis in genom att använda cookies. Ytterligare information om vår användning av dina personuppgifter finns i vår sekretess- & cookiespolicy.


  4.29. Expekt kräver att dess kunder sätter dagliga, veckovisa och månadsvisa insättningsgränser enligt instruktionerna på expekt.se


  4.30. Från den 2a Juli till 31a December 2020 (”Perioden”) är det obligatoriskt att sätta en tidsgräns.


  4.31. Under Perioden, en sänkning av insättningsgränsen går till enligt följande:


  4.31.1. Att sänka insättningsgränsen göra direkt från spelarens konto, och ändringen genomförs omedelbart.


  4.31.2. När insättningsgränsen sänks ska den veckovisa begränsningen på 5.000 kr appliceras.


  4.31.3. Om begäran att sänka insättningsgränsen till en summa under 5.000 kr, ska den lägre önskade summan appliceras. 


  4.31.4 Om kunden önskar att sänka den veckosvisa insättningsgränsen till en summa över 5.000 kr, ska kunden först sätta insättningsgränsen på 5.000 kr och sedan skicka ett email till kundservice@expekt.se med sin begäran om insättningsgräns. Exempel: Kunden har en veckovis insättningsgräns på 10.000 kr och denne önskar att sänka den till 8.000 kr. Kunden måste först sänka sin insättningsgräns till 5.000 kr på sitt konto. Efter detta har gjorts ska kunden kontakta Expekt genom email för att begära att insättningsgränsen ändras till 8.000 kr.


  4.32. Under Perioden, ökning av insättningsgränser görs enligt följande:


  4.32.1. En ökning av insättningsgränsen görs genom att skicka ett email till kundservice@expekt.se. Emailet måste innehålla önskad gräns för dag, vecka och månad. 


  4.32.2. De begärda ändringarna görs sedan och blir applicerade tidigast efter att 72 timmar har passerat från det att begäran skickats.

 • 5.1 Insättning till kontot kan göras från ett bankkonto eller annat konto som underhålls av en betaltjänstleverantör i enlighet med lagen (2010:751) om betaltjänster ("Betalkonto"). Innehavaren av betalkontot måste vara samma person som är innehavaren av kontot.

  5.2. När du öppnar ett konto kräver vi att du gör en minsta insättning innan du kan satsa eller spela. Den minsta insättning som accepteras är 100 SEK, men vi förbehåller oss rätten att ändra det lägsta beloppet när som helst om vi anser det vara lämpligt. Den minsta insättning du kan göra anges i kassan när du bestämmer dig för att göra en betalning till oss. Du kan göra en insättning när som helst online via ditt betalkonto.

  5.3. Vi förbehåller oss rätten att begära ytterligare information och dokumentation om din ålder, identitet och adress efter eventuella insättningar eller före eventuella uttag, särskilt före ditt första uttag, för att bevisa din identitet innan vi skickar pengarna till dig. Sådan information och dokumentation gör det möjligt för oss att kontrollera att de personuppgifter som angavs under din registrering motsvarar vad som visas på dokumentet. I händelse av att dessa uppgifter åtskiljer sig, förbehåller vi oss rätten att avbryta insatserna tillsammans med betalningen av kontosaldot till dig, såvida du inte kan uppvisa din rätt till saldot på annat sätt.

  5.4. Insättningar som gjorts på ditt Expekt-konto ska motsvara ditt spelande. Om misstanke om missbruk föreligger (till exempel, där ett insatt belopp inte har använts för en lämplig nivå av spel och användaren då gör en uttagsbegäran relaterad till det insatta beloppet, förbehåller sig Expekt rätten att efter eget gottfinnande helt eller delvis avbryta respektive insättning(ar) för att dra tillbaka eventuella kostnader som kan ha resulterats i samband med det, och att avsluta Expekt-kontot på obestämd tid. Expekt förbehåller sig vidare rätten att begära och erhålla tillfredsställande bevis på insättning och ytterligare kopior av personlig identifikation i sådana fall före behandling av en uttagsbegäran.

  5.5. Det är ditt ansvar att omedelbart meddela vår kundsupport om medel felaktigt krediteras ditt konto. Skulle medel felaktigt krediteras, kan medlen frysas och slutligen hållas kvar av oss. Vi förbehåller oss vidare rätten att ogiltigförklara alla transaktioner som görs med hjälp av dessa medel, inklusive relaterade vinster som felaktigt betalats ut. Vi förbehåller oss rätten att avräkna eventuella efterföljande vinster till dig för att uppfylla detta ansvar.

  5.6. Med förbehåll för klausul 5.3, 5.4 och 5.5 kan medel när som helst återkallas, förutom när du inte helt har låst upp en bonus som du har mottagit. För reglerna gällande upplåsning av bonusar, vänligen se villkoren för särskilda kampanjer som finns på webbplatsen.5.6. Med förbehåll för dessa villkor, inklusive, men inte begränsat till, klausul 5.10, kan du när som helst göra uttag från ditt konto till ditt tillgängliga saldo vid tidpunkten.

  5.7. I enlighet med vår policy för bedrägeribekämpning samt obligatoriska lagkrav förbehåller vi oss rätten att betala alla begärda uttag delvis eller totalt via samma betalningsmetod genom vilken en eller flera insättningar gjordes. Vi förbehåller oss vidare rätten att betala alla begärda uttag direkt till ditt bankkonto.

  5.8. Vi förbehåller oss rätten att tillämpa uttagsavgifter. Om en avgift ska tillämpas för ett uttag kommer beloppet att visas i kassan innan du bekräftar uttagsbegäran. Avgiften dras automatiskt från ditt kontosaldo om du väljer att fortsätta med transaktionen. Vi förbehåller oss rätten att införa en administrativ avgift om du gör ett uttag som involverar en insättning som inte har blivit satsad. I det här fallet kan ytterligare bankavgifter i samband med betalningar komma att drabba dig. Det minsta belopp som du får ta ut kan bero på den leverantör av betaltjänster som du använder för att ta ut pengarna.

  5.9. Vi kan komma att tillämpa en hanteringsavgift för insättningar. Om en avgift är tillämplig för insättningsbeloppet kommer det att anges tydligt när du betalar i kassan. Uttag från ditt konto kan när som helst begäras, förutsatt att alla betalningar som gjorts har mottagits.

  5.10. I händelse av en kampanj eller tävling, för vilken vi krediterar ett belopp till ditt konto, har du rätt till användningen av sådant belopp då syftet endast är att göra insatser på webbplatsen. Du har inte rätt att ta ut sådana belopp, om inte annat anges i villkoren för kampanjen eller tävlingen. Vi förbehåller oss rätten att återkräva dessa belopp om du inte använder dem för att göra en eller flera insatser på webbplatsen under den period som anges i kampanjen.

  5.11. Expekt förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra sina gränser och tröskelvärden för insättningar och uttag.

  5.12. Vänligen observera att en lista över transaktionsposter finns i sektionen "Mitt konto" på ditt Expekt-konto.

  5.13. Eventuella medel som du sätter in hos oss kommer att hållas på ett bankkonto i vårt namn och skiljer sig från Expekts egna medel ("Tilldelat konto"). Det tilldelade kontot är ett separat konto som endast innehåller medel avsatta av spelare, och som endast ska användas för att betala för spelarnas användning av tjänsterna. Medlen kommer att hållas kvar av oss på det tilldelade kontot som endast används för detta ändamål. Därmed tillhör de insatta medlen användarna, och kommer inte att bli föremål för beslag av en tredje part i händelse av den osannolika händelse då Expekt blir försatt i konkurs.

  5.14. Transaktioner kan endast göras i svenska kronor.

  5.15. Högst ¼ av prisbasbeloppet kan sättas in på konton av tillfällig karaktär.

  5.16. Vid konton av tillfällig karaktär måste de personuppgifter som lämnas av dig under kontots registreringsprocess verifieras före det första uttaget. Inga uttag är möjliga från ett konto av tillfällig karaktär.

 • 6.1 Insatser är endast giltiga om de accepteras av våra servrar. Innan vi accepterar insatsen från vår server utgör all information som visas i samband med ett vad eller ett spel enbart en inbjudan om att spela och/eller satsa.


  6.2. Alla vad som görs med Expekt anses vara gjorda och mottagna på Malta. Eventuella avtal mellan Expekt och kunden anses ha bildats på Malta.


  6.3.För att göra en insats måste du ha tillräckligt med pengar på ditt konto.


  6.4. Endast insatser från ditt konto accepteras, och eventuella vinster du erhåller genom att använda våra tjänster krediteras till ditt konto. Med förbehåll för dessa villkor kan du göra insättningar eller uttag via sidan "Mitt konto".


  6.5. . Vi förbehåller oss rätten att vägra eller begränsa alla insatser efter eget gottfinnande på grund av vilken anledning som helst. Under omständigheter där en insats anses vara, eller förklaras, ogiltig av oss, ska den summa som dras från ditt konto i förhållande till den insatsen krediteras till ditt konto.


  6.6. Vi kommer att utföra säkerhetskontroller vid slumpmässiga tillfällen och efter eget gottfinnande. Du godkänner att vi kan kräva ytterligare information i händelse av en säkerhetskontroll, och att vi kan stänga av och/eller avsluta ditt konto, registrering eller hålla kvar din betalning tills vi mottar den relevanta information som vi har begärt.


  6.7. Alla inaktiva konton där ditt saldo bevaras kommer att granskas regelbundet och vi kommer att försöka meddela dig till din registrerade e-postadress om eventuella återstående medel som finns på ditt konto. Skulle ett konto förbli inaktivt (inget spel och inga transaktioner, giltiga uttag eller insättningar) under en period på minst 12 månader, klassificeras det av oss som "vilande" och en högsta administrativ avgift på 50 SEK per månad dras av från ditt konto därefter. Du kommer att få ett e-postmeddelande minst trettio (30) dagar före det första avdraget. Avdrag kan ses i ditt konto under "Mina transaktioner". Avdragen upphör om du återaktiverar ditt konto, men de administrativa avgifter som redan dragits av återbetalas inte. Du kan återaktivera ditt konto genom at t göra en eller flera insatser eller transaktioner inklusive ett giltigt uttag eller en giltig insättning. Du är fri att, när som helst, ta ut eventuella medel som du har rätt till och som innehas av oss på ditt konto.


  6.8. Expekt förbehåller sig rätten att hålla kvar eventuella kvarstående medel på ett konto, som inte har registrerade transaktioner under en period på 30 månader, med andra ord ett inaktivt konto, om rimliga försök att hitta den registrerade spelaren har misslyckats. Kvarhållna medel ska förverkas, och kontot kommer att avslutas.


  6.9. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, stänga av eller återkalla användningen av några och/eller alla vadslagnings- och speltjänster, för att efterleva våra lagstadgade krav och uppfyllande av eventuella utestående åtaganden enligt dessa villkor.


  6.10. Expekt förbehåller sig rätten att ogiltigförklara alla vad om det skulle bli olagligt eller om vi på annat sätt är förbjudna att lösa in vadet enligt gällande lag eller förordning.

 • 7.1 Spelregler för kommersiellt onlinespel och vadslagning finns på webbplatsen.

 • 8.1 Deklaration och betalning av alla tillämpliga skatter och avgifter i samband med eventuella vinster som tilldelats dig och andra betalningar till dig ligger under ditt eget ansvar. Vinster kan inte överföras, ersättas eller lösas in för någon annan ersättning.

 • 9.1 Genom att godkänna eventuella priser och/eller vinster från oss i ett eller flera spel, samtycker du oåterkalleligt till användningen av ditt användarnamn och/eller ditt förnamn plus den första initialen i ditt efternamn för reklam och marknadsföring utan ytterligare kompensation. Vi kan även komma att kontakta dig för att begära ditt tillstånd för att visa ytterligare information om dig för reklam och marknadsföring.

 • 10.1 Om du bryter mot något av dessa användarvillkor, förbehåller vi oss rätten att, när som helst, utan föregående varning, meddelande eller ersättning, och utan att det påverkar eventuella senare rättsliga åtgärder som kan vidtas, stänga av eller avsluta ditt konto, att neka åtkomst till alla, eller delar av, våra tjänster, särskilt för att vägra att acceptera några vad eller transaktioner eller att återkalla kampanjerbjudanden i avvaktan på utredning och/eller avslutande av rättsliga förfaranden. Eventuella positiva saldon som finns på ditt konto, som inväntar utredning och/eller efter avslutande av eventuella rättsliga förfaranden, kan användas på grund av eventuella skador eller belopp som du är skyldig oss. Vid avslutande av ditt konto av Expekt gäller avsnitt 11.2 nedan.

  10.2.Vi förbehåller oss rätten att fullt ut samarbeta med brottsbekämpande myndigheter och andra myndigheter, däribland Sveriges regering, svenska polisen, den svenska spelregulatorn och European Sports Security Association ("ESSA"), för att undersöka påståenden om olaglig verksamhet på webbplatsen, inklusive då vi misstänker dig göra vadslagningar gällande händelser där du på något sätt är involverad.

 • 11.1 Antingen vi eller du har rätt att säga upp detta avtal när som helst. Avslutande av ditt konto utgör uppsägning av detta avtal. Vid eventuell återaktivering eller återöppning av ditt konto hos oss reglerar dessa villkor återigen din åtkomst till, och användning av, webbplatsen. Inga avgifter debiteras av Expekt för att avsluta ett konto.

  11.2 Vid uppsägning av oss:

  11.2.1 Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt konto med omedelbar verkan vid skälig misstanke om att du har begått, eller har hjälpt någon att begå något bedrägeri eller brott mot dessa villkor eller annan olaglig handling. Om ditt konto avslutas av Expekt kommer du att bli skriftlig informerad om beslutet och orsakerna till det;

  11.2.2 det återstående saldot på kontot betalas tillbaka till dig inom 5 arbetsdagar efter den dag då kontot avslutades. Vi betalar dock endast tillbaka användaren vad som återstår av insättningarna som gjorts av användaren om:

  11.2.2.1 användaren var utesluten från spel på grund av misskötsel;

  11.2.2.2 användaren, i samband med att ett konto av tillfällig karaktär öppnades, lämnade felaktiga personuppgifter;

  11.2.2.3 användaren har, på begäran, inte lämnat in handlingar som gör det möjligt att verifiera de personuppgifter som lämnats under registreringen av ett konto.

  11.3 Vid uppsägning av dig:

  11.3.1 Du kan avsluta ditt konto via webbplatsen eller begära att vi avslutar ditt konto. Det återstående saldot på kontot betalas tillbaka till dig inom 5 arbetsdagar efter den dag då kontot avslutades.

  11.3.2 Vid avslutande av ett konto av tillfällig karaktär betalar vi endast tillbaka användaren det som återstår av insättningar som gjorts av användaren.

  11.4 När det gäller konton, med undantag för konton av tillfällig karaktär, som är avslutade men som har utestående/pågående insatser (som sportvadslagning), kommer dessa utestående/pågående insatser inte att avbrytas och eventuella vinster som härrör från resultatet av sådana vad ska betalas till användaren. Av den anledningen måste användaren kontakta kundservice@expekt.se för att lösa överförandet av vinster. Dock kommer dessa vinster, om Expekt har en laglig anledning, med dessa regler och villkor som bas inte att betalas ut till användaren. Du är alltid välkommen att kontakta kundservice@expekt.se för att efterfråga och begära överföring av vinster.


  11.5 Vid uppsägning av detta avtal, oavsett om det är av oss eller av dig, godkänner du och erkänner att• dina rättigheter att använda programvaran, antingen i nedladdningsbart eller icke-nedladdningsbart format, som antingen ägs och/eller skapas av oss, eller som används av oss under licens och görs tillgänglig för dig på eller via webbplatsen ("Programvara") - omedelbart ska upphöra, och
  • du kommer att upphöra med all användning av programvaran, och
  • du kommer att avlägsna och permanent ta bort programvaran från din dator samt dina hårddiskar, nätverk och annat lagringsmaterial.

  11.6 Vid uppsägning av detta avtal, vare sig det är av oss eller av dig, förutom vad som särskilt anges och med förbehåll för några rättigheter eller skyldigheter som har uppkommit före uppsägningen, har varken vi eller du några ytterligare skyldigheter gentemot den andra.

  11.7 Fram tills ditt konto är avslutat av antingen oss eller dig som anges ovan, ska ditt konto inte vara avslutat.

 • 12.1 Du godkänner att helt och hållet försvara och ersätta oss (inklusive rimliga juridiska kostnader), våra representanter, styrelseledamöter, ombud och anställda tillsammans med alla relevanta företag inom Betclic Everest Group (inklusive rimliga juridiska kostnader) och deras representanter, styrelseledamöter, ombud och anställda, mot eventuella påståenden eller klagomål som görs av tredje part, orsakade eller resulterade av ett brott från dig av dessa villkor eller någon handling som ingår i det som en hänvisning, från ett brott mot från dig av lagar eller rättigheter för dessa tredje parter eller från missbruk från dig av webbplatsen eller användningen av webbplatsen av en annan person som använder dina personuppgifter (användarnamn och lösenord) med eller utan ditt godkännande.

 • 13.1 Vi är engagerade i att tillhandahålla en säker och ansvarsfull plattform för våra kunder för användning av våra tjänster och vi är helt engagerade i att hjälpa våra kunder som har blivit spelberoende, eller som vi anser vara i riskzonen för att bli spelberoende och ge dem de råd och den hjälp de behöver.

  13.2 Expekt erbjuder en mängd olika verktyg för att hjälpa dig att hantera ditt spel, inklusive tillfällig och permanent egenavstängning, och gränsen för insättningar och inloggningstid. För mer information om ansvarsfullt spel och hur våra verktyg fungerar, vänligen se vår sida "Ansvarsfullt spel" som du hittar genom att klicka på länken "Ansvarsfullt spel" på webbplatsen.

 • 14.1 All upphovsrätt samt alla varumärken, patent och andra immateriella rättigheter i något material eller innehåll (inklusive men inte begränsat till programvara, data, applikationer, information, text, fotografier, musik, ljud, video, grafik, logotyper, symboler, illustrationer och annat material eller rörliga bilder) som finns på webbplatsen ("Innehåll") ägs antingen av oss eller har licensierats av oss av rättighetsägare för användning som en del av tjänsterna. All användning av sådana föremål eller rättigheter utan ägarens uttryckliga skriftliga tillstånd är inte tillåten. Eftertryck förbjudes uttryckligen.

  14.2 Framför allt har du inte rätt att, med avseende på något innehåll (helt eller delvis), engagera dig i någon av de förbjudna aktiviteterna nedan (tillsammans "Förbjudna aktiviteter"):

  14.2.1 att sälja, tilldela, underlicensera eller vidarebefordra det på något annat sätt till tredje part eller att tillåta tredje part att få åtkomst till det i den utsträckning det uttryckligen är tillåtet; eller

  14.2.2 att ändra, redigera, modifiera, omforma eller anpassa det på något annat sätt.

  14.2.3 att kopiera, omfördela, omvända eller försöka komma åt källkoden för något ändamål;

  14.2.4 att använda webbplatsen på ett olagligt sätt eller för olagligt syfte eller på något sätt som inte överensstämmer med dessa villkor.

  14.3 Om du utför någon av de förbjudna aktiviteterna kommer du att vara helt ansvarig för eventuella skador, kostnader och utgifter som härrör från dem.

  14.4 Vi ger dig en personlig, icke-exklusiv, icke-överförbar och icke-överlåtbar rätt att visa och använda innehållet via din dator, mobiltelefon eller annan åtkomstenhet, enbart för personliga, icke-kommersiella ändamål och under förutsättning att du strängt följer dessa.

  14.5 Du får kopiera innehållet i oförändrad form för personligt bruk på din egen dator, mobiltelefon eller annan åtkomstenhet om, och i den utsträckning, sådan kopiering krävs för korrekt användning av våra tjänster eller innehållet och sådan kopiering är tillåten av upphovsrättsinnehavaren.

  14.6 Du ska omedelbart meddela oss om du blir medveten om obehörig användning eller kopiering av något innehåll eller någon del av webbplatsen, eller obehörig åtkomst till webbplatsen eller annan obehörig verksamhet, inklusive, men inte begränsad till, någon förbjuden verksamhet i samband med tjänsterna genom någon person (juridisk eller mänsklig). Du godkänner att du ger oss all rimlig hjälp vid eventuell utredning som vi utför enligt den information du tillhandahåller. Du ger oss härmed en ständig, oåterkallelig, royaltyfri, världsomspännande licens för att reproducera, överföra, modifiera, anpassa och/eller publicera innehåll som du lämnat till oss via e-post eller på annat sätt på webbplatsen, som vi tycker är lämpligt och utan förvarning till dig, om du inte har angett något annat i sådan kommunikation.

 • 15.1 Ingenting i dessa villkor ska begränsa eller utesluta Expekts ansvar för:
  (a)dödsfall eller personskada som orsakats av dess vårdslöshet, eller vårdslöshet hos dess anställda, ombud eller underleverantörer;
  (b)bedrägeri eller bedräglig framställning;
  (c)allt som Expekt enligt lag inte är tillåtna att utesluta.

  15.2 Med förbehåll för klausul 21.1 är Expekt inte ansvarig för:

  15.2.1 eventuell förlust eller skada som uppstår till följd av din användning av webbplatsen, inklusive, i lämpliga fall, i samband med förlust av verksamhet, förlust av vinst, affärsavbrott, förlust av affärsinformation eller andra förluster (även om vi har meddelats av dig om möjligheten för sådan förlust eller skada);

  15.2.2 eventuell förlust eller skada som uppkommer antingen direkt eller indirekt från din användning av någon länk till någon webbplats som finns på webbplatsen;

  15.2.3 eventuella förseningar eller avbrott i tjänsterna, fel i någon information eller tjänster som tillhandahålls (till exempel inmatning och överföring av data), förlust eller korruption av data eller fel i kommunikation eller linjer, oavsiktlig överföring av virus eller andra skadliga instrument samt obehörig användning eller missbruk av ditt konto;

  15.2.4 eventuella programvarufel; eller

  15.2.5 indirekt eller påföljande förlust oavsett orsak; eller

  15.2.6 eventuella händelser av force majeure.

  15.3 Med undantag för vad som anges i dessa villkor är alla garantier, förutsättningar och andra villkor som följer av författning eller allmän lag, i den utsträckning som lagen tillåter, undantagna från avtalet.

  15.4 Innehållet på webbsidorna hos Expekt.se tillhandahålls som det är. Med undantag för vad som krävs enligt lag görs ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, i förhållande till sidornas korrekthet, tillförlitlighet eller innehåll. Expekt förbehåller sig rätten att när som helst ändra sidorna eller återkalla åtkomst till dem.

  15.5 Även om vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att programvara och filer på webbplatsen är fria från datavirus, kan vi inte garantera att programvaran och filerna är fria från sådana problem. Vid tillfällig avstängning av alla delar, eller några delar, av tjänsterna kommer vi att återställa tjänsterna så snart det är rimligt genomförbart.

  15.6 Vi kan tillfälligt komma att stänga av alla delar, eller några delar, av tjänsterna av någon anledning efter eget gottfinnande. Vi kan komma, men är inte skyldiga, att förvarna dig i den mån det är möjligt.

 • 16.1 Eventuella programvarufel eller tekniska fel som har, eller som kan bevisas av Expekt att ha, inträffat på något av dess system eller de som tillhandahålls av någon av dess mjukvaruleverantörer, ska ogiltigförklara vadet eller spelet, oavsett om det gäller vadslagning för sport eller kasino. Du har rätt till hela beloppet av din insats i förhållande till ett sådant vad eller spel. Expekt utesluter härmed allt annat ansvar för sådana eventuella tekniska fel.

  16.2 Alla användare som upptäcker ett tekniskt fel i programvaran för spel och vadslagning måste informera Expekt så fort felet upptäckts genom att kontakta kundservice@expekt.se.

  16.3 Expekt kan komma att vidta alla nödvändiga åtgärder vid missbruk av eventuella tekniska fel av någon användare, inklusive, men inte begränsat till, blockering av det aktuella Expekt-kontot, frysning av medel och återkallande och/eller avbrytande av betalning av alla vinster som det tekniska felet direkt eller indirekt har resulterat i. Om det inte finns tillräckligt med medel på kontot har Expekt rätt att göra anspråk på, eller på annat sätt tillägna sig det aktuella utestående beloppet för eventuella vinster som betalats ut felaktigt, vilket ska vara en skuld från dig till Expekt tills den återbetalas till fullo.

  16.4 Om ett spel eller ett vad avbryts, till exempel för att du oavsiktligt kopplas från din utrustning eller om vårt spelningssystem oväntat stängs av, får du möjligheten att slutföra spelet, om inget annat anges i spelreglerna eller vadslagningsreglerna. Om spelet inte slutförs inom 90 dagar kommer det att avslutas. Avbrutna spel eller andra fel påverkar aldrig ditt konto eller spelsaldot på ett negativt sätt.

 • 17.1 Även om avsikten är att webbplatsen alltid kommer att fungera under våra befintliga licenser, förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra webbplatsens funktion till en annan jurisdiktion. I det här fallet, och beroende på strukturen hos Expekt Group vid den tidpunkten, kan ett eller flera andra företag i en alternativ jurisdiktion fungera som ombud för, och tillhandahålla tjänster till, oss för att säkerställa att webbplatsen är tillgänglig för dig, med förbehåll för bestämmelserna i dessa villkor och överensstämmelse med gällande licensvillkor.

 • 18.1 Du kan kontakta oss inom 6 månader om du har en fråga om en transaktion, en betalning, ett uttag eller en uppgörelse, eller om du har frågor eller behöver hjälp. Eventuella anspråk gjorda efter denna tid kanske inte kommer att övervägas av oss, enligt vårt eget gottfinnande. All kommunikation mellan kontoinnehavare och oss kan dokumenteras av rättsliga skäl och för säkerhets- och utbildningsändamål.

  18.2 Vi tolererar inte något nedsättande, förolämpande eller våldsamt beteende från dig gentemot någon av våra anställda. Skulle du uppträda på sådant sätt (vilket enbart avgörs av oss), förbehåller vi oss rätten att stänga av och/eller avsluta ditt konto, och/eller vidta andra åtgärder som anses lämpliga.

  18.3 Om du har några klagomål, vänligen kontakta oss via vår hjälpcentral-sida eller skicka ett e-postmeddelande till vår kundservice direkt på kundservice@expekt.se. Vi kommer att göra vårt bästa för att snabbt lösa ett inrapporterat ärende.

 • 19.1 Skulle vi bli försenade eller misslyckas med att genomdriva våra rättigheter enligt dessa villkor betyder det inte att vi förlorar eller upphäver de rättigheter som de innebär där uppsatta tidslinjer inte har fastställts. Detsamma gäller även för dig.

  19.2 Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig för eventuella överträdelser mot dessa villkor som uppstår på grund av omständigheter som vi inte rimligen kan förväntas kontrollera.

  19.3 Dessa villkor utgör hela förståelsen mellan dig och oss angående din användning av tjänsten och ersätter alla tidigare avtal rörande tjänsten.

  19.4 Om någon del av dessa villkor fastställs som rättsligt ogiltig eller inte verkställbar, anses den ogiltiga eller otillåtna bestämmelsen ersättas av en giltig, verkställbar bestämmelse som närmast överensstämmer med avsikten för den ursprungliga bestämmelsen och resten av villkoren ska fortsätta att gälla.

 • 20.1 Detta avtal regleras av Maltas lagar, vars domstolar har exklusiv behörighet att lösa eventuella tvister som härrör från det. Vi kan inte acceptera ansvar enligt lagen i någon annan jurisdiktion.

 • GENERELLA REGLER

  Sportspelreglerna som specificeras här kan ändras när som helst efter vårt gottyckande.

  Dessa regler är generella regler och det finns undantag för varje specifik sport. Alla avvikelser från de generella reglerna specificeras under reglerna för respektive sport nedan. Alla regler omfattar såväl livespel som spel lagda före matchstart om inget annat anges. Om innehållet på hemsidan inte skulle täcka de regler som finns har Expekt rätten att fatta beslut på individuell basis.

  1. Spel som placeras via vår site är bindande för båda parter: Vi på ena sidan och kunden som gjorde satsningen på den andra. Varje satsning anses giltig när kunden har bekräftat den på vår Site och så snart som den bekräftade satsningen syns på kontot. När satsningen har bekräftats kan den inte längre avbrytas eller justeras. Genom att spela på Expekt tillkännager kunden att han/hon är bekant med reglerna för det aktuella spelet och förstår att reglerna för alla spel finns tillgängliga nedan under Sportsbook. Alla spel kommer att spelas utefter den tidpunkt då spelet bekräftades. Expekt har rätten att ändra odds när som helst, och även stänga ner spel på evenemang före den utsatta starttiden.

  2. Tidsgränser - Spel före matchstart kan läggas fram till den tid som anges på webbsidan, vilken kan skilja sig från eventets faktiska starttid. Expekt har rätten att annullera pre-live-satsningar placerade efter den tidsfrist som anges (inklusive felaktiga eller reviderade starttider), och/eller efter starttiden för eventet.

  3. Slutgiltiga spel – Om de lag/deltagare som kunden har lagt sitt spel på inte deltar i eventet ses det som ett slutgiltligt spel. Regler för dött lopp gäller här.

  4. Regler för "dött lopp"- i fall där två spelare slutar på samma placering (s.k. “Dött lopp”), kommer antalet betalande platser som finns kvar efter dessa placeringar divideras med antalet spelare som delar dessa platser. Oddsen för det val kunden gör kommer sedan att multipliceras med detta antal.

  Exempel (Spel med 5 betalningsplaceringar). De första två placeringarna är klara medan den tredje delas av fyra personer. Eftersom det bara är tre stycken kvarvarande betalningsplaceringar för dessa fyra personer, kommer placeringsoddset för varje spelare att multipliceras med 0,75.

  5. Head to head och 3-way – Om inget annat anges för den specifika idrotten: Om en eller fler deltagare inte kommer till start anses alla spel ogiltigförklarade. Minst en deltagare måste avsluta evenemanget annars kommer spelet att ogiltigförklaras. Om alla deltagare blir diskvalificerade eller exkluderade, kommer spelet att annulleras. Om båda spelarna i head to head får samma resultat och det inte finns något odds för ett oavgjort resultat kommer spelet att ogiltigförklaras. I fall med mer än tre deltagare, där två deltagare eller fler får samma resultat kommer dött lopp-regeln att tillämpas (se punkt 4).Över/Under - Om det totala antalet mål/poäng etc är exakt lika med den utskrivna linan och ingen vinnande lina visas, kommer spelet att ogiltigförklaras. Handikappmarknader - Om poängen är lika efter att handikapp har tillämpats och inga odds har erbjudits för ett oavgjort resultat med handikapp ogiltigförklaras spelet.

  6. Inställda och uppskjutna evenemang - Om inget annat anges i de särskilda sportreglerna kommer alla matcher eller tävling som avbryts, stryks eller på annat sätt inte avslutas enligt den ordinarie tidsramen ogiltigförklaras. Varje spel som stryks eller blir uppskjutet och inte spelas eller återupptas inom 36 timmar från dess ursprungliga starttiden, är inte längre giltiga och samtliga spel på dessa event annulleras. Däremot vad gäller resultat som kan fastställas vid tidpunkten för avbrottet (till exempel halvtidsresultat) kommer fortfarande att tillämpas.

  7.Resultat - Officiella hemsidor av evenemanget eller organisationer kommer att användas för att avgöra speluppgörelsen. Där TV-bilder, skärmbilder eller matchrapporter indikerar att den officiella hemsidan har gjort fel, har vi rätten att agera utifrån alternativa källor. Spelresultat rättas efter det officiella resultatet tillkännagivits i slutet av evenemanget. Varje ändring av poäng eller resultat som görs efter att spelet avgjorts, inklusive diskvalificering eller senare påföljder, kommer inte att beaktas inom ramen för vadet, även om det görs av en officiell källa. Enda undantaget är s.k. challanges som görs av tennisspelare (se särskilda regler för tennis nedan).

  8. Hur spel visas - Den utsedda hemmalaget visas på vänster sida och det utsedda bortalaget visas på höger sida, om inte annat anges. I händelse av att en match äger rum vid en neutral plats eller där inget hemmalag utsetts, är laget listas först (till vänster) på webbsidan det utsedda hemmalaget för spelet. Laget som är noterat på andra sidan (till höger) har utsetts som bortalag för spelet. I händelse av att ett event spelas på ett sätt som är annorlunda än vad sajten visar, kommer alla spel på evenemanget att ogiltigförklaras om inte specifika regler för idrotten menar på att evenemanget har ändrats. I händelse av att namn och nummer är i obalans för en deltagare, kommmer vi att ta namnet på denna deltagare i observation för utfallet av detta spel.

  9. Fel - Vi förbehåller oss rätten att vägra acceptera alla spel utan anmälan, motivering eller ersättning. Vi kan inte på något sätt hållas ansvariga för att skriva, överföra, visa, publicera, spelinformation och odds fel. Om ett spel före matchstart accepteras av misstag, förbehåller vi oss rätten att annullera den satsningen där det fanns uppenbara fel rörande införande av odds och/eller resultat (till exempel: en felaktig omkastning av lag, odds, resultat, etc.). Om några live-spel accepteras av misstag, kommer alla sådana spel ogiltigförklaras.

  10. Medverkan/Förkunskaper - Genom att placera en satsning, samtycker kunden till att:

  10.1 där vi har anledning att tro att ett spel har placerats ut efter att evenemanget har avslutats (även om det inte är känt för den personen som spelar), förbehåller vi oss rätten att annullera spelet (en).

  10.2 kunden inte placerar ut spel direkt eller indirekt på en händelse där den själv tar aktiv del i eventet på något sätt, inklusive, men inte begränsat till, att vara domare eller på annat sätt inblandad som spelare, tränare, spelansvarig, eller funktionär. Där kunden är involverad i händelsen, förbehåller vi oss rätten att annullera spelet (en) och vidarebefordra alla relevanta uppgifter till berörda myndigheter, däribland ESSA;

  10.3 I händelse av ett utlåtande och/eller information i den officiella domänen i relation till spelet eller spelmarknaden ändrar spelets odds signifikativt kan Expekt förklara spelet ogiltigt efter eget gottfinnande. I förhållande till enskilda satsningar innebär detta att vi kommer att återbetala insatsen till kundens konto. För kombinationsspel, innebär detta att den kombinerade insatsen står men de totala oddsen beräknas utan oddsen för spelet som har förklarats ogiltigt (dvs. oddsen för det ogiltigförklarade spelet kommer att beräknas som 1,00);

  11. Slutliga beslut - Våra uppgifter ligger till grund för de slutgiltiga beslutet för att bestämma ett spels giltighet och villkor för eventuella insatser som placerats och de omständigheter under vilka de gjordes.

  12. Live-Betting - Live-betting schemat kan ändras när som helst på grund av förändringar hos de bolag som har rättigheter och som visar matchen. Kommer ett spel att utplaceras vid en inkorrekt prissättning på grund utav förseningar i Live-spelet och då ett lag/spelare har fått en klar fördel av detta, kommer spelet att ogiltigförklaras.

  13. . Spel som förhåller sig till varandra - Expekt accepterar inte multipla satsningar som kan förhålla sig till varandra och förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, annullera eventuella spel av denna art. Ett relaterat spel är ett multipelt spel där resultatet av ett val kan bidra till resultatet av ett annat val. Ett exempel på detta skulle kunna vara ett multipelt spel på att Spanien ska placera sig väl i förhållande till de europeiska lagen i VM och att Spanien vinner VM. Kombinationer av detta slag kommer automatiskt blockeras och det kommer ej vara möjligt att placera multiplar på dessa. I fall där en satsning med relaterade risker har godkänts av misstag kommer Expekt helt ogiltigförklara dessa och återbetala insatsen till kunden. Expekt förbehåller sig rätten att avgöra vilka satsningar har innefattas av denna regel. I vissa fall kommer Expekt göra det möjligt för kunder att spela på denna typ av kombinationer - ett typiskt exempel på detta skulle vara Pele som skyttekung i VM och Brasilien att vinna VM.

  14. Tekniska fel - Expekt förbehåller sig rätten att avbryta vadslagning under en händelse på grund av misslyckad sändning, eller andra tekniska frågor, eller om vi misstänker bedrägeri. Vi förbehåller oss även rätten att annullera satsningar även senare om någon sådan satsning vunnits av kunden på grund av ett tekniskt fel, eller fel i överföringen. I varje sådant fall, skall insatsen åter krediteras spelarens konto. Dock förbehåller vi oss rätten att hålla kunden ansvarig för eventuella skador eller om den har lidit av oss. Om en sådan kund medvetet utnyttjar ett tekniskt eller administrativt misstag när den gör och / eller tar emot betalningar.

  15 . Betting som individer - Kunder måste registrera sina insatser individuellt. Upprepade förfrågningar som innehåller samma urval från samma eller olika kunder kan senare ogiltigförklaras om Expekt har skäl att misstänka att kunderna agerar i maskopi eller som ett syndikat och/eller flera spel registreras inom en kort tid. Expekt förbehåller sig vidare rätten att hålla inne betalningen medan utredning sker och att därefter inte betala ut de medel där det finns bevis för misstänkt eller bedräglig spelaktivitet.

  16.Förskingring - Misstänkta oegentligheter i spelet eller sportevenemang kan leda till att Expekt undanhåller betalning innan en fullständig utredning har skett. Sådana undersökningar kommer att genomföras av Expekt i samarbete med relevanta styrande organ och/eller oberoende myndigheter. Efterföljande åtgärder som kan vidtas kan omfatta konfiskering av relevanta insatser och/eller undanhållande av medel. Vi förbehåller oss rätten att vidarebefordra dina personuppgifter till tredjeparter såsom statliga institutioner, styrande organ, myndigheter eller andra ansedda tredjeparter som behandlar brott, inklusive, men inte begränsat till, match- eller prisriggning.

  17. Multipla spel - Om ett multipelspel inkluderar en icke-löpare eller ogiltigt val kommer vadet att avgöras på de återstående spelen. Oddset kommer då att sättas på 1.00.

  18. . Tattersalls regel 4 - Tattersalls regel 4 tillåter avdrag från vinsten i händelse av att en tävlande drar sig tillbaka från ett event. Eftersom ett tillbakadragande av en tävlande gör det lättare för de återstående deltagarna för att vinna, görs enligt Regel 4 avdrag för den ytterligare fördel de övriga deltagarna har. Avdrag från vinsterna beräknas enligt följande:

  Odds för ej deltagande

  Avdrag i %

  0 - 1.11: 90


  1.12 - 1.18: 85


  1.19 - 1.25: 80


  1.26 - 1.3: 75


  1.31 - 1.4: 70


  1.41 - 1.53: 65


  1.54 - 1.62: 60


  1.63 - 1.8: 55


  1.81 - 1.95: 50


  1.96 - 2.2: 45


  2.21 - 2.5: 40


  2.51 - 2.75: 35


  2.76 - 3.25: 30


  3.26 - 4: 25


  4.01 - 5: 20


  5.01 - 6.5: 15


  6.51 - 10: 10


  10.01 - 15: 5


  19. Resultattavlor - Resultattavlor (som visar poäng och/eller rangordning) som finns på webbsidan för live-evenemang är endast i informationssyfte och bör endast användas som vägledning. Expekt kan inte hållas ansvarig för eventuella fel på live-resultattavlan och det är kundens ansvar att kontrollera korrekt status för händelsen innan ett spel placeras. Vi strävar efter att säkerställa att den information/data som finns på sidan är korrekt och exakt, men om ett fel görs som kan bero på ett mänskligt fel eller fel orsakade av tekniska problem, tar vi inte något ansvar till följd av detta fel. Satsningar kommer inte avbrytas enbart på grund av oriktiga uppgifter på resultattavlan.

  Sportsbook-vinster

  20.Vinster kommer automatiskt betalas in på kundens konto så snart som möjligt efter eventet avgjorts och kan omedelbart användas för att införa ytterligare satsningar.

  21. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella räknefel i kontosaldon när som helst, även för spel där vinsterna redan har tilldelats.

  22. Den maximala summan av vinster som kan betalas till varje kund är begränsat till 200 000 euro (eller motsvarande i andra accepterade valutor) per kund och per insats om det gäller singel- eller multipla spel. Vi kommer att tillämpa denna regel utan skyldighet att meddela kunden - när kunden bekräftar sin insats - att den potentiella utbetalningen för den insats som kunden just har placerat är högre än den maximala summan på 200 000 euro som kommer att betalas ut om kunden vinner sin insats. Expekt förbehåller sig rätten att tillämpa andra begränsningar för vinster än de som anges i denna punkt och/eller att bestämma specifika begränsningar för vinster för enskilda spelare, helt efter eget gottfinnande.

  23.Gränsen för vinster som kan ackumuleras av varje kund under en vecka (från måndag klockan 00.00 till följande söndag kl. 24.00 (centraleuropeisk tid) är 500 000 euro (eller motsvarande i andra accepterade valutor). Expekt förbehåller sig rätten att tillämpa andra begränsningar än vad som anges i denna paragraf och/eller för att bestämma specifika begränsningar för vinster för enskilda spelare efter eget gottfinnande. Minsta insats är 0,10 euro, 0,10 £ 0,50 PLN, 20 HUF, 5 CZK, 1 SEK, 1 NOK, 0,20 BRL eller 0,10 USD. Det finns ingen angiven högsta gräns för vad, men vi förbehåller oss rätten att begränsa högsta insats för vissa spel, utan att kommunicera detta på webbsidan. Om så är fallet och kunden lägger ett spel vars insats överskrider denna gräns kommer systemet ändå acceptera insatsen, men på en lägre nivå och informera kunden om det. Om kunden har placerat flera identiska spel (singelspel eller satsningar på en eller flera kombinationer) vars vinster överskrider de ovannämnda gränserna förbehåller vi oss rätten att minska insatserna som placerats på de satsningar som berörs så att vinsterna håller sig inom de tidigare definierade gränserna.
  28.2 FOTBOLL

  1. Accepterande av vad
  Pre-event och Live-event på fotbollsmatcher gäller under under det utsatta antalet minuter matchen spelas, inklusive övertid. Om så inte är fallet kommer alla spel anses vara oglitliga, om inget annat anges. Alla matcher som spelas under mindre än 90 min (exempelvis ungdomsfotboll 80 min) är bara giltliga om hela matchen spelas. Undantag är vid matcher som är avslutade inom 36 timmar efter utsatt avspark där spel på det slutgiltliga resultatet efter återupptagandet av matchen kommer gillas. Ytterligare undantag innebär vänskapsmatcher där satsningar kommer att avgöras vid slutsignalen oavsett om de fullständiga förutbestämda 90 minuterna har spelats. Om mer än två halvlekar spelas under matchen, kommer alla spel på denna match att ogiltigförklaras.

  2. Officiella resultat
  Alla vad kommer att avgöras utifrån det resultat som presenteras på spelplanen. Beslut som tas efter det att matchen avslutats av FIFA, UEFA etc. Kommer inte att tas i beräkning utifrån vadslagningssynpunkt. Resultat räknas efter full tid inklusive tillägstid enligt domarbeslut, men exklusive övertid och straffavgörande om inte annat anges.

  3. Neutral spelplan
  Ett lag inom en europeisk tävling klassas som hemmalag så länge som matchen spelas i dess eget land. Om en match förflyttas till en annan plats så kvarstår vadet så länge som den nya platsen ligger i samma land och inte är motståndarlagets hemmaplan. Ett vad på en match som spelas på en neutral plats men som inte indikeras som sådan kommer enbart att avbrytas då det har skett en förändring av spelplan efter det att oddsen har presenterats på webbsidan. Vi kommer att göra vårt bästa för att identifiera alla matcher som spelas på en neutral plats, men om matcherna spelas på en neutral plats (oavsett om det anges på vår webbplats eller inte), kommer spelet att stå oavsett vilket lag som är listat som hemmalag.

  4. Neutral spelplan
  Ett lag inom en europeisk tävling klassas som hemmalag så länge som matchen spelas i dess eget land. Om en match förflyttas till en annan plats så kvarstår vadet så länge som den nya platsen ligger i samma land och inte är motståndarlagets hemmaplan. Ett vad på en match som spelas på en neutral plats men som inte indikeras som sådan kommer enbart att avbrytas då det har skett en förändring av spelplan efter det att oddsen har presenterats på webbsidan. Vi kommer att göra vårt bästa för att identifiera alla matcher som spelas på en neutral plats, men om matcherna spelas på en neutral plats (oavsett om det anges på vår webbplats eller inte), kommer spelet att stå oavsett vilket lag som är listat som hemmalag.

  5. Dubbelchans
  Vaden betalas utifrån matchresultatet. 1X= Hemmalaget vinner eller oavgjort. X2= Bortalaget vinner eller lika. 12= Hemma- eller bortalaget vinner (spel på att matchen ej slutar oavgjord efter ordinarie tid).

  6. Resultatspel
  För resultatspel gäller att matchen måste spelas minst till den tid som utgör gränsen för färdigspelad match. I annat fall sätts oddset till 1.00. Vid resultatspel räknas resultatet efter full tid, utan förlängningar och straffläggning om inte annat anges.

  7. Halvtid/fulltid
  För spel på halvtid/fulltid gäller att matchen måste spelas minst till den tid som utgör gränsen för färdigspelad match. I annat fall sätts oddset till 1.00. Spel på halvtidsresultat står sig om den första halvleken är färdigspelad oavsett om matchen avbryts vid ett senare tillfälle.

  8. Totalt antal mål
  Om matchen avbryts före den tid som utgör gränsen för färdigspelad match sätts oddset till 1.00 i de fall utgången ej är avgjord. Redan avgjorda spel behandlas som aktiva. Exampel: Ett spel på Över 2.5 mål när resultatet vid matchens avbrott är 2-1 räknas som vinnande. Ett spel på Under 2.5 mål räknas som förlorat.

  9. Första målskytt
  Om minst ett mål har gjorts i matchen är vadet giltigt, oberoende av om matchen senare avbryts. Om inget mål gjorts räknas vad på alternativet ”ingen målskytt” som vinnande, och alla andra vad som förlorade. Om inget mål har gjorts och matchen avbryts före den tid som utgör gränsen för färdigspelad match, sätts oddset till 1.00. Vad på spelare som inte kommer till spel eller som kommer till spel efter att första målet gjorts är ogiltiga och oddset sätts till 1.00. Om det första målet är ett "självmål" (och "självmål" inte är spelbart) är alla vad på första målskytt (inklusive spel på "icke listad spelare") fortfarande öppna och avgörs på det andra målet i matchen. Om det inte blir fler mål efter ett "självmål" så vinner "ingen målskytt" och övriga spel förlorar.

  10. Sista målskytt
  För spel på sista målskytt gäller att matchen måste ha spelats minst till den tid som utgör gränsen för färdigspelad match.Insatsen ges tillbaka om en listad spelare inte kommer till start. Om det inte blir fler mål efter ett "självmål" så vinner vad på näst sista målskytten. Om ingen sådan finns vinner spel på "ingen målskytt".

  11. Spelarmål någon gång inom 90 min/Spelare som gör 2-3 eller fler mål Insatser betalas enbart tillbaka om spelaren inte medverkar i matchen. Detta innebär att om en spelare medverkat på plan, oavsett under hur kort tid, så kommer vadet att kvarstå.

  12. Spelarspecialer (dvs. gör mål ja/nej, gör två mål eller fler, gör mål och spelarens lag vinner, blir varnad/utvisad). Ja/Nej spel kommer att ogiltigförklaras om angiven/angivna spelare inte kommer till start, detta oavsett om de senare byts in och gör mål/får ett kort etc. Inatser återbetalas endast om på anginvna spelare som deltar. Så länge som en spelare deltar på planen, oavsett hur lång tid, är spelet aktivt. Spelen gäller för 90 minuters spel, inklusive tilläggstid.

  13. . Målminuter För tidsramen som är specificerad för betting (exempelvis 10-minutersfönster) i de fall då matchen har avbryts efter en viss tidsperiod har förflutit kommer spelen att kvarstå och gälla. Händelserna måste ske mellan 00.00 och 09.59 för att klassas som de första tio minuterna (exempelvis en hörna som har tilldelats under denna period, men om den tilldelas efter 09.59 kommer det inte att räknas). Exempel: 1-10 definieras som 00.00 till 09.59. 11-20 som 10.00-19.59 och på liknande sätt för alla tidsramar.Summan av målminuter under ordinarie tid. Tid för mål räknas som den fulla minut i vilken målet görs enligt officiella rapporten. Minut 1 av en match räknas från 00.01 - 01.00. Den andra minuten är från 01.01 till 02.00 etc. Mål som görs på tilläggstid i första halvlek kommer att sättas som minut 45. Mål som görs på tilläggstid i andra halvlek sätts som minut 90.

  14. Tröjnummer
  Total summa av tröjnummer på målskyttarna i en match under ordinarie tid. Om ett mål är ett självmål räknas tröjnumret på den som gör självmålet. Om det är oklart vem som gjort ett mål är det den officiella källan som avgör. Spelet gäller för det tröjnummer som en spelare har på sig när matchen börjar.

  15. Halvtidsresultat
  Spel på halvtidsresultat är giltigt om första halvlek har spelats färdigt, oavsett om matchen senare avbryts.

  16. Första gula/röda kort
  Spel på första gula/röda kort är giltigt om minst ett kort har delats ut i matchen, oberoende av om matchen senare avbryts. Kort som tilldöms ej medverkande spelare (så som tränare eller avbytare som inte senare medverkar i själva spelandet) räknas inte mot kort-totalen. Eventuella gula eller röda kort som delas ut under övertid eller efter det att matchen har avblåsts räknas inte.

  17. Första frispark/hörna
  Spel på första frispark/hörna är giltigt om minst en frispark/hörna slagits, oberoende av om matchen senare avbryts.

  18. Första byte
  Spel på första byte är giltigt om ett byte har gjorts, oberoende av om matchen senare avbryts.

  19. . Kommer en straff att utdömas?
  Spel på om en straff kommer att utdömas är giltigt om en straff utdömts, oberoende av om matchen senare avbryts. Om ingen straff utdöms räknas satsningar på alternativet ”ingen straff” som vinnande, och alla andra vad som förlorade.

  20. Tid för första/sista mål
  Om inget mål har gjorts och matchen avbryts före den tid som utgör gränsen för färdigspelad match, betalas insatserna tillbaka på vad på de tidsintervall som inte spelats klart. Vad på de tidsintervall som spelats klart anses förlorade. Om ett mål har gjorts räknas vad på det tidsintervall i vilket målet gjordes som vinnande. Alla andra vad anses förlorade, oberoende av om matchen senare avbryts.

  21. Totala varningspoäng
  Varningspoäng fungerar så att 10 poäng ges ut för gult kort och 25 för rött kort. Maximal varningspoäng per spelare är 35 även om en spelare blir utvisad för ett andra gult kort. Endast ordinarie tid gäller. Kort som tilldelas icke-spelare (tränare eller avbytare som inte spelar i matchen) räknas inte in i totalsumman.

  22. Straff utdelad Ja / Nej - Spela på om du tror att en straff kommer att delas ut eller inte under vanilig speltid.

  22.1 Att göra mål på straff Spela på om antingen hemmalaget, bortalaget eller inget av lagen kommer att göra mål på straff under matchen - straffavgörande är ej inkluderat.

  23. Hemmalaget gör mål
  Spel är giltiga om hemmalaget gjort minst ett mål oberoende av om matchen senare avbryts. Hemmalaget innebär det lag som står listat först, oavsett om de spelar hemma eller ej.

  24. Bortalaget gör mål
  Spel är giltiga om bortalaget gjort minst ett mål oberoende av om matchen senare avbryts. Bortalaget innebär det lag som står listat som tvåa, oavsett om de spelar på bortaplan eller ej.

  25. Båda lagen gör mål
  Spel är giltiga om båda lagen gjort minst ett mål vardera oberoende av om matchen senare avbryts.

  26. . Mythical Matches
  Båda matcher måste äga rum och pågå under minst den tid som krävs för att en match skall vara giltig, såvida resultatet inte kan fastställas innan, ex: ett lag har gjort två mål i en avbruten match och ett lag endast gjort ett mål i en avslutad match.

  27. Hörnor
  Hörnor som tilldömts men ej slagits räknas inte gentemot spel på hörnor. Om en hörna skulle gå om räknas den bara en gång.

  28. Först-till-hörnor
  Satsa på det första laget i matchen som ska tilldelas ett specifikt antal hörnor. Denna satsning gäller för 90 minuters spel, inklusive tilläggstid. Skulle matchen avbrytas innan 90 minuter har spelats kommer alla spel att ogiltligförklaras, såvida resultatet redan är bestämt.

  29. Hur görs nästa mål
  Spela på hur det första eller nästa (enligt specifikation) mål görs i matchen. Det finns fyra möjliga utfall: nick, frispark, straff eller skott. Skott innebär alla andra sätt att göra mål på som inte ingår i de andra alternativen. Om målet klassas som ett självmål eller om det inte finns någon officiell målskytt för det gjorda målet, kommer alla spel att ogiltligförklaras. Den officiella turneringens hemsida kommer att övervägas när sådana finns. Om inte annat anges gäller ordinarie 90 minuters spel, inklusive tilläggstid.

  30. Skott på mål, bollinnehav, offsides, antal frisparkar och specialspelTilläggstid räknas om det spelas. Om inte annat anges så är den officiella källan för att fastställda resultat som kommer att vara Uefa.com (efter slutgiltig matchrapport) för UEFA-matcher Fifa.com för FIFA-matcher.I händelse av att de ovannämnda officiella källorna inte har publicerat något resultat kommer ESPN att användas. Om ESPN inte kan ange ett resultat inom 36 timmar kommer spelet att annulleras, ovasett vad andra källor säger. Procent av bollinnehav kommer att rundas av till närmaste helnummer.

  31. Målmarknader för fotbollsspecialer på matchdag
  Dessa spel involverar alla matcher i en specifik tävling och tidsplan. Exempelvis "Eng. Premier League (07/09-09/09) " inkluderar alla Eng. Premier League-matcher som spelas mellan 07/09 och 9/9. Förlängning räknas inte.Om en match skjuts upp och spelas inom de datum som anges, eller inom 36 timmar från den ursprungliga starttiden, kvarstår vadet, annars kommer resultatet vara enligt följande regler: För insatstyper med spel på antalet mål över/under kommer matchen att tilldelas 2 mål. För över/underspel som involverar hemma eller bortalag då laget är inblandade kommer de att tilldelas 1 mål. För spel på totala antalet mål som omfattar mer än 2 utfall kommer matchen att tilldelas 2,5 mål. Om 2 eller fler spel skjuts upp är förklaras alla spel ogiltiga.Första lag att göra mål - Resultatet (bestämd i minuter och sekunder) kommer att avgöras beroende på vad matchtiden visar av den officiella tv-sändningen, eller alternativt genom den officiella webbsidan för tävlingen. Vid händelse av att det första målet har gjorts på exakt samma tid gäller regler för dött lopp.

  32. Båda spelare att göra mål
  Detta bet handlar om att bestämma om att minst en av de två spelarna gör mål under ordinarie tid
  Bets är giltiga bara för ordinarie tid, övertid kommer inte att räknas.
  Om minst en av de två spelarna som nämnts spelar under ordinarie tid (Övertid inkluderat) kommer bettet att gälla. Om båda spelarna ej spelar under ordinarie tid, blir bettet annullerat.
  Självmål räknas inte.


  AMERIKANSK FOTBOLL

  General:
  1.Officiella resultat
  Resultat inklusive tillägstid (övertid), om inget annat anges. Minst 55 min av matchen måste ha spelats för att spelet ska vara giltigt. Om så inte är fallet kommer alla spel att ogiltigförklaras, med undantag för specialfall. Om matchen slutar oavgjort även efter övertidens slut, anses money line-spel vara ogiltliga. En match måste starta efter utsatt tid (lokal tid) för att ett spel ska kunna kvarstå. Om en match blir inställd eller flyttas till ett annat datum, kommer alla spel att ogiligförklaras.

  2. Specialspel och första målskytt
  För att spelet ska vara giltligt måste spelaren aktivt att delta i evenemanget, annars kommer spelet att annulleras.

  3. Andra halvlek spel
  Andra halvleks vinnare, andra halvleks handikapp och andra halvleks vinnare av totalt antal poäng räknas alla med i förlängningen om en sådan spelas.

  4. Spel som inte räknas med i förlängningen:
  Halvtid/fulltid, fjärde quarter-spel.


  FRIIDROTT  1.Officiella resultat
  Resultat anses officiella när podiumpresentationen äger rum. Ändringar i officiella resultatet, efter detta, räknas ej med i betting-syfte. Spelet står, även om detta är uppskjutet i mer än 36 timmar.

  2. Head to head och 3-way
  Följande regler gäller: minst en av deltagarna måste kvalificera sig till final för att vadet ska vara giltigt om inte annat anges. Om endast en av deltagarna går till final vinner spelen på den deltagaren. Om ingen av deltagarna kvalificerar sig till final är vadet ogiltigt. Om en friidrottare avbryter efter en avslutad runda, annulleras h2h-spel placerade efter denna runda. Spel placerade innan denna runda kommer fortsätta att gälla.

  3. Totalt antal medaljer
  Medaljer som har vunnits i lag räknas som en medalj.


  AUSTRALIENSISKA FOTBOLLSREGLER

  Om en match byter plats (arena, stadium eller liknande/motsvarande) räknas spelen fortfarande som giltiga så länge hemmalaget fortfarande kvarstår som hemmalag och platsen för spelet inte bytts till motståndarnas hemmaplan. Ordinarie speltid för en match är 80 minuter. Spel avklaras enligt officiella resultat från AFL.

  Matchvinnare - Varje match som slutar oavgjort räknas som ogiltigt resultat och spelbeloppet återbetalas.

  Matchresultat - Spel avklaras efter ordinarie matchtid är över och inkluderar oavgjort.

  Slutsegrare - Spel avklaras efter att finalen i slutspelet är över.

  Slutsegrare - Udda/Jämna spel - Spel på huruvida en given period slutar med udda eller jämna poäng. Resultatet '0' räknas som jämnt när ett spel avklaras.

  Resultat per kvart - spela på resultatet på en given kvart. Hemma, borta eller lika. Fjärde kvarten inkluderar inte övertid.


  BADMINTON

  Alla regler och villkor gäller på både för spel före matchstart och live-spel. I händelse av förändring av plats kommer alla spel att kvarstå.

  Matchvinnare - en match anses som startad efter första poängen har spelats. Om en match inte startar kommer alla spel att förklaras ogiltiga. En match måste vara helt slutförd för att spelet ska gälla.Vinnare av set – Hela setet måste ha spelats färdigt för att spelet ska gälla.

  Slutgiltig segrare – Spel på slutsegrare kommer avses som 'all in, run eller inte'.


  BANDY

  1. Officiella resultat
  För att ett bandyresultat ska räknas måste minst 80 minuter av matchen ha spelats, om inget annat anges. Om en match ej spelas i två halvlekar utav 45 minuter kommer spelet att ogiltigförklaras. Om en match flyttas och spelas inom 36 timmar, gäller spelet.

  2. Övertid och straffläggningar räknas inte, om det inte är nämnt i den specifika matchen.


  BASEBOLL

  Baseball
  Alla bets inkluderar extra innings om inte annat är kommunicerat
  Om en match ändras från den vanliga arenan, kommer spelen bestå så länge som hemmalaget fortfarande är listat som hemmalag och matchen inte spelas på bortalagets arena.
  Alla matcher måste starta vid den utsatta tiden (lokal tid) annars blir matchen annullerad.
  För betting-orsaker, suspenderade eller avbrutna matcher kommer matcherna inte att spelas nästa dag, förutom en MLB play-off match där en 48-timmarsregel appliceras för att bestämma utgången av matchen.
  Outrights- Inkluderar play-off om inget annat är sagt. Divisions betting är fastställt vid slutet av den vanliga säsongen. Alla bets står oavsett utgången av namnet eller platsen.
  Alla bets placerade före en ändring av pitcher kommer att bli annullerade. Det är kundens ansvar att vara medveten om en ändring av pitcher.
  4 ½ innings-regeln: Om en match blir avbruten eller inställd, blir vinnaren officiell efter minst 5 fulla innings av spelande är klart. ( 4 ½ om hemmalaget leder). För spelorsaker blir vinnaren bestämd efter den sista fulla inningen är spelad. (Om inte hemmalaget gör mål så att det blir oavgjort eller leder i slutet av inningen, och resultatet är bestämt vid tiden då matchen avgjorts.)

  Generella regler och villkor.
  Inställda eller avbrutna matcher – När en match inte startar vid utsatt tid, kommer betten annulleras.
  Play-off inställda matcher – Om matchen inte startar vid utsatt tid blir bettet annullerat.
  Alla bets inkluderar extra-innings om inget annat är sagt.
  Om en ”Mercy Rule” händer, bettet kommer då settlas till resultatet vid given tidpunkt.
  Double Header regler – om en “Double header” sker, är det kundens skyldighet att kolla starttiden av matcherna.
  Om matchen startar men är försenad/avbruten av en anledning. Bettet blir då bestämt av ”5 innings regeln”
  5 innings regeln – om mindre än 5 innings är spelade, och matchen fortsätter nästa dag, kommer bettet att gälla slutresultatet.
  5 innings regeln – om fler än 5 innings spelas (4 1/2) bettet blir då settlad vad resultatet är när matchen avbryts.
  Vid andra orsaker när matchen inte är klar – bettet blir då voidat förutom dessa där resultatet redan är klart.


  BASKET

  1. Officiella resultat
  Övertid räknas om inte annat anges, endast när lagen har samma poäng när övertiden börjar. Spel som inte räknas med övertid är - matchresultat (där lika odds finns), halvtid/fulltidsresultat.Vid spel på vinstmarginal, s.k. ”point spread”, som angivits till hel poäng, anses alla vad ogiltiga om lagen uppnår samma poäng efter den handicapjusterats. Vid spel på över/under total poäng i matchen, anses alla vad ogiltiga om exakt totalpoäng uppnås.

  2. Uppskjutna matcher
  Om en match ställs in eller skjuts upp, anses alla vad ogiltiga. NBA: Minst 43 minuter måste ha spelats för att spelet ska anses giltigt, förutom de spel som redan slutförts i enlighet med reglerna för respektive marknad. Europeisk basket: om en match startar men ej avslutas kommer dessa spel slutföras i enlighet med reglerna för respektive marknad.

  3. Spelarspecialer
  Om en spelare deltar i matchen, gäller spelet. En spelare behöver ej starta matchen för att spelet skall vara gällande.


  BEACH-FOTBOLL

  1. Officiella resultat
  Beach-fotbollmatcher måste avslutas för att resultatet ska gällas, om inget annat anges. Om en match blir uppskjuten och ny speltid ändras inom 36 timmar efter det ordinarie speldatumet kommer alla spel att stå kvar.


  BOXING/MMA:

  Om en match skjuts upp och flyttas till att äga rum inom 30 dagar från det ursprungliga datumet så kommer alla spel att stå fast om inget annat anges på spelet.

  I händelse av förändring av plats, kommer alla spel att kvarstå.

  Om en fighter ersätts så kommer alla spel på matchen att förklaras ogiltiga.

  Om någon fighter inte klarar sin vikt (alltså ändrar status på fighten, till exempel titel- till ej titelmatch) kommer spel att ogiltigförklaras.

  Fighter som slutar i en 'No Contest' avgörs som ogiltiga med undantag för spel på redan fastställda marknader.

  Första klockan signalrerar början på rundan och därefter efterföljande omgångar..

  Resultatet avser den slutliga ring-side-domen, oavsett senare förändringar av ett styrande organ eller provision (om ändringen gjordes pga mänskligt fel när resultaten tillkännagavs av ringsidan).

  Om en poäng som ges innan fullt antal schemalagda planerade ronder har slutförts, kommer spelen avgöras på den rundan som fighten stoppades.

  Matchresultat (Boxning) - Avser den officiella domarens poängkort i slutat av de planerade rundorna, eller under kampen om en KO, TKO eller diskvalificering inträffar. Inkluderar quote för dragningen.

  Matchvinnare (MMA) - Avser den officiella domarens poängkort i slutat av de planerade rundorna, eller under kampen om en KO, TKO eller diskvalificering inträffar. OM fighten slutar oavgjort så blir marknaden ogiltig.

  Fight Utfall (5 utfall) - Oavgjort är ett oavgjort poängkort. KO eller TKO är när en fighter anses oförmögen att fortsätta under ronden. Detta kan uppstå med en KO, TKO eller Tap-Out (Submission). Beslutet är på poängkortspoäng mellan de 3 tilldelade domarna i kampen. Möjliga utfall är "Enhälligt beslut" eller "Delat beslut". Om det officiella förbestämda maxantalet rundor ändras, kommer spelen att ogiltigförklaras.

  Fight utfall, 6 utfall (MMA) - Avser den officiella ring/cage-beslutet. KO, TKO, DQ är när domaren stoppar kampen pga KO, TKO, Doctor Stoppage, Corner Stoppage eller Retirement pga skada. Submission är när domaren stommar fighten pga Tap Out, Technical Submission eller Verbal Submission (innefattar Verbal Submission pga slag). Beslutet sker på poängkortspoäng mellan de 3 tilldelade domarna i kampen. Möjliga utfall är "Enhälligt beslut" eller "Delade beslut". Om det officiella förbestämda maxantalet rundor ändras, kommer spelen att ogiltigförklaras.

  Rund-Betting / Grupperad Rund-Betting / Go the Distance / Totala Rundor - Om det officiella förbestämda maxantalet av rundor ändras, kommer spelet att ogiltigförklaras. För rättningssyfte, där en halv runda anges, kommer halvvägspunkten i ronden vara där under/över bestäms. Exempelvis, i en 3 minuters rond är halvvägspoängen vara vid 1 minut 30 sekunder av ronden, och därför avser Över/Under 8,5 till halvvägspoängen av 9:e ronden (eftersom 8:e ronden måste vara avklarad). Om en boxare drar sig ur under perioden mellan omgångarna av kampen så räknas fighten att ha slutat vid föregående rond.

  Knockdown spelmarknader – en boxare måste ha knockat och / eller tagit emot en räkning av domaren. Inkluderar ej slips.


  CRICKET

  1. Generell Matchbetting
  Minst en boll måste kastas i spelet efter att en insats träffats för att insatser ska stå. Alla matcher som påverkas av vädret kommer att avgöras enligt resultatet som bestäms av det berörda officiella beslutande organet. Om inget officiellt resultat förklaras, kommer satsningar att göras ogiltiga. Om en match blir uppskjuten, inställd eller försenad, kommer satsningar stå i 2 dagar efter den ursprungliga starttiden. Spelen ogiltigförklaras om ändringar görs av den ursprungliga platsen för matchen.

  2. Om inget pris erbjuds för oavgjort och de officiella tävlingsreglerna inte bestämmer en vinnare så kommer Dead-heat-regler att gälla, i tävlingar där en bowl out eller super over bestämmer en vinnare kommer spelinsatser att avgöras på det officiella resultatet. Super overs och Bowl outs kommer inte att räknas för att avgöra någon annan spelmarknad.Men, i händelse av en oavgjord testmatch, t.ex. då vinster har avklarats och både lagen har samma resultat, kommer regler för dött lopp att gälla och alla bets på oavgjort kommer att bestämmas som förlorare.I testmatch-cricket måste minst 50 overs ha avklarats av båda lagen eller så ogiltigförklaras spelen.I ‘One-Day’ och ‘Twenty20’-matcher kommer spel att avgöras på de officiella resultaten, inklusive de som bestäms av Duckworth-Lewis-metoden. County Championship MatchbettingNär inget pris erbjuds för oavgjort, i händelse av oavgjort kommer alla spel på matchresultat att ogiltigförklaras. I händelse av oavgjort kommer reglerna för dött lopp att gälla. Givna eller uppskjutna matcher är ogiltiga.

  3. Bettingtyper
  Seriebetting - Om en serie av någon anledning skjuts upp innan det planerade antalet matcher har ägt rum, kommer laget som ligger före i tiden att avgöras som vinnare. Denna regel gäller även för avgörande av högsta serie run-scorer och bästa serie wicket taker bets. Om en serie slutar oavgjort och inget pris för oavgjort är noterat så kommer reglerna för Dead-heat att gälla. Bets på korrekt resultat i serien kommer att göras ogiltig om det bestämda antalet matcher inte är avslutade. Serien Topp Batsman eller top Bowler marknader är avgjorde på en basis av all-in play eller inte. Toppspelare (Runs och Wickets) - Förutsäg den bästa spelaren i den avsedda marknaden. Betting gäller för de första omgångarna endast, om inget annat anges. Spel gäller oavsett antalet overs bowled. Om två eller fler spelare tar samma antal wickets, gäller regler för dött lopp. Spel placerade på en spelare som inte är i startelvan ogiltigförklaras. Spelare som startar med som inte bowlar kommer att ha gjort noll rundor.Bets som involverar Specificerade antal overs - Förute det lag som gör flest mål i ett specificerat antal overs, t.ex, 6, 15 etc. För att bets ska stå fast måste det angivna antalet overs avklaras om inte en vinnande marknad redan har fastställts eller den naturliga längden av innings är mindre än det angivna antalet overs. Flest Gränser träffade i Matchen - Förutsäg laget som gör flest boundaries (fyror eller sexor) i en match. Endast de som görs efter träff med slagträt kommer att räknas.Högsta Öppningspartner - Laget som har gjort flest rundor innan fallet av den första wicketen blir vinnaren. I händelse av dött lopp kommer alla bets att annulleras. I en testmatch, om inget annat anges, kommer endast de första omgångarna att räknas. Ojämt eller jämt - Den sammanställda totalen av båda lagens rundor kommer att kalkyleras och en vinnare bestäms som antingen jämn eller ojämn.


  CYKLING

  1. Officiella resultat
  Resultat görs officiella under podiumpresentationen. Officiella ändringar gjorda efter denna presentation kommer ej gälla i betting-syfte.

  2. Etappspel
  Spel kommer att ogiltigförklaras om cyklisten inte kommer till start. Om en deltagare startar och sedan bryter, gäller spelet och kupongen anses förlorad.


  DARTS

  1. Spel med slutgiltiga spelformer
  Spel gäller, även om en medtävlande ej kommer till start.

  2. Matchbetting
  Om en match avbryts, kommer den spelare som går vidare till nästa omgång räknas som vinnare, så länge matchen startar. Spel gäller även om matchen skjuts upp i mer än 36 timmar, förutsatt att matchen ej är permanent annullerad.  FÄKTNING

  1. Alla resultat sätts utefter tävlingens officiella hemsida.
  Tävlingen måste vara avslutad eller så måste ett officiellt resultat deklarerats av det officiella styrande organet, annars kommer alla spel att annulleras. Om platsen för matchen ändras gäller alla spel fortsatt.

  2. Alla resultat sätts utefter tävlingens officiella hemsida.
  Tävlingen måste vara avslutad eller så måste ett officiellt resultat deklarerats av det officiella styrande organet, annars kommer alla spel att annulleras. Om platsen för matchen ändras gäller alla spel fortsatt. 


  LANDHOCKEY

  1.Officiella resultat
  Övertid räknas ej. Om en match startar men ej avslutas, kommer detta spel att ogiltigförklaras, förutom de spel som redan slutförts i enlighet med reglerna för respektive marknad. Spel gäller om en match skjuts upp och spelas om, inom 36 timmar efter utsatt starttid. 


  INNEBANDY

  1. Officiella resultat
  En match måste pågå under total matchtid minus 5 minuter för att spelet skall gälla. Om så ej är fallet, kommer spelet att ogiltigförklaras. Övertid och straffar räknas ej med i slutresultatet. Om en match skjuts upp och spelas om inom 36 timmar efter utsatt starttid, gäller spelet. 


  FUTSAL

  1.Officiella resultat
  Futsal-matcher måste avslutas för att inte ogiltigförklaras, om inget annat anges. Om det inte är utsatt så räknas inte straffar och förlängning. Om en match blir uppskjuten och framflyttad till ett nytt speldatum inom 36 timmar kommer alla spel att kvarstå. 


  GOLF

  1.Spel på slutgiltig segrare och andra slutgiltiga spelformer
  Vinnaren räknas efter särspel i de fall detta är nödvändigt. En spelare räknas som att ha startat tävlingen om han har genomfört tee-off. Om spelaren bryter tävlingen efter detta är lagda spel förlorade.

  2.Spel på slutgiltig segrare och andra slutgiltiga spelformer
  Vinnaren räknas efter särspel i de fall detta är nödvändigt. En spelare räknas som att ha startat tävlingen om han har genomfört tee-off. Om spelaren bryter tävlingen efter detta är lagda spel förlorade.

  3.Head to heads och 3 way
  Om en av spelarna missar kvalgränsen räknas motståndaren som vinnare, även om denne diskvalificeras senare i tävlingen. Om båda spelarna missar kvalgränsen vinner spelaren med lägsta slagantalet. Om spelarna hamnar på samma antal slag är vadet ogiltigt. Omspelsresultat räknas inte in. Båda spelarna ska genomföra tee-off för att vadet skall anses giltigt. Om alla spelare i ett 3-way spel slutar på samma poäng, gäller regeln för dött lopp.

  4.Klara cutten
  För att spel ska vara giltiga måste spelaren spela minst 36 hål (eller 54 eller 72 hål om cutten görs där). En spelare räknas ha klarat cutten om han/hon är kvalificerad för nästa rond oavsett om han/hon väljer att avstå från fortsatt spel. Om spelaren inte räknas som kvalificerad, även om det beror på att turneringsreglerna har ändrats, går lagda vad förlorade.

  5.Matchspel
  Lagda vad regleras enligt de officiella turnerings- och matchresultaten. Detta inkluderar matcher som avgjorts i förtid, t.ex. på grund av skada eller genom överenskommelse mellan spelarna. Om en match är färdig innan 18 hål spelats avgörs spel på bl.a. matchresultat som om de resterande hålen slutat oavgjort. T.ex. en spelare som är två slag upp på det 13e hålet när matchen bryts räknas som att ha vunnit 2/1 (på 17e hålet).


  HANDBOLL

  1.Officiella resultat
  Om 60 minuter ej har genomförts, kommer alla spel att annulleras, förutom de spel som redan slutförts i enlighet med reglerna för respektive marknad. Övertid är ej inräknat

  2.Spelarspecialer
  Spelare måste delta i matchen för att spelet skall gälla.


  HÄSTKAPPLÖPNING

  1.Officiella resultat
  Spel på hästar som ej startar ett race officiellt kommer att återbetalas. Spel på hästar som kommer till start kan ha en reducering om detta är aktuellt. För mer detaljer, se travreglerna. Endast officiella resultatet räknas. Ändringar i det officiella resultatet räknas ej med i resulterandet av ett bet.


  ISHOCKEY  1.Officiella resultat
  Övertid och straffar räknas ej, om inte annat anges. En match måste pågå hela ordinarie matchtiden minus 5 minuter för att spelet skall gälla. Om så ej är fallet, kommer oddset sättas till 1.00 på alla spel, förutom de spel som redan slutförts i enlighet med reglerna för respektive marknad. Om en match skjuts upp och spelas om inom 36 timmar efter utsatt starttid, gäller spelet. Marknader för matchvinnare - övertid och straffar gäller.

  2. Spelarspecialer
  Alla spelare som deltar i matchen gäller. Spelare måste ej starta för att spelet ska gälla.


  MOTOR

  1.Officiella resultat
  Om en förare utgår innan starten av den officiella kvalificeringen räknas vad på sådan förare som ogiltigt. Insatser kommer att tas bort om inte spelet spelas på det utsatta speldatumet ifall inte eventet är temporärt uppskjutet. Om föraren påbörjar kvalificering men inte kommer till start i tävlingen räknas vadet som förlorat. Race-bets på förare som ej är redo för start vid början av första uppvärmningsvarvet gäller ej.

  2.Head to head och 3-way
  I head-to-head-spel gäller följande regler:
  Om båda förarna fullföljer loppet räknas vinnaren enligt det officiella resultatet vid tillfället för prisceremonin.Om en förare inte fullföljer loppet räknas den andre föraren som vinnare.Om båda förarna bryter loppet räknas den som fullföljt flest varv som vinnare.Om båda förarna bryter efter att ha fullföljt lika många varv.

  3.Safety Car
  Start med "safety car" räknas inte som om att "safety car" har använts i racet.

  4.Kvalificeringsmarknader
  Kval: Den officiella slutställningen enligt FIA gäller. Efterföljande straff räknas ej. Förare måste starta den första kvalfasen för att spel ska vara giltiga.

  5.Placerad
  För att räknas som placerad måste en förare fullfölja minst 90 % av de antal varv som vinnaren fullföljer. En förare som bryter loppet efter att ha fullföljt 90 % av varven räknas fortfarande som placerad.


  NÄTBOLL

  1.Officiella resultat
  Futsal-matcher måste avslutas för att inte ogiltigförklaras, om inget annat anges. Om det inte är utsatt så räknas inte straffar och förlängning. Om en match blir uppskjuten och framflyttad till ett nytt speldatum inom 36 timmar kommer alla spel att kvarstå.


  PESÄPALLO (BOBOLL)

  1.Officiella resultat
  Alla bet kommer att betalas ut efter två perioder. Om poäng görs i förlängingen kommer detta inte att räknas, om inget annat anges.Om en match inte spelas på det utsatta speldatumet kommer alla bet att ogiltigförklaras.


  POLITIK

  1. Officiella resultat
  Officiellt valreslutat gäller avrundat till en (1) decimal. Om två eller fler tävlande når exakt samma resultat enligt ovanstående, räknas evenemanget som oavgjort oavsett om det totala röstantalet skiljer.


  RINKHOCKEY

  Alla regler gäller för både live-spel och spel före matchstart. En match som äger rum på en annan plats än den som tidigare namngivits gäller, under förutsättning att hemma- och bortalag fortfarande betecknas på samma sätt. Om hemma- och bortalaget officiellt ändras eller byts, kommer spelen att ogiltigförklaras.
  Matchvinnare - alla spel gäller vinnaren av matchen. Förlängning och straffavgöranden räknas.
  Spel på olika halvlekar (t.ex. vinnare av 1a halvlek eller totalt antal mål i 2a halvlek) - berör enbart den namngivna halvleken och omfattar inte förlängning eller straffavgöranden. Den aktuella halvleken måste fullföljas, annars ogiltigförklaras spelen.


  RODD

  Om platsen för tävlingen ändras gäller fortsatt alla spel.Långtidsspel - spel kvarstår oavsett om ett lag tävlar eller inte.De officiella sluttiderna avgör resultaten.Lag mot lag/man mot man - båda deltagarna eller lagen måste starta i eventet, annars förklaras spelen som ogiltiga.Pallplats räknas på det officiella resultatet oavsett eventuella bedömningar efter eller ändringar av en officiell auktoritär organisation, eller diskvalificeringar eller överklaganden. I händelse att det inte sker någon medaljutdelning räknas resultat enligt de officiella tiderna.  RUGBY UNION & RUGBY LEAGUE

  1.Officiella resultat
  Övertid inkluderas ej förutom i NRL. Om matchen avslutas före full tid, kommer alla spel att ogiltigförklaras. Om en match skjuts upp och startar inom 36 timmar efter utsatt starttid, gäller spelet.

  2. NRL
  Match-betting inkluderar Golden Point-övertid. Om inga poäng tillkommer under övertiden, sätts resultatet till lika.


  RUGBY SEVENS

  1. Alla spel på Rugby Sevens-matcher avser de föreskriva 14 minuternas spel (20 minuter om det är final), inklusive tilläggstid men inte övertid eller straffar om inget annat anges.  SEGLING

  1. Officiella resultat
  Om ett race startar men ej avslutas, kommer det laget som utses till vinnare, gälla i betting-syfte. Spel gäller även om dessa skjuts upp i mer än 36 timmar, såvida inte racet ställs in permanent.


  SNOOKER OCH BILJARD

  1. Vinnarspel
  Spel gäller även om en av de medtävlande ej kommer till spel.
  2. Matchspel
  Om en match startar men ej avslutas, kommer den spelare som går vidare till nästa runda räknas som vinnare, detta sålänge matchen startar. Spel gäller även om dessa skjuts upp i mer än 36 timmar, såvida inte matchen ställs in permanent.  SPEEDWAY

  1. Officiella resultat
  Minst 12 heat måste köras för att spel ska vara giltiga. För handikappspel måste alla heat slutföras för att spelen skall vara gällande, förutom de spel som redan slutförts i enlighet med reglerna för respektive marknad. Om en ligamatch ej äger rum på utsatt datum, så blir alla spel ogiltiga. VM- och Speedway GP-matcher kommer att gälla såvidare inte eventet blir permanent inställt eller plats ändras.

  2. Förare head to heads och totaler
  Head-to-head mellan förare samt förartotaler: minst tre heat måste köras för att spel ska vara giltiga. Uteslutningar räknas som körda heat. Bonuspoäng räknas inte.British Elite League: för individuella förarresultat gäller ej dubblering av poäng.

  3. Speedway Grand Prix
  Resultat i det sista heatet (normalt sätt heat 23) räknas först. Om endast en förare når finalen, vinner spel på denna förare. Om ingen av förarna når finalen, vinner föraren med flest poäng. Om två förare har samma antal poäng, justeras oddset till 1.00.


  SQUASH

  1. I händelse av att spelplatsen ändras kommer alla spel att kvarstå. Squashmarknader är med undantag från 36 timmars regeln som avser avbrutna, uppskjutna eller inställda matcher- kommer alla spel att avgöras utifrån det officiella resultatet.


  SIMNING

  1. Head to head och 3-wayI head-to-head och triple head-spel för hel tävling gäller följande regler. Minst en av deltagarna måste deltaga i finalen för att vadet ska vara giltigt, om inte annat anges. Om endast en av deltagarna deltager i finalen vinner spel på den deltagaren. Om ingen av deltagarna deltager i finalen är vadet ogiltigt och oddset sätts till 1.00. Spel gäller även om eventet skjuts upp i mer än 36 timmar, såvida inte detta ställs in permanent.


  CASH OUT

  1. Alla regler, villkor och annat gällande Cash Out-erbjudandet kan hittas under fliken “REGLER & VILLKOR” på Cash Out-sidan på www.expekt.se. Det är kundens ansvar att läsa och acceptera dessa regler innan den börjar använda Cash-Out.


  BORDTENNIS

  1. Alla regler och villkor gäller för både spel för matchstart och live-spel.

  2. I händelse av förändring av spelplats kommer alla spel att gälla.
  3. Matchspel

  För att Spel skall vara giltiga, måste minst ett set genomföras och resultatet måste anses officiellt. Spel på resultat som ej anses officiella ogiltigförklaras. En match måste spela färdigt för att spelet ska gälla.

  4. Vinnare av setHela setet måste spelas klart för att spelet ska gälla.

  5. SlutsegrareAlla spel gäller oavsett om spelaren startar eller inte.  TENNIS

  1. MatchspelFör att vad på en tennismatch ska anses giltigt måste matchen avslutas. Om matchen inte avslutas kommer alla spel att strykas om inget annat anges. Om en av spelarna inte kommer till spel och matchen därför vinns på walk-over är vadet ogiltigt. Vad gäller tills matchen spelats, oavsett om det skjutits upp mer än 36 timmar, förutsatt att den inte stryks permanent.

  2. Set-spelFör set spel gäller att matchen måste spelas färdigt för att vad ska anses giltiga.

  3. Totalt antal gamesSpel ogiltigförklaras om en match avbryts, förutom de spel som redan slutförts i enlighet med reglerna för respektive marknad – ex; spel på över 27,5 gem står om ställningen är 6-4 3-6 7-5 2-0 vid det tillfälle som spelet avbryts.

  4. Ändring av underlag/arena Vid ändring av underlag/arena eller från utomhus till inomhus eller viceversa, gäller spelet.

  5. Första setvinnareSpel kommer att ogiltigförklaras om det första setet inte spelas klart. Om det första setet spelas klart och en spelare senare avbryter, så kommer spelet att gälla.

  6. Set handikappSpel kommer att ogiltigförklarade om en spelare avbryter före matchen är slut, om inte resultatet har blivit fastställt utan förbehåll, t.ex. om underdogen har vunnit tillräckligt med set för att täcka handikappet.
  7. Game handikappSpel kommer att bli ogiltigförklarade om en spelare avbryter före matchen har slutförts.

  8. Totalt antal games udda/jämntSpel kommer att bli ogiltigförklarade om en spelare avbryter före matchen har spelats klart.

  9. Andra specialerSpel på serveess, dubbelfel etc kommer att bli ogiltigförklarade om en spelare avbryter före det att matchen har spelats klart, såvida inte resultatet har blivit fastställt utan förbehåll.

  10. Ändring av matchlängdI händelse av att antal set i matchen ändras (exempelvis om en match ändras från bäst av 5 till bäst av tre) före matchstart, kommer bara spel på matchresultat att stå kvar och spel på match/set/game/poäng/special marknader att ogiltigförklaras.

  11. Tie-break I betting syfte ses tie-break som 1 game och "super tie-breaks" eller "champions tie-break" kommer räknas som 1 set. Spel kommer. Insatser som blivit fel under pågående eller framtida markander kommer att ogiltigförklaras och den delen av matchen bör vara ett "super tie-break" eller "champions tie-break".

  12. RegelbrottI bettingsyfte: för den första straffpoängen som delas ut kommer anses som ett "vanligt" poäng och kommer att sättas i relation till mål/spelmarknader som vanligt. Varje regelbrott som varje spelare gör kommer att vara ogiltigt och kommer att ogiltigförklaras på alla berörda marknader, inkluderat game/set/ Matchspel.  TRAV

  1. Officiella resultat
  Vinnare är den häst som dömts som segrare enligt den officiella resultatlistan. Vid dött lopp gäller regeln för oavgjorda evenemang.Alla eventuella skrivfel gällande loppnummer, startnummer, startmetod eller distans på www.expekt.com är irrelevanta ur spelhänseende och utgör inte grund för annullering av gjorda spel.

  2. Head to head och 3-wayI head-to-head- och triple head-spel gäller följande regler:Om minst en av hästarna inte kommer till start kommer spelet att ogiltigförklaras.Om samtliga hästar diskvalificeras, utgår eller distanseras, är spelet ogiltigt. Vid kusktävlingar räknas spel på evenemanget som ogiltigt om minst en av deltagarna inte startar något lopp.

  3. Totala prispengar-marknaderI lopp med högst elva hästar i startlistan ogiltigförklaras spelet om en eller flera hästar stryks.I lopp med minst tolv hästar i startlistan ogiltigförkalars spelet om minst två eller flera hästar stryks.Om häst ej kommer till start annulleras spelet.

  4. Vinnarspel Vid strykningar kommer oddsen på de kvarvarande hästarna att reduceras enligt nedanstående tabell, "Tattersall’s Rule 4".Observera att det procentuella avdraget görs på nettovinsten
  Vinnarspel    
  1.30 och lägre 75%
  1.31 - 1.40    70%    
  1.41 - 1.53    65%    
  1.54 - 1.62    60%    
  1.63 - 1.80    55%    
  1.81 - 1.95    50%    
  1.96 - 2.20    45%    
  2.21 - 2.50    40%    
  2.51 - 2.75    35%    
  2.76 - 3.25    30%    
  3.26 - 4.00    25%    
  4.01 - 5.00    20%    
  5.01 - 6.50    15%    
  6.51 - 10.00    10%    
  10.01 - 15.00    5%    
  15.01 och högre    0%    


  Platsspel
  1.06 och lägre    55%
  1.07 - 1.14    45%
  1.15 - 1.25    40%
  1.26 - 1.52    30%
  1.53 - 1.85    25%
  1.86 - 2.40    20%
  2.41 - 3.15    15%
  3.16 - 4.00    10%
  4.01 - 5.00    5%
  5.01 och högre    0%

  Om mer än en häst stryks, så kommer det totala avdraget aldrig att överstiga 75 %. Vid mer än en strykning beräknas avdraget på summan av ovanstående procentsatser.


  VOLLEYBOLL / BEACH-VOLLEYBOLL

  1. Officiella resultat
  Om en match startar men ej avslutas, kommer matchen att ogiltigförklaras, förutom de spel som redan slutförts i enlighet med reglerna för respektive marknad.Vad gäller även om matchen skjuts upp och spelas om inom 36 timmar efter utsatt starttid.


  VATTENPOLO

  1. Officiella resultat
  Övertid räknas ej. Om en match startar men avbryts kommer alla bet att ogiltigförklaras, förutom de spel som redan slutförts i enlighet med reglerna för respektive marknad. Vad gäller även om matchen skjuts upp och spelas om inom 36 timmar efter utsatt starttid.


  VINTERSPORT

  Dessa regler täcker alpin skidåkning, längdskidåkning, skidskytte, Nordisk kombination, skridsko, backhoppning, snowboarding, freestyle skidåkning, bobsleigh, rodel och alla andra sporter i vinter-OS som ej är listade under de specifika sportreglerna.

  1. Uppskjutna eventVid fall där event skjuts upp, gäller spelet tills eventet är avslutat, officiellt inställt eller tills sju dagar passerat. Dock, under de olympiska spelen eller under VM, gäller spelet tills eventet är färdigt, oavsett om det är flyttat eller uppskjutet i mer än sju dagar. Spel annulleras endast om eventet ställs in officiellt.

  2. Backhoppning Båda deltagarna i ett head-to-head måste kvalificera sig för, och starta i tävlingen för att vad ska anses giltiga. Notera att en kvalificerad deltagare endast behöver ett giltigt hopp för att erhålla ett resultat (=fullfölja) tävlingen.

  3. SkidåkningSpel gäller trots eventuella ändringar gällande distans. Spel gäller sålänge ett resultat är officiellt godkänt.

  4. Nordisk kombinationBåda deltagarna måste starta i båda delgrenarna (backhoppning och längdåkning) och minst en måste erhålla ett resultat (=fullfölja tävlingen) för att vad ska anses giltiga.

  5. Skidskytte Över/under:
  Förutse om totala antal skott vid slutet av racet kommer vara över eller under. Om skidskytten startar men inte fullföljer racet kommer spelet annulleras. Spelet avgörs utifrån officiella resultat.


  ÖVRIGA IDROTTER

  För de sporter där reglerna inte täcks av den specifika sporten kommer de generella reglerna att gälla. För inhemska liga- och cupmatcher kommer 36 timmars regeln att gälla. Spel på OS, VM/EM och andra event kommer att kvarstå om inte tävlingen är permanent avstängd.

  Ansvarsfullt spelande

  Version: 1.0

  Datum: 31/12/2018

  Expekt Nordics Limited ("Expekt", "vi", "oss", "vårt"), som en del av Betclic Everest Group, har stor erfarenhet av onlinespel. Det är vår starka övertygelse att spel är en rolig aktivitet som kan underhållas på ett ansvarsfullt sätt av majoriteten av våra kunder.

  Samtidigt medger vi att spel borde ske på ett ansvarsfullt sätt. Vi är därför engagerade i att tillhandahålla en säker och hälsosam spelupplevelse till alla våra kunder, och vi gör vårt yttersta för att förhindra minderårigas åtkomst till våra spel och hjälpa dem som kan ha utvecklat spelrelaterade missbruk.

  För det ändamålet har Expekt infört en rad policyer och verktyg som förhindrar minderårigas spelande och tillåter spelare att styra sitt spelbeteende.

  1. Minderåriga spelare

  Expekt tillåter inte minderåriga att spela under några omständigheter. Vår webbplats innehåller tydlig information gällande åldersgränsen. Minderåriga som försöker öppna ett konto hos oss, eller personer som hjälper en minderårig att öppna ett konto, bryter mot våra användarvillkor.

  För att kunna öppna ett konto hos oss måste blivande kunder genomgå en registreringsprocess och verifieras med avseende på deras ålder och identitet. Processen är bland annat utformad för att förhindra minderåriga från att öppna ett konto hos oss.

  Du kan göra följande för att hjälpa oss att skydda minderåriga:

  1. Dela inte dina inloggningsuppgifter med någon.

  2. Använd inte funktionen "Kom ihåg mitt lösenord".

  3. Dela inte dina bank- eller kortuppgifter med en minderårig.

  4. Installera programvara på din dator som blockerar åtkomst till vissa webbplatser om personer under 18 år är en del av ditt hushåll.

  .

  2. Spelmissbruk

  Det finns många aktiviteter som kan bli ett problem om de inte utövas på ett måttligt sätt, såsom alkoholkonsumtion, shopping eller till och med datorspel. Detsamma gäller spel. Tecken på missbruk är ofta enkla att övervaka och behöver inte nödvändigtvis vara pengarelaterade.

  Spel kan bli ett symptom för ett större problem. Det kan t.ex. vara att spel har blivit ett sätt att fly från ett annat problem. Det är därför viktigt att identifiera denna typ av beteende så tidigt som möjligt. Lyckligtvis kan de flesta delta i spelaktiviteter problemfritt.

  3. Så vet du om du är i riskzonen

  Expekt har etablerat åtta nyckelregler för säkert och ansvarsfullt spelande:

  1. Spel bör vara roligt och ska inte ses som en karriär.

  2. Fördubbla aldrig bara för att vinna tillbaka förluster.

  3. Ställ in en budget per dag/vecka/månad inom gränserna för vad du har råd att spela bort.

  4. Spela aldrig om pengar när du är påverkad av alkohol, droger eller om du känner dig trött eller nere.

  5. Håll koll på hur mycket tid du har spenderat online och håll reda på hur mycket du har satsat.

  6. I kasinospel, och när du spelar poker, ta pauser då och då för att se till att du håller dig pigg.

  7. Sätt en budget innan du börjar spela, och håll fast vid den.

  8. Ha kul!

  Om du känner att du riskerar att utveckla ett spelberoende, finns det många specialisttjänster och webbplatser som kan erbjuda hjälp. För att hjälpa dig att bestämma om spel blev ett problem, kan du även ta självtestet som finns på vår webbplats.

  4. Våra verktyg för ansvarsfullt spel

  Expekt erbjuder ett brett utbud av verktyg som kan hjälpa dig att styra ditt spelbeteende och hjälpa dig om du känner att du utvecklar ett spelberoende.

  Vi har infört en uppsättning av åtgärder så att kunderna kan satsa och spela i en säker miljö. Ditt konto har utformats och upprättats på ett sätt som tillåter dig att ha kul på ett ansvarsfullt sätt.

  När du spelar spel som involverar riktiga pengar, vänligen kom ihåg att resultatet aldrig är säkert. Även om ett mynt har singlats tio gånger, och landar med krona upp tio gånger, är chansen att det blir klave på nästa singlande fortfarande 50 %.

  Det finns dock vissa sätt du kan tillämpa för att göra din upplevelse både säkrare och roligare. Vi uppmuntrar dig att överväga alla nedanstående åtgärder när du spelar.

  4.1. Insättningsgränser

  Det är alltid en bra idé att ge dig själv en budget. Insättningsgränser är därför utformade för att hjälpa dig att styra de belopp du spenderar på spel. Vår webbplats innehåller logotyper som länkar till verktyget för insättningsgräns.

  Du måste ställa in en gräns per dag/vecka/månad för insättningar. Du kan alltid konfigurera dina gränser på sidan "Ansvarsfullt spel" på ditt konto. Du kan inte sätta in mer pengar när gränsen för den inställda perioden har uppnåtts. En begäran om att höja en insättningsgräns kommer att träda i kraft 72 timmar efter det att instruktionen har givits. Det här låter dig tänka över om du faktiskt vill höja gränsen. En begäran om att sänka en insättningsgräns träder i kraft omedelbart.

  Om du höjer eller ställer in din insättningsgräns med mer än 10 000 SEK per månad, kommer Expekt att kontakta dig för att uppfylla sin omsorgsplikt. Högst ¼ av prisbasbeloppet kan sättas in på konton av tillfällig karaktär.

  Vänligen observera att det är obligatoriskt för våra kunder att ställa in de indikerade insättningsgränserna. Detta måste ske vid registrering.

  4.2. Gränser för inloggningstid

  Gränser för inloggningstid är utformade för att hjälpa dig att styra hur mycket tid du spenderar på spel. Vår webbplats innehåller logotyper som länkar till gränsverktyget för inloggningstid. Du måste ställa in en gräns per dag/vecka/månad för inloggningstid. Du kan alltid konfigurera dina gränser på sidan "Ansvarsfullt spel" på ditt konto. Du kommer att loggas ut när den inställda inloggningstiden har uppnåtts. En begäran om att höja en gräns för inloggningstid kommer att träda i kraft 72 timmar efter det att instruktionen har givits. Det här låter dig tänka över om du faktiskt vill höja gränsen. En begäran om att sänka en gräns för inloggningstid träder i kraft omedelbart. Vänligen observera att det är obligatoriskt för våra kunder att ställa in de indikerade gränserna för inloggningstid. Detta måste ske vid registrering.

  4.3. Verklighetskontroller

  Under en spelsession får kunderna varningar varje timme som informerar dem om deras:

  • Vinster.

  • Förluster.

  • Inloggningstid.

  Kunderna måste därefter bekräfta visningen av informationen genom att bekräfta om de vill fortsätta spela.

  4.4. Spåra din aktivitet

  En av de viktigaste faktorerna för ansvarsfullt spelande är att tillåta kunder att spåra sin egen spelaktivitet. Därför får våra kunder vid varje inloggning tydlig information om:

  • Expekts åtgärder för ansvarsfullt spel.

  • Deras egna insättningsgränser.

  • Deras ackumulerade förluster under de senaste 12 månaderna.

  När en kund loggar in i systemet finns även en popup-ruta med information om datum och tid för den tidigare omedelbara inloggningen tillgänglig. Dessutom har alla kunder möjlighet att få information om sin aktivitet via sitt konto. Kontot ger åtkomst till information om bland annat saldo, spelhistorik, vinster, insättningar, uttag och andra transaktioner. Sådan information är tillgänglig för kunderna på deras respektive konto i 12 månader.

  4.5. Egenavstängning

  Om du känner att du är på väg att bli spelberoende, bör du överväga att utestänga dig från alla spelmiljöer, både online och offline. Vi har åtgärder på plats för att säkerställa att, så snart din begäran om egenavstängning är behandlad, vi inte längre tillåter dig att spela via någon tillgänglig enhet. Vänligen observera att egenavstängning gäller för alla spelmiljöer som vi erbjuder.

  Vid varje inloggning kontrollerar vårt system om den befintliga kunden har bestämt sig för egenavstängning, antingen hos oss eller med regulatorn. Om kontrollen visar att kunden faktiskt har använt alternativet för egenavstängning, kommer kundens spelåtkomst att nekas. Om den befintliga kunden permanent bestämde sig för egenavstängning med regulatorn, kommer kontot som innehas med Expekt att avslutas. Vår webbplats länkar till regulatorns webbplats där en anmälan om egenavstängning kan lämnas in, och innehåller logotyper som länkar till Expekts verktyg för egenavstängning.

  Blivande kunder som har beslutat sig för egenavstängning med regulatorn kommer inte att kunna öppna ett konto hos Expekt tills perioden för egenavstängning har upphört eller upphävts. Registrerade spelare får möjligheten att utestänga sig från spel:

  • Temporärt: egenavstängningen varar under en period mellan 1 och 12 månader. Spelåtkomst nekas.

  • Permanent: egenavstängning varar tills den upphävs av kunden, men den får inte upphöra innan 12 månader har passerat. Kontot avslutas.

  • Omedelbart (betänketid): tillämpas omedelbart under 24 timmar. Spelåtkomst nekas.

  Efter egenavstängning gör vi vårt bästa för att inte skicka ut ytterligare marknadsföringsmaterial till dig.

  Vid ett fall av självexkludering när ett bet är pågående, blir dessa bets inte annulerade och alla vinster från utkomsten blir betalt till användaren. Av den anledningen måste användaren kontakta kundservice@expekt.se för överföringen av dessa vinster. Dock ska dessa vinster ej betalas ut om Expekt har en giltig anledning att inte betala ut vinsten till användaren. Våra kunder är alltid välkomna att kontakta kundservice@expekt.se för dessa frågor och utbetalning av vinster.

  Våra kunder har alltid möjlighet att avsluta sitt konto av skäl som inte relaterar till en önskan kring att hantera spel eller utgifter. Vänligen observera även att vi efter eget gottfinnande, och från fall till fall, kan besluta att avsluta en kunds konto om vi anser att en kund skulle dra nytta av permanent utestängning.

  4.6. Självtest

  Expekt erbjuder alla sina kunder möjligheten att bedöma sitt spelbeteende. Därför länkar vår webbplats till ett självtest som tillhandahålls av Stödlinjen.

  5. Kreditförbud

  Expekt erbjuder eller underlättar inte möjligheten för kunder att få kredit för spel.

  6. Kundservice

  Alla medlemmar i vårt kundserviceteam har utbildats i socialt ansvar och är medvetna om riskerna med spelmissbruk. Om du känner att du kan vara i riskzonen, är de här för att hjälpa dig genom att förklara vilka åtgärder du kan vidta för att begränsa ditt spel och hänvisa dig till enheter som kan hjälpa dig. Tveka inte att kontakta vårt kundserviceteam: +356 2345 5425; kundservice@expekt.se.

  7. Behandling

  Om du känner att du skulle ha nytta av professionell hjälp gällande ditt spelbeteende, eller om du känner någon som kan vara i riskzonen, finns det ett antal rådgivningstjänster som kan ge adekvat stöd. En av dem är Stödlinjen, som arbetar på uppdrag av svenska socialdepartementet. Dess främsta uppgift är att ge råd och stöd till personer med spelrelaterade problem, samt deras familj. Det är möjligt att kontakta institutionen via telefon, chatt eller webbformulär. Stödlinjen erbjuder även individer möjligheten att genomföra en självbedömning som syftar till att göra det möjligt för spelarna att identifiera om de har spelrelaterade problem eller riskerar att utveckla sådana problem.

  www.stodlinjen.se

  8. Blockering av programvara

  Om du känner att du riskerar att utveckla ett spelberoende eller vill vara säker på att ingen, inklusive dig själv, kan komma åt spelwebbplatser, kan du överväga att installera programvara som syftar till att förhindra användare att komma åt sådana webbplatser. Det finns icke-anslutna webbplatser som erbjuder installerbara produkter som syftar till att blockera spelrelaterade webbplatser eller programvara. Ett exempel på en sådan produkt är Betfilter (http://www.betfilter.com/). Denna programvara kan inte tas bort från en enhet när den väl installerats. Detta för att garantera maximalt skydd för personer som drabbats av spelproblem. Betfilter fungerar även på befintliga nedladdningsbara klienter som finns på din enhet.

  9. Ansvarsbegränsning

  Samtidigt som vi gör vårt bästa för att erbjuda dig en mängd olika verktyg så att du kan spela på ett ansvarsfullt sätt, vänligen observera att vi inte tar något ansvar, och utesluter alla former av ansvar, i de fall då du bryter mot våra användarvillkor genom att öppna eller försöka öppna flera konton hos oss och/eller genom att tillhandahålla falska och/eller vilseledande uppgifter och/eller personuppgifter. Om du lyckas öppna ett nytt konto med hjälp av falska uppgifter, eller på liknande sätt, accepterar du att allt ansvar för eventuella förluster som senare uppkommer till följd av användande av våra tjänster inte kommer att falla på Expekt.


  1.

  Inledning


  Personuppgiftsansvarig när det gäller denna integritetspolicy (Integritetspolicy) är Mangas Gaming Malta Limited – ett bolag registrerat på Malta med organisationsnummer C 46185 och med huvudkontor på adress Level 3, Tagliaferro Business Centre, High Street c/w Gaiety Lane, Sliema, SLM1551, Malta.  Dataskyddsombud: Om du har några frågor eller vill komma i kontakt med vårt dataskyddsombud kan du skicka ett e-postmeddelande till: Kundservice@expekt.se


  Betclic ("vi", "oss", "Betclic", "vår"), är ett firmanamn inom Betlic Everests Group ("Gruppen"). Mangas Gaming Malta Ltd driver webbplatserna www.betclic.com, och alla versioner av den ("Webbplatsen" eller "Webbplatserna" och mobilapplikationen m.betclic.com och alla versioner av den ("Mobilerbjudandet"). De licensierade bolagen bland vilka varumärket Betclic ingår som en del, omfattar holdingbolag eller dotterbolag och andra enheter som ingår i Gruppen.

  Vi vidtar strikta säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och är angelägna om att respektera och skydda integriteten för alla besökare och kunder ("du, "dig", "din") på vår webbplats.

  Alla hänvisningar till "personuppgifter" i denna integritetspolicy avser personuppgifter om en fysisk person vilket möjliggör att personen direkt eller indirekt kan identifieras via de tillhandahållna uppgifterna. Följande information lämnas av oss för att våra besökare ska få full information om hur vi insamlar, lagrar, använder och skyddar dina personuppgifter och för att förklara vilka rättigheter du har när det gäller dessa uppgifter. När du besöker Betclics webbplatser, utnyttjar vårt Mobilerbjudande eller registrerar dig som användare av våra tjänster ("Tjänster") och öppnar ett spelkonto ("Konto") och när du kontaktar oss tillämpas vår Integritetspolicy.

  Vi betraktar de uppgifter som du lämnar till oss som strikt privata uppgifter som enbart får användas av oss, av medarbetare i vår Grupp eller av noga utvalda tredjeparter som respekterar bestämmelserna i dataskyddsförordningen för att administrera det konto du öppnar hos oss, för att skapa kundprofiler, för att garantera säkerheten på webbplatsen, för att skicka marknadsföringsmeddelanden och för att du ska kunna använda våra tjänster.

  Betlic är angelägna om att noga följa EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och alla övriga nationella lagar och regler om skydd av personuppgifter och elektronisk kommunikation som avser behandling av personuppgifter, vilka gäller eller kommer att träda i kraft under den tid som denna integritetspolicy är gällande (gemensamt kallade "Dataskyddsbestämmelserna").

  Observera att du kan välja om du vill tillåta oss, någon annan medlem i vår Grupp eller någon av våra partners att använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Om du inte vill att dina personuppgifter används överhuvudtaget kommer det inte att påverka de tjänster vi levererar till dig.

  Ta dig tid att noga läsa igenom vår Integritetspolicy. Om du önskar mer information eller har frågor om integritet eller sekretess är du välkommen att kontakta vårt Integritetsteam.

   

  2. Vilka personuppgifter insamlas och för vilket ändamål?
  Den information som vi insamlar gör att vi kan erbjuda våra kunder säkra och användarvänliga villkor. Vårt syfte är att kunna erbjuda bästa möjliga tjänster och samtidigt försäkra oss om att betting och spel på vår webbplats ska vara till nöje och avkoppling! Om vi insamlar uppgifter som avsevärt avviker från den typ av information vi tidigare insamlat eller avsevärt ändrar det sätt på vilket vi använder dina uppgifter, kommer vi att meddela dig samtidigt som vi eventuellt gör ändringar av denna Integritetspolicy.

  A.    Behandling av personuppgifter endast för serviceändamål

  Vi insamlar följande uppgifter när du besöker våra webbplatser, när du utnyttjar vårt Mobilerbjudande, när du registrerar dig för användning av våra tjänster genom att öppna ett konto eller när du kontaktar oss:

  •    Uppgifter för registrering. Följande uppgifter lämnar du till oss när du ska öppna ett konto hos oss: förnamn, efternamn, kön, födelsedatum, bostadsort, postadress, e-postadress, telefonnummer, språk, valuta, pass- eller ID-kortnummer, nationalitet och födelseort. Du kommer också att behöva ange valfria inloggningsuppgifter – nämligen användarnamn, lösenord och svaret på den hemliga frågan som sparas hos oss. Om du registrerar dig preliminärt innan du fullt ut registrerat dig som kund behöver vi få följande information av dig: titel, förnamn, efternamn, födelsedatum och e-postadress. Vi lagrar denna information för att kunna ge dig ett förhandsifyllt registreringsformulär om du bestämmer dig för att definitivt registrera dig hos oss.

  •    Ekonomiska uppgifter och ID-uppgifter. Vi behöver dessutom uppgifter om betalningsmetod och betalningsuppgifter (banköverföring, kreditkort eller annat accepterat betalningssätt) för att du ska kunna kreditera ditt konto. Innan första uttaget från ditt konto kommer vi att be dig att skicka en kopia av ett officiellt dokument (t.ex. pass, körkort eller annan godkänd identitetshandling) för att bekräfta att de uppgifter du har lämnat är korrekta. Vi kan komma att begära ytterligare uppgifter och/eller dokument om dig, t.ex. om hur och varifrån du fått tillgång till dina medel och tillgångar; detta för att vi ska uppfylla våra förpliktelser med avseende på bestämmelserna om penningtvätt. Vi kan komma att använda personuppgifter som du lämnat för att kunna utföra anti-bedrägerikontroller och fullgöra våra förpliktelser med avseende på tillämpliga lagar och regler. Personuppgifter som inges kan komma att lämnas ut till kreditvärderingsinstitut eller bedrägeribekämpningsbyråer som kan komma att spara dessa uppgifter. Detta görs endast för att bekräfta din identitet – det görs ingen kreditkontroll och din kreditvärdighet påverkas inte. När du kontaktar vår kundsupport kan dina samtal bli inspelade och användas i utbildningssyfte. Innehållet kan komma att lämnas ut om detta begärs av myndighet och/eller med stöd av rättslig bestämmelse i gällande lag.

  •    Tekniska uppgifter. När du utnyttjar vårt Mobilerbjudande insamlar vi följande uppgifter om dig: IP-adress, internetoperatör och vilken typ/version av webbläsare som du använder. Vi begär att få dessa uppgifter för att försäkra oss om att du kan identifiera dig när du använder webbplatsen, att du inte är för ung för att få utnyttja våra tjänster, för att förbättra våra tjänster och hålla dig uppdaterad om våra tjänster ifråga om sådant som kan vara av intresse. Vi använder oss av geolokaliseringsverktyg för att registrera din internetprotokolladress (IP-adress) och för att jämföra den med ditt användar-ID för att förhindra bedrägerier och skapa en verifieringskedja. I likhet med de flesta webbplatsservrar använder vi loggfiler. Detta inkluderar IP-adresser, IP-adresser, webbläsartyp, internetserviceleverantör (IPS), referens/utgångssidor, typ av plattform, datum/tidstämpel och antal klick, spårning av användarens rörelser totalt sett och inhämtande av demografisk information för insamlingsändamål.

  Förutom ovan angivna ändamål insamlar och behandlar vi dina uppgifter för följande ändamål:

  •    för att skicka skriftliga kommunikationer till dig vid eventuella ändringar av tjänsterna, tekniska uppdateringar, underhåll som innebär tillfällig stängning av en eller flera av våra tjänster och ändringar av de regler och/eller villkor som ligger till grund för tjänsterna,

  •    tillhandahållande av kundsupport när du kontaktar oss,

  •    skapande av spelprofiler och säker tillgång till webbplatsernas tjänster och administration av spelkonton,

  •    skydd mot bedrägliga aktiviteter och olagliga aktiviteter inklusive aktiviteter som syftar till att skada spelens integritetsskydd,

  •    uppföljning av eventuella klagomål och tvister,

  •    förfrågningar för institutionella subjekts räkning med anledning av nödåtgärder.

  B.    Behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål

  Om du har gett ett kompletterande och tydligt medgivande vid tidpunkten för aktivering av begärd tjänst eller efter aktivering av spelkontot kan vissa av dina personuppgifter komma att behandlas av Betclic i samband med kommunikationer/reklamutskick, information och kommersiell information från Betclic eller tredjeparter.

  Vi använder den e-postadress du har lämnat till oss särskilt för att skicka ett e-postmeddelande där vi välkomnar dig till Betclic. Sedan du lämnat ditt samtycke, kan vi från tid till annan komma att skicka e-postmeddelanden till dig, brev via post och SMS-meddelanden som innehåller information som kan gälla allt från specialkampanjer till teknisk och annan information om vilka tjänster vi och andra bolag i vår Grupp har att erbjuda. Om du vill avföras från vår utskickslista gör du det enkelt genom att antingen ändra dina kontoinställningar eller klicka på "Avanmälan" längst ned i e-postmeddelandet. Om du sagt ja till att ta emot erbjudanden från Betclic och/eller våra samarbetspartners på sidan för föranmälan och om du senare vill avanmäla dig, klickar du bara på "avanmälan"-länken i e-postmeddelandet. Om du inte vill få SMS-meddelanden kan du avanmäla den tjänsten genom att följa anvisningarna om avanmälan i det SMS-meddelande som skickats till dig. Om du valt att ta emot erbjudanden från våra utvalda samarbetspartners kan du avanmäla dig från utskickslistan genom att ändra dina inställningar i "Mitt konto" och "Nyhetsbrev".

  Förutom för ovan angivna ändamål behandlar vi dina uppgifter även för följande ändamål: •    för att visa eller skicka reklam, information och erbjudanden som du kan vara intresserad av, •    för direkta och indirekta säljaktiviteter, •    marknadsundersökningar och undersökningar rörande kundtillfredsställelse med avseende på kvaliteten hos tillhandahållna tjänster på webbplatsen/Mobilerbjudandet.

  C.    Behandling av personuppgifter för legitima ändamål

  Enligt Artikel 6, f) i GDPR kan vi behandla uppgifter som är listade i punkt A ovan även på automatiserad väg för att kunna övervaka din användning av våra tjänster inklusive loggfiler, såsom IP-adresser, webbläsartyp, internetleverantör, referens-/utgångssidor, typ av plattform, datum/tidstämpel och antal klick, spårning av användarens rörelser totalt sett och insamlande av demografisk information för användning i aggregerad form. Vi behandlar dessa uppgifter för följande ändamål: •    för analys av trender och administration av webbplatsen för att kunna förbättra våra tjänster till dig, •    för att uppdatera dig om tjänster som kan vara av intresse för dig, •    för att öka effektiviteten och säkerheten hos webbplatsen, •    för att genomföra en potentiell fusion, försäljning av tillgångar eller överföring av hela eller en stor del av Betclics verksamhet, genom att lämna ut och överföra dina personuppgifter till en eller flera tredjeparter som ingår i transaktionen som en del av den. Den som förvärvar oss eller en del av vår verksamhet kommer att ha rätt att fortsätta att använda dina uppgifter, dock endast på det sätt som anges i denna integritetspolicy såvida inte annat särskilt meddelas.

  3. Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter
  Vi tar vårt ansvar enligt dataskyddsförordningen på största allvar och försäkrar oss om att vi endast insamlar och behandlar uppgifter om dig på ett sätt som uppfyller de krav som ställs enligt tillämpliga lagar och förordningar.

  Så snart dina personuppgifter lämnats till oss ska de skyddas, förvaras säkert i vår databas och enbart användas för de ändamål för vilka de insamlats.

  Vår behandling av dina personuppgifter för de ändamål som listats under punkt A i avsnitt 1, kommer i huvudsak att vara nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra tjänster, d.v.s. för att kunna uppfylla ett kontrakt eller för att vi ska följa tillämpliga lagar och/eller förordningar enligt bestämmelserna om penningtvätt och relevanta lagar och förordningar om spel och betting på nätet. Om de uppgifter som ska anges för ovan nämnda ändamål saknas, är ofullständiga eller felaktiga innebär det att vi tyvärr inte kan tillhandahålla våra tjänster till dig. Att tillåta dig att använda våra tjänster skulle innebära att vi bröt mot våra rättsliga förpliktelser.

  Vår behandling av dina personuppgifter för de ändamål som är listade under punkt B i avsnitt 1 ovan grundar sig på ditt tidigare lämnade medgivande. Det är du som väljer om du ska lämna dina uppgifter eller inte och om du inte ger ditt godkännande får det inga följder när det gäller det avtal du tecknat med oss. Vi påminner dig om att de uppgifter som är listade kan bidra till bättre serviceerbjudanden och andra erbjudanden som kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst kontrollera och återkalla ditt medgivande för dessa ändamål (genom att gå till "Nyhetsbrev" på "Mitt konto").

  Efter att du meddelat att du inte ger ditt godkännande eller återkallar det kommer dina uppgifter att behandlas endast för de ändamål som anges i punkt A och C i avsnitt 1 ovan.

  Vår behandling av dina personuppgifter för de ändamål som är listade under punkt C i avsnitt 2 ovan grundar sig på Betclics legitima intresse av de ekonomiska aktiviteter som hänvisas till där, vilket på ett korrekt sätt avvägs mot dina intressen genom att databehandlingen utförs endast inom ramen för vad som är nödvändigt.

  Denna databehandlingsaktivitet som baseras på legitima intressen är inte obligatorisk och du kan invända mot databehandlingen när du så vill via de funktioner som definieras i denna integritetspolicy.

  4.    Dina rättigheter att få tillgång till och kontrollera dina personuppgifter
  För utövandet av dina rättigheter kan du när som helst kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy.team@betclicgroup.com. Vi kommer att göra vårt bästa för att tillmötesgå alla dina förfrågningar inom en månad från den dag du framställde dem. Observera att vi måste verifiera din identitet innan vi kan få tillgång till din förfrågan.

  Enligt gällande lag har du rätt att:  • Ändra eller korrigera dina personuppgifter som kan ha blivit ändrade eller ogiltiga,  •   Begära information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar,  •  Invända mot vår behandling av dina uppgifter efter att du har blivit registrerad hos oss. Det måste tydligt framgå att så snart ekonomiska transaktioner har behandlats på ditt konto är vi skyldiga att följa bestämmelserna om distansspel och penningtvätt.


  •  Inge klagomål till en kontrollmyndighet på Malta (lead authority) eller till en kontrollmyndighet i den EU-medlemsstat där du är bosatt om du anser att dina rättigheter blivit kränkta,  •  Begära att dina uppgifter raderas. Betclici är dock förpliktade att enligt bestämmelserna om penningtvätt behålla alla uppgifter under fem år efter avslutande av ett kontot. Detta innebär att dina uppgifter kan raderas först efter ovan angivna tidsperiod. Skulle du göra en sådan förfrågan kommer ditt konto att stängas och dina uppgifter inte behandlas förutom för uppfyllande av vad som åligger personuppgiftsansvarig enligt gällande lagar och regler.

  o    begära en begränsning av behandlingen av dina uppgifter i de fall där: i) du ifrågasätter korrektheten hos personuppgifterna till dess Betclic har vidtagit nödvändiga åtgärder för att korrigera uppgifterna eller verifiera deras korrekthet, ii) behandlingen är olaglig men du inte vill att vi ska radera dina personuppgifter, iii) Betclic inte längre behöver dina personuppgifter för behandling, men du begär att få dem för att ställa, utöva eller försvara dig mot rättsliga krav, eller iv) om du har invänt mot behandling som påstås ske på grund av legitima intressen, och inväntar besked om huruvida Betclic har tvingande legitima skäl att fortsätta att behandla uppgifterna eller inte.  •  Få tillgång till dina uppgifter och begära att vi skickar en kopia av de personuppgifter som du lämnat, i ett strukturerat, standardiserat och maskinläsbart format och äger rätt att få dessa uppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig i samband med att vi behandlar dina personuppgifter, beroende på ditt medgivande eller det faktum att behandlingen är nödvändig för tillhandahållandet av våra tjänster och personuppgifterna behandlas på automatisk väg.

  Du har också rätt att välja bort att få marknadsföringsinformation om våra och/eller våra samarbetspartners tjänster.

   

  5. Mottagande av uppgifter
  Om du väljer att använda tjänsten Refer-A-Friend där du informerar en vän om vår webbplats kommer vi att fråga efter din väns e-postadress och automatiskt skicka ett engångsmail till honom/henne där vi föreslår ett besök på vår webbplats och att han/hon registrerar sig hos oss. Vi kommer att skicka ditt namn till din vän och uppge dig som referensperson. Om din vän inte registrerar sig hos Betclic kommer vi inte att lagra vännens e-postadress i någon databas och vi kommer inte att kontakta vännen efter att vi har skickat detta e-postmeddelande såvida inte du återigen eller någon annan kund rekommenderar Betclic till vännen via tjänsten Refer-A-Friend. Tjänsten Refer-A-Friend finns eventuellt inte tillgänglig inom alla jurisdiktionsområden eller för alla kunder.

  Som ett led i vårt samarbete med affärsbanker och/eller de bolag som ansvarar för verifieringen av att kreditkort är äkta eller för behandlingen av uppgifter vid elektronisk betalning har dessa verksamheter tillgång till dina personuppgifter. De har emellertid endast rätt att använda dessa uppgifter för behandlingsändamål eller i samband med rättsliga undersökningar (till exempel vid misstänkt penningtvätt). Vi kan också komma att ingå partnerskap med databehandlare och bolag inom säkerhet, åldersverifikation och identitetsverifikation för att vi ska försäkra oss om att vi följer relevanta bestämmelser. Sådana bolag kan få tillgång till dina personuppgifter för att de ska kunna behandla nödvändiga uppgifter och upprätthålla säkerheten på webbplatsen. De bolag vi väljer för utförandet av dessa funktioner följer strikta policyer om personuppgiftsskydd. Vi kommer att vidta alla rimligen nödvändiga åtgärder för att se till att din information behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna integritetspolicy. Vi kommer inte att avslöja beloppen på dina vinster eller förluster till någon person eller tredje part än till dig själv såvida vi inte är förpliktade enligt lag att avslöja sådana uppgifter till behöriga myndigheter. Det är din plikt att redovisa dina vinster till berörda myndigheter om du är bosatt i ett land där sådana vinster är föremål för beskattning. Vi förbehåller oss rätten lämna ut alla våra kunders personuppgifter till bolag som erbjuder betalningstjänster och till offentliga myndigheter, rättsliga myndigheter eller andra berörda myndigheter om detta är nödvändigt eller krävs i samband med rättslig undersökning och/eller i samband med att vi på rimliga grunder misstänker att det har skett bedrägerier eller kriminella handlingar och för att vi ska kunna utföra våra förpliktelser enligt relevanta bestämmelser om bedrägeri, penningtvätt och andra tillämpliga lagar och förordningar.

  När det gäller denna Integritetspolicy avser "Kontrollorgan" en myndighet som har utfärdat en licens för distansspel till något av Betclic Everest-koncernens bolag. Begreppet avser alla kontrollorgan och/eller spelorgan som har översyn över de policyer som styr integriteten och verkställandet av de regler som gäller för en viss sport och/eller spel samt avslöjandet av kriminella aktiviteter. Betclic Everest-gruppen och/eller bolag som ingår i bolagsgruppen förbehåller sig rätten att upprätta och ingå avtal med dessa kontrollorgan och att lämna ut kunduppgifter om det skulle avslöjas eller komma till kännedom att brott begåtts mot sådana regler eller lagar eller i övrigt innebär ett hot mot integriteten för berörd sport eller berört spel. Dessa organ kan sedan använda dina personuppgifter för att göra undersökningar och agera vid denna typ av brott i enlighet med fastställda rutiner.

  Vi kan dessutom lämna ut dina personuppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 1 ovan till någon av följande kategorier av tredjeparter som vi har förtroende för och har anlitat för:

  •    installation/underhåll av IT/telematiksystem,
  •    assistans, annonsering, reklamkampanjer och kommunikationer till våra kunder (t.ex. call center),
  •    utskrifter och översändande av dokumentationer till våra kunder.

  En komplett lista över databehandlare finns att få på begäran. Skicka begäran till e-postadressen privacy.team@betclicgroup.com.

  De personuppgifter som lämnas av våra kunder kan komma att lagras och/eller behandlas i länder där vi eller våra samarbetspartners, leverantörer, dotterbolag eller ombud har utrustning inklusive platser utanför EES-området. För överföringar från EU till länder som Europeiska kommissionen inte betraktar som säkra, har vi installerat lämpliga och passande säkerhetssystem för att skydda dina personuppgifter. På så sätt blir dina personuppgifter överförda i enlighet med de krav och förpliktelser som gäller enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Betclic kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att så fort personuppgifter ska överföras kommer detta att göras enbart inom Gruppen och av dess utvalda samarbetspartners som har standarder för integritet och sekretess som uppfyller erforderliga krav oavsett lokalisering.

  Betclic kan också överföra dina personuppgifter till ett tredjeland utanför EU om kommissionen har fastställt att detta tredjeland, ett territorium eller en eller flera specificerade områden inom berört tredjeland kan garantera ett säkert skydd av uppgifterna.

  Vid överföring till USA tillämpas EU-US Privacy Shield.

  Betclic ansvarar endast för sin egen policy om integritet och cookies och lämnar inga garantier angående standarden på de integritetspolicyer som tillämpas av tredjeparter som har lagt in länkar på våra webbplatser. Vi rekommenderar dig starkt att du, när du går till en extern webbplats via en länk på vår webbplats, tar dig tid att läsa igenom integritetspolicyn för den nya webbplats som du då kommer till. Vi kan inte hållas ansvariga för dina uppgifter som lämnats till tredje parters webbplatser eftersom vi inte har någon kontroll över dem.

  ↑TILLBAKA TILL ÖVERST PÅ SIDAN

  6.    Bevarande av dina personuppgifter
  Dina personuppgifter kommer att lagras under den tid som krävs för att uppfylla det ändamål för vilket de insamlats i enlighet med vad som anges i denna integritetspolicy.

  Som vår kund kan du eller vi stänga ditt konto hos när som helst. Efter att ha stängt ditt konto kommer vi att behålla dina personuppgifter som insamlats för de ändamål som är listade under punkt A och C i avsnitt 1 i vårt register under minst fem år med undantag för när det är nödvändigt att behålla uppgifterna för att kunna agera i samband med eller för att vidta rättslig åtgärd, på grund av begäran av behöriga myndigheter eller enligt bestämmelserna om penningtvätt, skatter och moms enligt vad som framgår av bestämmelserna om penningtvätt. Uppgifter om ekonomiska transaktioner kommer att arkiveras under ytterligare fem år vilket är ett krav enligt bestämmelserna om skatter och moms. Vi kommer att använda dina uppgifter endast ifall detta krävs av behöriga myndigheter i samband med bedrägeri eller undersökning om annan olaglig verksamhet. Detta är enda undantaget när det gäller användningen av dina personuppgifter fram till dess att de definitivt raderas från våra arkiv.

  Personuppgifter som insamlas för de ändamål som är listade under punkt B i avsnitt 1 ovan som rör till exempel utsändande av marknadskommunikationer och enkäter sparas så länge kontraktet med Betclic löper och därefter i 24 månader.

  ↑TILLBAKA TILL ÖVERST PÅ SIDAN

  7.    Automatiserad behandling
  För ditt skydd, för vårt legitima intresse av att skydda oss mot bedrägeri och värna om vårt rykte samt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser för distansspel och bestämmelserna om penningtvätt använder vi automatiserade system som en hjälp att övervaka och granska våra kunder. Dessa system hjälper oss att identifiera kunder som kan kräva särskild uppmärksamhet. Alla slutliga beslut som fattas ifråga om våra åtgärder fattas av fysiska personer i en beslutsprocess där fysiska personer agerar.

  8. Skydd av minderåriga
  De online-bettingtjänster och speltjänster vi erbjuder är strängt förbjudna för den som inte fyllt 18 år eller är för ung för att få utöva online-betting och spel enligt lagarna i det jurisdiktionsområde där personen bor. Minderåriga får därmed inte registrera sig på vår webbplats eller Mobilerbjudandet och får inte heller lämna några personuppgifter till oss. Vi insamlar bevis på identitet från våra kunder som en del av vår åldersverifikationsprocess.

  Om vi upptäcker att någon som är minderårig spelar hos Betclic ska hans/hennes vinster konfiskeras och hans/hennes konto spärras omedelbart. Betclic förbehåller sig rätten att göra en säkerhetskontroll för att bekräfta din identitet och ålder. Ditt godkännande av vår policy om integritet och cookies ger oss rätt att utföra sådana säkerhetskontroller vilket kan inkludera beställning av kreditupplysningar eller verifikationer av den information som ingetts av dig till tredjeparts databaser.

  ↑TILLBAKA TILL ÖVERST PÅ SIDAN

  9. Cookies
  Vad är en cookie?
  En cookie är en kort textfil som skickas via din webbläsare och sparas i din utrustning när du besöker en webbplats. Din webbläsare skickar sedan dessa cookies tillbaka till den ursprungliga webbplatsen vid varje besök därefter eller till en annan webbplats som känner igen dessa cookies. Vi använder cookies för navigationsändamål och för att optimera våra tjänster och göra dem mer personliga, t.ex. för att få sidorna att laddas snabbare genom att visst innehåll finns lagrat i din webbläsare eller för att hjälpa oss att autentisera dig för att kunna ge dig ett mer personligt innehåll. Du kan läsa mer om cookies och hur man hanterar dem på t.ex. www.allaboutcookies.org

  Vi använder olika typer av cookies på vår webbplats och var och av dem har sin specifika funktion.

  Cookies som anses vara absolut nödvändiga
  Dessa cookies gör att du kan använda huvudfunktionerna på vår webbplats och få tillgång till säkra områden på vår webbplats (till exempel åtkomst till ditt konto). Utan dessa cookies fungerar vår webbplats inte som den ska. Dessa cookies garanterar också säkerheten på webbplatsen för Betclic och deras användare. Vi använder till exempel sessionscookies för att se hur lång tid du är uppkopplad. Det är därför du ombeds att koppla upp dig på nytt när det har gått en viss tid. Vi använder också en permanent identifieringscookie som registrerar ditt användarnamn (men inte ditt lösenord) för att göra det enklare nästa gång du kopplar upp dig genom att fältet "Användarnamn" fylls i på förhand.

  Analyscookies
  Dessa cookies möjliggör för oss att mäta webbplatsfrekvens för att veta hur den används och hur användarna reagerar på föreslagna produkter. På så sätt gör de insamlade uppgifterna att vi kan förbättra vår webbplats och din surfupplevelse. De insamlade uppgifterna är strikt anonyma och används enbart för statistisk bearbetning. För detta ändamål anlitar vi en tredjepart: Google Analytics. Om du inte vill att Google Analytics samlar in eller använder dina uppgifter kan du direkt med hjälp av din webbläsare avregistrera dig på följande Googlesida (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

  Funktionscookies
  Med dessa cookies kan du få en mer personlig upplevelse på vår webbplats (till exempel att du får en påminnelse om att göra din första insättning eller att du direkt förflyttas till ditt favorituniversum). Tack vare dessa cookies kan du också, beroende på varifrån du är ansluten, få information om särskilda reklamkampanjerbjudanden. De kan också ge dig funktioner som du själv har begärt. Vi kan använda en cookie som hjälper oss att skicka trafik mellan servrar och på så sätt mäta laddningstider. Ibland lagrar vi också uppgifter på din webbläsare eller din utrustning så att de funktioner som du oftast använder blir automatiskt uppladdade och på så sätt svarar snabbare.

  Marknadsföringscookies
  Dessa cookies används för att visa annonser som svarar mot det som har intresserat dig mest när du surfat på vår webbplats. De används också bland annat för att begränsa antalet gånger som du får se ett visst reklaminslag och gör så att vi kan mäta hur effektiv reklamen är. Vi jobbar med webbredigerare, annonsörer och serviceleverantörer för att marknadsföra Betclic på andra webbplatser. Betclic kan komma att använda dina navigationsuppgifter med hjälp av cookies som administreras av en samarbetspartner. De insamlade uppgifterna är strikt anonyma och används enbart till statistiska ändamål. Alla banners som visas är personaliserade.

  Cookies och utrustningsidentifierare för säkra transaktioner
  När du gör en insättning på webbplatsen informerar vi dig om att Betclic eller serviceleverantörer som agerar för vår räkning kan använda cookies eller insamla uppgifter som är relaterade till din utrustning, vilka krävs för att känna igen vilken utrustning som används (teknisk information om datorn, läsplattan, telefonen ...) för att identifiera och skydda en transaktion (skydd mot bedrägeririsker). Cookies eller utrustningsidentifierare används för detta ändamål. Du informeras sedan av en banner när du kommer in på webbplatsen. Genom att fortsätta att navigera på vår webbplats godkänner du att vi insamlar och skapar en identifierare.

  Hur du hanterar dina cookies
  För närvarande är det inte tekniskt möjligt att ändra cookie-inställningarna på dina individuella webbplatser men du kan administrera dina cookies via din webbläsare. Vi rekommenderar att du inte blockerar eller raderar dina cookies eftersom det kan innebära att din upplevelse av vissa webbplatser som du besöker inte blir lika bra som de annars skulle vara. Cookies kan vanligen ändras via "Inställningar" i din webbläsare. Nedan finns mer information om de populäraste webbläsarna: Firefox Internet Explorer Chrome Opera Safari

  ↑TILLBAKA TILL ÖVERST PÅ SIDAN

  10. Säkerhet
  Betclic gör sitt absolut bästa för att skydda sekretessen för dina personuppgifter och för att hindra obehöriga externa och interna användare från att få tillgång till sådana uppgifter utan ditt medgivande. Betclic tar inte ansvar för händelser utanför vår kontroll inklusive men inte begränsat till force majeure eller naturkatastrofer samt elavbrott och strejker.

  Vi är övertygade om att du som kund är införstådd med att vår verksamhet befinner sig i ett utvecklingsskede på grund av ständigt nya tekniska innovationer och även om vi strävar efter att göra vårt bästa för att säkerställa skyddet och integriteten för dina personuppgifter kan vi inte garantera att våra tjänster alltid kommer att vara felfria. Skulle sådant fel påverka eller få följdverkningar för integriteten för dina personuppgifter ska vi inte vara skadeståndsansvariga eller i övrigt avseende bära något ansvar.

  Vi kan komma att använda personuppgifter som lämnats av dig för att utföra kontroller av eventuella bedrägerier. Personuppgifter som lämnats av dig kan komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag eller bedrägeribekämpningsorgan som kan komma att spara dessa uppgifter. Detta görs endast för att bekräfta din identitet – det görs ingen kreditkontroll och din kreditvärdighet påverkas inte.

  Vi rekommenderar starkt att du inte lämnar ut dina personuppgifter till främmande personer eller tredjeparter när du livechattar. Tänk på att dina personuppgifter är känsliga och att det är viktigt att stanna upp och tänka efter innan du lämnar ut dina personuppgifter.

  11. Loggfiler
  I likhet med de flesta webbplatsservrar använder vi loggfiler. Detta inkluderar IP-adresser, webbläsartyp, internetserviceleverantör (IPS), referens/utgångssidor, typ av plattform, datum/tidstämpel och antal klick, spårning av användarens rörelser totalt sett och insamlande av demografisk information för insamlingsändamål.

  12. Datakryptering
  Alla känsliga uppgifter som överförs mellan din dator och Betclic överförs på ett säkert sätt via internet genom att vi använder oss av effektiv kryptering. Betclic använder säker och testad krypteringsteknik som certifierats av välrenommerade certifieringsmyndigheter.

  13. Övriga säkerhetsåtgärder
  När en användare skickar känslig information via webbplatsen skyddas hans/hennes uppgifter både online och offline. När vi i vårt registreringsformulär ber användarna att lämna känsliga uppgifter (t.ex. kreditkortsnummer) krypteras denna information och skyddas med Secure Socket Layer-teknik (SSL-teknik) När du är inne på en säker sida, t.ex. vår insättningssida, blir låsikonen längst ner på sidan eller i URL-raden i webbläsaren låst. Låsikonen blir upplåst, eller öppen, när användaren "surfar" och inte lägger in känslig information. Alla betalningar som görs på vår webbplats och vårt Mobilerbjudande är skyddade i enlighet med EU:s relevanta regler och bestämmelser.

  Vi använder SSL-kryptering för att skydda känsliga uppgifter online men vi gör dessutom allt som står i vår makt för att skydda användaruppgifter även offline. Alla användaruppgifter, inte bara känsliga uppgifter enligt ovan, får användas endast av vissa utvalda medarbetare på våra kontor. Endast behöriga medarbetare/leverantörer ges tillgång till information som gör att en person kan identifieras. Våra medarbetare/leverantörer informeras om säkerhetsmässigt bästa praxis inom branschen och det görs regelbundna säkerhetskontroller. Till sist, de servar där vi lagrar uppgifter som gör en person identifierbar är placerade på skyddade och säkra platser.  14. Förändringar inom vårt bolag/vår verksamhet
  Om Gruppen skulle förändra sin bolagsstruktur t.ex. pga. en fusion, uppköp av ett annat bolag eller förvärv av delar av verksamheten är det högst sannolikt att våra kunders personuppgifter kommer att ingå i försäljningen eller överföringen. Som en del av vår policy kommer vi att informera våra kunder via e-post innan sådan överföring kan komma att påverka personuppgifterna.


  15. Ändringar
  Det kan bli nödvändigt att vid något tillfälle göra ändringar av webbplatsen och/eller Mobilerbjudandet eller spelreglerna, bestämmelserna och villkoren eller policyn om integritet och cookies. Vi kommer då att informera våra användare om alla eventuella ändringar på förhand. Syftet med sådana ändringar kan vara att ytterligare förenkla våra processer eller att ytterligare förbättra våra säkerhetsåtgärder och göra uppgraderingar för anpassning till framtida, nya tekniska innovationer. I sådana fall kommer alla kunder som är registrerade på vår webbplats att behålla sina användarnamn och lösenord; inga ändringar behöver göras av kunderna. Genom att fortsätta använda vår webbplats efter eventuella ändringar av webbplatsen, Mobilerbjudandet, spelreglerna, bestämmelserna och villkoren eller vår policy om integritet och cookies anses detta innebära att du godkänner ändringarna. Det är varje kunds ansvar att regelbundet kontrollera spelreglerna, bestämmelserna och villkoren och vår policy om integritet och cookies för att se om det har gjorts några uppdateringar.


  Välkommen till Expekt!

  Expekt är enkelt, snabbt och den perfekta platsen för att ha kul!


  Välkommen till Expekt.se! Följ med oss och utforska en värld fylld av betting, spel, och casino. Expekt är lätt att använda, säkert och som alltid: pålitligt. Vi har ett otroligt utbud av spel och oavsett om du är nybörjare eller expert finns det garanterat något för dig.

  För att ge dig bästa möjliga start på ditt äventyr hos oss och för att du ska känna dig extra välkommen, dubblar vi din första insättning. Upp till 100 kr på sport och upp till 100 kr på casino!

  Alla de största sporteventen

  Expekt täcker alla de största eventen inom sport från alla världens olika hörn. Spela till fantastiska odds, hitta dina vinnande kombinationer och prova någon av våra många olika speltyper som "Första målskytt" och "Halvtid/Full tid". Missa inte heller vår live-betting där oddsen kan ändras under hela matchen fram till den sista sekunden!

  En svensk spellicens

  Expekt.se är numera licensierad och reglerad av den nya svenska spelregleringen som gäller från den 1a Januari. Licensieringen utförs av den svenska spelinspektionen, och är den myndighet som ska säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig.

  Våra licenser tillåter Expekt att lagligt erbjuda online betting och speltjänster online på www.expekt.se

  Du kan skicka mail till oss till följande email: kundservice@expekt.se


  Säkert och pålitligt

  Expekt garanterar de bästa spelvillkoren genom att samarbeta med några av världens allra bästa operatörer. Expekt är partner med Natwest och Barclays, två av Europas största banker.
  Datasystemen och datorn är skyddad med hjälp av servers från Dell och Fortinet Firewall, med certifierad krypteringsfunktion från Thawte SSL.

  Riktiga vinster

  Du kan spela spel helt gratis eller satsa riktiga pengar. Expekt garanterar utbetalning på alla vinnande spel och du kan föra över dina vinster direkt till ditt bankkonto när du vill.

  Kunnig hjälp

  Expekt erbjuder hjälp och lättförståeliga instruktioner om du är i behov av det. På vår sida kan du även hitta hjälpinstruktioner och nivån av hjälp kan du ställa in själv på sidan "Mitt konto". Klicka på hjälpikonerna eller besök något av våra hjälpcenter för mer information.
  Vårt team på kundservice är tillgängligt 24/7 för att svara på eventuella frågor. Expekt kundsupport är här för att svara på dina frågor om du behöver dem.


  Version 1.0
  Datum utfärdat: 08/01/2019
  Modifieringsdatum: 07/01/2019

  Beteckning och definition av bonusregler och villkor: 

  Specifika regler

  Regler och villkor som hänvisar till en specifik kampanj, erbjudande eller bonus.

  Saldo

  Alla pengar i spelarens saldo hör till spelaren. Spelaren har alltid rätt att ta ut sina pengar.

  Låsta pengar

  En summa från saldot som är länkat till en casino insättningsbonus. Låsta pengar är uttagningsbara men tar du ut dessa resulterar det i förlust av bonusen och alla pengar som du vunnit genom bonusen.

  Olåsta pengar

  En summa från saldot som INTE är låst till en bonus. Att ta ut olåsta pengar har ingen effekt på någon aktiv casinobonus på spelarens konto.

  Bonus

  All bonussaldo i en spelares saldo hör INTE till spelaren. Bonussaldot är ej uttagningsbart och måste bli omsatt.

  Omsättningskrav

  Någonting spelaren måste avklara innan bonussaldo och bonusvinster blir uttagningsbara. Omsättningskraven kan förklaras som en bestämd mängd eller som en multiplikator på din kvalificerade insättningssumma, hänvisat till bonusens specifika regler & villkor. Separata omsättningskrav gäller för sport och casino, du kan läsa mer under respektive sektion. 

  Proportionella satsningar

  Proportionella satsningar gäller specifikt insättningsbonusar i casino. Proportionella satsningar betyder att saldot är debiterat lika mycket från kontant och bonussaldot. 

  Exempel på proportionella satsningar: 
  Om jag har anmält mig och fått en 100% insättningsbonus genom att sätta in 500 kr. 

  Mitt saldo i låsta pengar är 500 kr 
  Mitt bonussaldo är 500 kr 
  Jag spelar 100 kr på ett giltigt spel. 
  50 kr blir debiterat från mina låsta pengar.(50/100=50%) 
  Och 50 kr blir debiterat från mitt bonussaldo.(50/100=50%)

  Proportionella vinster

  Proportionella vinster gäller specifikt insättningsbonusar i casino. Proportionella vinster betyder att saldot blir krediterat lika mycket både från kontant och bonussaldot. Proportionella vinster kan endast genereras från proportionella satsningar. 

  Exempel på proportionella vinster: 
  Om du har en 100% insättningsbonus 
  Jag har spelat 100 kr på ett giltigt spel. 
  50 kr är debiterat från mitt kontantsaldo. (50/100=50%) 
  50 kr är debiterat från mitt bonussaldo. (50/100=50%) 
  När jag vinner 300 kr : 
  150 kr blir krediterat till mitt kontantsaldo. (300x50%=150) 
  Och 150 kr blir krediterat till mitt bonussaldo.(300x50%=150)

  Kontantvinster

  Vinster som genererats genom att spela med riktiga pengar.

  Bonusvinster

  Vinster som genererats genom att spela med bonuspengar.

  Förbjudna sätt att spela på.

  Exploatera spel för att nå omsättningskraven, till exempel genom att konstant betta rött och svart samtidigt på roulette eller att täcka mer än två tredjedelar av spelet på samma snurr för att minimera risken. 

  Exploatera bonusar genom att lägga spel och insatser där det är ingen eller begränsad förlust för kunden. 

  Satsa mer än 150 kr per snurr på våra slotsspel när du använder ditt bonussaldo.

  1. Användandet av alla bonusar är föremål för dessa Bonusregler och villkor, Generella Regler & Villkor av Expekt, reglerna för varje spel samt detaljerna som anges på kampanjsidan/korrespondens direkt till dig med erbjudande om bonusen (“Särskilda villkor”).

  2. Endast spelare som direkt har bjudits in till att ta del av bonusen har rätt att använda bonusen. Expekt förbehåller sig rätten att ta bort en bonus från ett spelarkonto om en bonuskod angetts eller en bonus har utnyttjats av spelare som inte har blivit direkt inbjudna av Expekt att ta del av den aktuella bonusen.

  3. Alla bonusar är giltiga under en utsatt tidsperiod från och med att du fått dem krediterade (“giltighetsperiod”). Giltighetsperioden anges i de särskilda villkor som gäller men om ingen giltighetsperioden anges i de särskilda villkoren är bonusen giltig i 60 dagar.

  4. För att kunna få en bonus till Casino, Live Casino eller Games måste en spelare anmäla sig genom att klicka på anmälningsknappen när du registrerar dig genom casinosidan.

  5. Alla bonusar vi erbjuder är begränsade till en bonus per konto vilket betyder endast en bonus per IP-adress, datoriserad anordning, familj, bostadsadress, telefonnummer och betalningsmetod.

  6. Expekt förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller upphäva delar av- eller alla regler och villkor för vilken bonus som helst och alla eventuella ändringar kommer visas här. Spelare uppmanas till att regelbundet läsa dessa regler och villkor för att inte missa några ändringar.

  7. Alla bonusar som Expekt erbjuder är tänkta som ett tecken på uppskatting till trogna spelare som använder sajten i underhållningssyfte. Spelbonus, bonusar och tillgång till kampanjer kommer nekas eller återtas från spelare som missbrukar meningen med det här erbjudandet. Expekt har rätten att när som helst avbryta ett bonuserbjudande om någon form av missbruk misstänks. Expekt har även rätt att begränsa, tillfälligt dra in, undersöka och/eller avsluta spelarkontot som tillhör personen som missbrukat erbjudandet med omedelbar verkan och alla bonusar kan återkallas och följande spelaktivitet kan ogiltigförklaras.

  8. Spelare som bryter mot någon av dessa bonusregler och villkor och/eller i händelser då Expekt har skäl att misstänka att en kund har registrerat flera konton eller på annat felaktigt sätt utnyttjat ett bonuserbjudande förbehåller vi oss rätten att stoppa alla försök till uttag från kontot. Expekt har också rätt att avbryta och/eller stänga Expekt-konton och behålla det totala kontosaldot inklusive bonusar och vinster. Expekt förbehåller sig rätten att ändra eller upphäva delar av- eller alla dessa regler och villkor och särskilda villkor när som helst.

  9. För insättningsbonusar kommer din nästa insättning att matchas med en bonus på en förbestämd summa som gäller för aktuell kampanj förutsatt att insättningen uppfyller kraven för bonusen.

  10. Varken bonusen eller insättningen kopplad till bonusen (där det finns en) kan överföras till någon annan produkt (sport). Du kan heller inte göra ett uttag innan omsättningskraven för bonusar är mötta. Dessutom kommer alla vinster du genererat genom bonusen låsas fram tills dess att omsättningskravet är mött.

  11. Skulle du vilja ta ut- eller överföra bonusen till en annan Expekt-produkt innan omsättningskravet är mött kommer du att avsäga dig bonusen. Detta kommer leda till att hela bonussumman och alla vinster genererad genom den raderas. Dessutom kommer alla vinster du genererat genom bonusen låsas fram tills dess att omsättningskravet är mött.

  12. Spelare som väljer att föra över pengar från Casino till Sport innan de antingen spelar med free-spins eller uppfyller insatskraven kopplade med de vinster från dessa free spins kommer att förlora sina kvarvarande free-spins plus vinster genererade med hjälp av dessa free-spins.

  13. SSpelare som väljer att föra över pengar från Casino till Sport innan de antingen spelat med några andra aktiva bonusar krediterade deras konton, inklusive men inte begränsat för login-bonusar och matchinsättninsbonusar, kommer att få kvarstående bonusar samt vinster från dessa bonusar förverkade.

  14. Endast spel med riktiga pengar räknas mot omsättningskravet och när du spelar kommer ditt riktiga saldo användas enligt följade:

  1. Uttagbart saldo.
  2. Låsta tillgångar.
  3. Bonuspengar 

  15. För att ta ut bonusar finns ett omsättningskrav som spelare måste förhålla sig till på 35x bonusens originalsumma. Omsättningskravet måste nås innan bonusen och alla vinster genererade genom den kan tas ut.

  16. Bonusar kan användas på alla spel och de flesta av dem räknas mot omsättningskravet. Insatser på vissa spel räknas inte till 100% utan bidrar istället med en viss procentsats enligt tabellen här nedanför:

  Spelkategori

  Omsättningsbidrag

  Alla slots*

  100%

  All Roulette

  10%

  All Casino Hold'em*

  10%

  Live Dream Catcher

  10%

  All Blackjack

  5%

  All Pontoon

  5%

  All Baccarat

  5%

  All Punto Banco

  5%

  All Caribbean Stud Poker*

  5%

  Punto Banco

  5%

  Red Dog

  5%

  Live Oasis Poker (Casino)

  5%

  Live Dragon Tiger

  5%

  *Undantag & exkluderingar gäller – se nedan:

  Spelundantag

  Spelnamn

  Omsättningsbidrag

  Big Bad Wolf

  75%

  Booster

  75%

  Bork The Berzerker

  75%

  Crazy Chicken Extreme

  75%

  Demolition Squad

  75%

  Diamond Strike

  75%

  Egyptian Rise

  75%

  Golden

  75%

  Goldilocks

  75%

  Hot Shots

  75%

  Hotline

  75%

  Jack Hammer 2

  75%

  Jack in a Pot

  75%

  Kings of Chicago

  75%

  Lucky 3

  75%

  Machine Gun Unicorn

  75%

  Medusa II

  75%

  Nemo's Voyage

  75%

  Ooh Aah Dracula

  75%

  Rage to Riches

  75%

  Secrets of Atlantis

  75%

  Serengeti Lions Jackpot

  75%

  Simsalabim

  75%

  Sinbad

  75%

  Spin Sorceress

  75%

  Starmania

  75%

  Super Nudge 6000

  75%

  Toki Time

  75%

  Treasure Island

  75%

  Tut's Twister

  75%

  Wasabi-San

  75%

  White Rabbit

  75%

  Wild Swarm

  75%

  Wisps

  75%

  Wolfpack Pays

  75%

  Xing Guardian

  75%

  Zombies

  75%

  Texs Hold'em - €1-€40

  5%

  Texs Hold'em 0,1-5€

  5%

  Texs Hold'em 50-1000€

  5%

  Ultimate Texas Holdem

  5%

  Exkluderade spel

  Spelnamn

  Omsättningsbidrag

  1429 Uncharted Seas

  EXKLUDERAD

  Aces And Eights

  EXKLUDERAD

  Aces and Faces

  EXKLUDERAD

  All American 1H

  EXKLUDERAD

  All American Double Up

  EXKLUDERAD

  Blood Suckers

  EXKLUDERAD

  Bonus Deuces Wild

  EXKLUDERAD

  Caribbean Stud 0,1€

  EXKLUDERAD

  Caribbean Stud 25€

  EXKLUDERAD

  Caribbean Stud Pro

  EXKLUDERAD

  Caribbean Stud: €1 - €3,000

  EXKLUDERAD

  Castle Builder

  EXKLUDERAD

  Castle Builder 2

  EXKLUDERAD

  Craps

  EXKLUDERAD

  Deuces Wild

  EXKLUDERAD

  Deuces Wild 1H

  EXKLUDERAD

  Deuces Wild Double Up

  EXKLUDERAD

  Double Double bonus

  EXKLUDERAD

  Hercules - High & Mighty

  EXKLUDERAD

  Jackpot 6000

  EXKLUDERAD

  Jacks Or Better

  EXKLUDERAD

  Jacks Or Better 1H

  EXKLUDERAD

  Jacks Or Better Double Up

  EXKLUDERAD

  Jacks or Better MH

  EXKLUDERAD

  Jacks or Better Poker

  EXKLUDERAD

  Joker Strike

  EXKLUDERAD

  Joker Wild 1H

  EXKLUDERAD

  Joker Wild Double Up

  EXKLUDERAD

  Jokerizer

  EXKLUDERAD

  Live Caribbean Stud

  EXKLUDERAD

  Mega Joker

  EXKLUDERAD

  Three Card Poker

  EXKLUDERAD

  Three Card Poker: €1 - €5k

  EXKLUDERAD

  Untamed Bengal Tiger

  EXKLUDERAD

  Untamed Crowned Eagle

  EXKLUDERAD

  Untamed Giant Panda

  EXKLUDERAD

  Vampires and Werewolves

  EXKLUDERAD

  What A Hoot

  EXKLUDERAD

  18. Till exempel, om du satsade 1000 kr på slots och 1000 kr på Blackjack, kommer dina slots-satsningar bidra med 100%, vilket innebär ett bidrag på 1000 kr till omsättningskravet för denna bonus. Dock kommer endast 5% av dina Blackjack-insatser bidra - vilket innebär 5% av 1000 satsad på Blackjack (50 kr) är bidraget till omsättningskravet

  19. Om mer än 67% av Roulette-bordet är täckt kommer dessa satsningar att bidra 0% mot omsättningskravet. (ex. röd och svart, satsningar på 2 kolumner + 1 eller flera siffror, mer än 24 siffror.

  20. Expekt förbehåller sig rätten att styra hur bonusar används innan en spelare tillåts att ta ut dem i kontanter. Vi anser det nödvändigt att begränsa vissa typer av vadslagning från att bidra till satsningarna. Varje spel med minimal risk kommer inte att tillåtas att bidra till bonusens omsättningskrav. Spelare som bedöms använda "minimal risk-satsningar" för att lösa in sina bonusar eller kontantpriser riskerar att få sina bonusar, kontantpriser och eventuella kvarstående saldon raderade och kontot stängt.

  21. Om omsättningskraven för bonusar inte är mötta då giltighetstiden för bonusen gått ut blir bonusen och alla vinster genererade genom den ogiltiga.

  22. Spelare som kvalificerar sig till en bonus är inte tillåtna att placera enskilda satsningar som är högre än 100 kr. Om högre satsningar placeras kommer endast de första 100 kr av insättningen att bidra till omsättningskravet. Eventuella vinster från överskottet kommer att behöva satsas ytterligare 35x.


  SÄRSKILDA REGLER OCH VILLKOR FÖR GRATISSNURR

  1. Gratissnurr kan endast satsas på en fördefinierad lista med slots per kampanj och de kan ej överlåtas.

  2. Om inget annat anges, för att ta ut några vinster till följd av en Gratissnurr-erbjudande, måste spelarna satsa 35 gånger bonusbeloppet. Om, till exempel, du vinner 100 kr måste du satsa totalt 3500 kr (100 gånger 35) på berättigade spel med dina Gratissnurr-vinster, innan det går att göra ett uttag

  3. Utgångsperioden som anges i de Särskilda villkoren har företräde. Men om ingen utgångsperiod anges är free-spins giltiga i 60 dagar från det att de har utfärdats. Oanvända delar kommer att tas bort från ditt konto efter 60 dagar. Där erbjudandet gäller under en annan tidsperiod, kommer detta att anges i de allmänna villkoren för den specifika kampanjen.

  4. Vinster från gratissnurrbonusar måste omsättas i casinot på slotar, med undantag för slotarna som anges i de allmänna Bonusregler och villkor ovan innan de kan tas ut.

  5.Om inte annat anges, har vinster från gratissnurr ett tak på 1000 kr. Om en spelare skulle vinna mer än 1000 kr genom att satsa med en gratissnurrbonus kommer de inte få mer än 1000 kr.

  6. Spelare som mottar vinster från ratissnurr måste omsätta sina vinster 35x gånger, innan bonusen och eventuella vinster går att betala ut. Spelare som spelar med bonuspengar får ej spela indivuduella spel eller satsa mer än 100 kronor per snurr.

  7. Endast insatser gjorda på spel med riktiga pengar bidrar till omsättningskravet. För att undvika tvivel, insatser med gratissnurr kommer inte bidra till satsningskraven.

  8. Gratissnurr som erbjuds av Expekt är enbart för äkta hobbyspelare. Expekt ger bonusar och inträde till utvalda kampanjer i god tro att spelare använder våra tjänster i underhållningssyfte och som ett tecken på uppskattning för lojala spel. Gratissnurr kommer att återkallas, förnekas eller dras tillbaka från spelare som missbrukar andemeningen av detta erbjudande.

  9. Vi förbehåller oss rätten att annullera gratissnurr-erbjudanden när som helst vid eventuella misstänkta missbruk av erbjudandet och att begränsa, upphäva, undersöka och/eller avsluta gärningsmannens konto med omedelbar verkan. På Expekts eget gottfinnande kan alla gratissnurr återkallas och efterföljande spelaktivitet och vinster kan ogiltigförklaras.

  10. Expekt förbehåller sig rätten att ändra, upphäva eller dra tillbaka delar av eller alla villkoren som gäller för gratissnurr när som helst, men ändringar skall inte påverka villkoren för erbjudandet som redan har tagits upp. Istället kommer förändringar att påverka nya gratissnurr-erbjudanden. Ändringar kommer att göras med rimligt varsel och synas på nätet eller på annat sätt föras till din uppmärksamhet så att du kan läsa och acceptera dem innan du fortsätter att delta i välkomstbonusen.

  11. Expekts Generella regler och villkor tillämpas alltid.

  Följande regler och villkor bör läsas i samband med Expekts generella regler och villkor samt bonusregler & villkor.

  1. Denna kampanj är exklusivt tillgänglig för nya kunder som skapar ett konto hos Expekt och som bor i Sverige. Kunder som bor utanför Sverige är inte berättigade denna välkomstbonus.

  2. Kunden är berättigad en välkomstbonus på 100 % sportbonus upp till 100 kr. Bonusen måste omsättas x1 inom 60 dagar från den dag att bonusen debiterats. Bonusen måste aktiveras med en insättning inom 365 dagar från att kontot har skapats.

  3. För att ta emot erbjudandet måste kunden registrera ett konto hos Expekt Sport och sedan göra en insättning.

  4. Giltiga insättningsmetoder för detta erbjudande är bank/kreditkort, banköverföring, Trustly och Paysafe. E-plånböcker är exkluderade från erbjudandet och alla förekomster av konton som fick bonus via en icke-berättigad insättningsmetod kommer att ha bonus och eventuella vinster som genereras under insatser, att få det borttaget.

  5. Bonusen + insättningen måste satsas 1 gång på odds 1.5 eller högre, och på marknader med 3 utfall eller fler, innan uttag kan genomföras. Alla spel som inte möter dessa kriterier kan göras med bonuspengar men kommer inte att räknas mot insatskravet som krävs för att bonusen skall kunna tas ut.

  6. Bonusen hamnar automatiskt på ditt bonussaldo så fort en lyckad insättning gjorts och är giltig i 60 dagar, därefter så upphör bonusen. Från att du gör ditt konto på Expekt har du 365 dagar på dig att göra en insättning för att ta del av bonusen.

  7. När bonusen satsas så är det kundens saldo med riktiga pengar som används först, följt utav den låsta saldot, sedan det vinstlåsta saldot och till slut bonussaldot.

  8. Alla vinster som görs från saldot med riktiga pengar (eller delvis av riktiga pengar) kommer portionellt återföras till saldot med riktiga pengar.

  9. Alla vinster som görs med låsta, vinstlåsta och bonussaldot (eller delvisa pengar), kommer att återföras till saldot med låsta pengar (upp till det första insättningsvärdet) med eventuella extrapengar som går till bonussaldot (upp till det första bonusaldot) och extravinster placeras i vinstlåsta saldot.

  10. När insatskraven har mötts så kommer låsta pengar, vinstlåsta pengar och bonuspengar att frigöras och placeras i saldot för riktiga pengar och blir uttagsbara.

  11. Om ett uttag efterfrågas innan dessa insatskrav har mötts kommer saldot med riktiga pengar samt låsta pengar att vara tillgängliga för uttag. Men alla pengar i bonussaldot kommer inte att kunna tas ut och kommer att tas bort om kunden fortsätter med uttaget. Om kunden har pågående spel, kommer de spel placerade med låsta pengar (eller delvis) att göras uttagsbara, medan pågående spel med vinstlåsta och bonuspengar (eller delvis) kommer att ogiltigförklaras vid avgörandet. Om ett spel placeras med delvis riktiga pengar och delvis bonuspengar kommer omfattningen av riktiga pengar:bonuspengar att gälla, riktiga blir uttagsbara och bonus blir ogiltiga vid uppgörelse.

  12. Om bonusen upphör innan insatsen har genomförts så kommer de låsta pengarna att låsas upp och återbetalas till saldot med riktiga pengar och de vinstlåsa samt bonuspengarna tas bort och blir ogiltiga. Eventuella vinster från pågående spel som avgörs efter att bonusen har upphört kommer att gå till saldot med riktiga pengar.

  13. Om ett spel ogiltigförklaras medan bonusen fortfarande är aktiv så kommer insatsen att återbetalas proportionellt till saldot som det kom ifrån och insatskravet ökas i samband med insatsen på spelet.

  14. Om ett spel ogiltigförklaras på en förverkad bonus kommer kunden att återbetalas den eventuella del av insatsen som placerats med riktiga eller låst saldo. Varje del av insatsen som placerats med vinstlåst saldo kommer att förverkas.

  15. Om ett spel ogiltigförklaras på en utgången bonus så kommer kunden att återbetalas hela insatsen av spelet till saldot med riktiga pengar, oavsett var saldot för insatsen kom ifrån.

  16. Om en kund använder funktionen 'Cash Out' vid något steg av insatskravet, så kommer alla spel med full Cash Out inte att räknas mot insatskravet och insatsen på spelet kommer att läggas tillbaka på insatskravet när spelet väl har blivit Cashed Out. Om ett spel är delvis Cash Out, kommer endast insatsen på spelet som INTE var Cashed Out att räknas mot insatskraven och värdet av insatsen som blev Cashed Out kommer läggas tillbaka insättningskraven vid Cash Out. Cashed-out vinster returneras proportionellt till saldot som de kom ifrån, så vida inte låsta samt bonuströskelvärden har mötts, då kommer resterande vinster återföras till det vinstlåsta saldot.

  17. Dubblering/upprepade spel är inte tillåtna vid något steg av bonussatsning. Dubblering eller upprepade spel kan resultera i att kontot stängs utan att eventuella återbetalningar sker, som bedöms nödvändigt av Expekt.

  18. Berättigad omsättning startar från att bonusbeloppet har krediterats till kundens konto.

  19. Reglerna för bonusen styrs av reglerna som tillhör Sportdelen hos Expekt. Reglerna kan hittas under våra generella regler och villkor.

  20. Reglerna i denna klausul, som kan tillämpas bonusar, är subjekt för ändringar under Expekts eget gottfinnande. Expekt förbehåller sig rätten att ändra, annullera eller dra tillbaka en del eller alla delar av dessa regler och villkor när som helst. Ändringar kommer att gälla så fort som de har postats här. Spelare rekommenderas starkt att ofta överse alla regler och villkor för att hålla sig uppdaterade om eventuella ändringar. Ändringar kommer att göras under resonlig tid och publiceras online eller på annat sätt komma till kundens uppmärksamhet så att denne kan läsa och acceptera innan hen fortsätter att delta i bonuserbjudandet.

  21. Denna bonus kan inte användas tillsammans med något annat erbjudande och endast en bonus per spelare/kontoinnehavare/ hushåll/IP-adress och/eller datorenhet.

  22. Någon rimlig misstanke om missbruk kommer att leda till att bonusen ogiltigförklaras liksom eventuella vinster som genereras när som helst under insats, inklusive vinster från den inledande satsning från depositionen. I fall av bekräftat missbruk förbehåller sig Expekt rätten att efter eget gottfinnande avsluta ett konto utan återbetalning av alla de tillgodohavanden på kontot.

  23. Detta erbjudande gäller endast för Expekt Sport och kan inte överföras till någon annan del. All omsättning på Expekt Casino räknas inte mot insatser i Expekt Sport.

  1. Dessa Regler & Villkor skall läsas i samband med våra Generella Regler & Villkor samt Bonusregler & Villkor

  2. Du måste aktivera erbjudandet och göra en giltig insättning för att ta del av bonusen. Du har 60 dagar på dig att omsätta bonusen från det datum då du aktiverade erbjudandet. Oanvända delar av bonusen kommer tas bort från kontot efter 60 dagar.

  3. Alla välkomstbonusar som vi erbjuder är begränsade till en per konto vilket ska betyda inte mer än ett bonuserbjudande per användare, IP-address, datorenhet, familj, bostadsadress, telefonnummer och/eller betalningsmetod. Expekt reserverar sig rätten att stänga ett konto och beslagta alla spelbonusar, vinster och/eller något saldo som vi, efter utredning misstänker att en spelare har brutit mot denna regel genom att öppna fler än ett konto. Inga återbetalningar kommer göras om detta anses nödvändigt av Expekt.

  4. Detta välkomsterbjudande är endast för nya Expekt-kunder som ännu inte gjort en insättning till sitt spelkonto. Välkomsterbjudandet gäller endast på vårt casino. Du måste omsätta summan av bonusen + insättningen 1 gång innan du kan göra ett uttag.

  5. Välkomstbonusen startar 30-03-2021 11.30 och kan avslutas när som helst under Expekts eget gottfinnande och med information om detta till kunderna.

  6. Alla nya spelare har rätt att få välkomstbonusen när de registerar sig hos Expekt för första gången och aktiverar denna genom att acceptera erbjudandet vid registrering. Expekts välkomstbonus gäller bara 1 gång och har du tidigare tagit vår sport-välkomstbonus är denna bonus ej tillgänglig.

  7. Detta erbjudande kan inte användas tillsammans med något annat öppningserbjudande för konton. Expekt förbehåller sig rätten att avsluta andra bonusar som tilldelats fel.

  8. Spelare som kvalificerar till en matchning för insättningsbonus är inte tillåtna att lägga individuella spel som är högre än 100 kr. Om högre spel läggs så kommer endast de första 100 kr av insatsen att räknas mot insatskravet. Vinster från överflödiga element kommer sen behöva satsas igen med x1 omsättning.

  9. Erbjudandet är personligt, icke utbytbart och icke överlåtbart.

  10. Om bonuserbjudandet inte krediteras till ditt konto automatiskt, kontakta då gärna vår kundservice, innan du lägger några spel, för hjälp.

  11. Oanvända delar av insättningsbonusen kommer att tas bort från ditt konto efter 60 dagar.

  12. Bonusar som utfärdas i enlighet med dessa bonusvillkor är giltiga i en period av 60 dagar från utfärdat datum ("perioden") innan den upphör. Vid slutet av giltighetsperioden, när bonusen upphör, och insatskraven inte har mötts, kommer all kvarvarande/oanvänd bonus och väntade vinster som genererats genom insättningen att tas bort från spelarens konto. För att en spelare ska kunna göra anspråk på vinsterna, måste denne uppfylla insatskraven.

  13. Om insatskravet är 1 gång bonusmatchningen, om du har 100 kr i bonus och 100 kr i riktiga pengar måste du satsa totalt 200SEK (200SEK gånger 1) på berättigade spel med dina insatta pengar, innan du kan göra ett uttag.

  14. Om en kund begär ett uttag, eller flyttar pengar från spelkontot och de nödvändiga insatskraven ännu inte har uppnåtts, kommer alla aktiva insättningsbonusar och vinster som tjänats ihop till det tillfället förverkas.

  15. Endast insatser som görs på spel med riktiga pengar kommer att räknas till insatskravet.

  16. Vid insats kommer spelarnas saldon att användas i följande ordning:

  "Uttagbart saldo"
  "Låst saldo"
  "Bonuspengar"  17. Välkomstbonusen som erbjuds av Expekt är menad för genuina hobbyspelare som har gjort minst en insättning till sitt Expekt-konto sedan registrering. Överföringar som görs till ett Expekt-konto som härrör från någon typ av gratiserbjudande eller tävling kommer inte att räknas mot någon matchad insättningsbonus och kommer att återkallas tillsammans med eventuella vinster som genererats från en matchad insättningsbonus. Expekt belönar, med sin välkomstbonus och inbjudan att delta i utvalda kampanjer i gottfinnande, spelare som använder servicen i nöjessyfte och i visad uppskattning för lojalt spel. Gratisspel, bonusar och deltagande i kampanjer kommer att bli återkallade, nekade eller avbrutna för spelare som missbrukar meningen av detta erbjudande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta en välkomstbonus vid fall då missbruk av erbjudandet misstänks och att begränsa, stänga av, undersöka och/eller avsluta den skyldiges konto med omedelbar verkan och utan återbetalningar, om Expekt tycker det är nödvändigt. På Expekts gottfinnande kan alla bonusar återkallas och efterföljande spelaktivitet kan ogiltigförklaras.

  18. Expekt förbehåller sig rätten att styra hur bonusarna används innan en spelare får växla in dem. Vi anser att det är nödvändigt och förbehåller oss rätten att begränsa vissa typer av bidrag till omsättningskraven. Inga välkomstbonusar kan överföras till dessa typer av spel som inte bidrar till omsättningskraven. Spelare som enligt Expekts gottfinnande bedöms att använda sig av minsta risk-taktik och/eller missbrukar metoder eller mönstren av insatser, för att få deras bonusar eller kontantpriser - kan få sina bonusar eller kontantpriser och eventuell återstående saldo förverkad och deras konton avstängda.

  19. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa regler och villkor och/eller dra tillbaka erbjudandet när som helst utan att uppge anledning. Spelare råds till att hålla sig uppdaterade av villkoren för att notera ändringar.

  20. Expekt förbehåller sig rätten att ta bort en bonus, associerade vinster och beslagta vilket saldo som helst från en spelares konto om vi har en resonlig misstanke om att en spelare bryter mot dessa relger för välkomstbonusar och/eller de generella regler och villkoren.

Genom att använda den här sidan accepterar du användandet av cookies. Läs mer här.